Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
J90 Izliv u poplućnicu
Effusio pleuralis
J91 Izliv u poplućnicu u drugim bolestima
Effusio pleuralis in morbis aliis
J92 Naslage na poplućnici
Lamella pleuralis
J92.0 Azbestne naslage na poplućnici
Lamella pleuralis asbeatica
J92.9 Naslage na poplućnici,bez azbesta
Lamella pleuralis,sine azbesto
J93 Pneumotoraks - vazduh u slobodnom prostoru poplućnice
Pneumothorax
J93.0 Spontani pneumotoraks
Pneumothorax spontaneus
J93.1 Drugi spontani pneumotoraks
Pneumothorax spontaneus alius
J93.8 Drugi pneumotoraks
Pneumothorax alius
J93.9 Pneumotoraks,neoznačen
Pneumothorax,non specificatus
J94 Druge bolesti poplućnice
Morbi pleurae alii

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: