Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
J95 Bolesti organa za disanje posle intervencija
Morbi organorum respiratoriorum postprocedurales
J95.0 Poremećaj funkcije veštačkog otvora dušnika
Dysfunctio tracheostomatis
J95.1 Akutna nedovoljna funkcija pluća posle operacije grudnog koša
Insufficientia pulmonis acuta post operationem thoracalem
J95.2 Akutna nedovoljna funkcija pluća posle operacije van grudnog koša
Insufficientia pulmonis acuta post operationem extrathoracalem
J95.3 Hronično popuštanje funkcije pluća posle operacije
Insufficientia pulmonis postoperativa chronica
J95.4 Mendelsonov sindrom
Syndroma Mendelson
J95.5 Suženje ispod glasnica posle intervencije
Stenosis subglottica postproceduralis
J95.8 Druge bolesti organa za disanje posle intervencija
Morbi organorum respiratoriorum postprocedurales alii
J95.9 Bolest organa za disanje posle intervencije, neoznačeno
Morbus organorum respiratoriorum postprocedurales, non specificatus
J96 Nedovoljna disajna funkcija
Insufficientia respiratoria
J96.0 Akutna nedovoljna disajna funkcija
Insufficientia respiratoria acuta
J96.1 Hronična nedovoljna disajna funkcija
Insufficientia respiratoria chronica
J96.9 Nedovoljna disajna funkcija,neoznačena
Insufficientia respiratoria,non specificata
J98 Druge bolesti organa za disanje
Morbi organorum respiratoriorum alii
J98.0 Bolesti dušnika
Morbi bronchi
J98.1 Nepotpuno širenje mehurića pluća
Atelectasis pulmonis
J98.2 Emfizem - Naduta pluća (prisustvo vazduha u potpornom tkivu)
Emphysema interstitiale
J98.3 Kompenzacijski emfizem
Emphysema compensatiorium
J98.4 Druge bolesti pluća
Morbi pulmonis alii
J98.5 Bolesti sredogruđa
Morbi mediastini
J98.6 Bolesti dijafragme
Morbi diaphragmatis
J98.8 Druge označene bolesti organa za disanje
Morbi organorum respiratoriorum alii, specificati
J98.9 Bolesti organa za disanje,neoznačena
Morbus organorum respiratoriorum,non specificatus
J99 Bolesti organa za disanje u drugim bolestima
Morbi organorum respiratoriorum in morbis aliis

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: