Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
J85 Zagnoj pluća i sredogruđa
Abscessus pulmonus et mediastini
J85.0 Truljenje i izumiranje pluća
Gangraena et necrosis pulmonis
J85.1 Zagnoj pluća sa zapaljenjem pluća
Abscessus pulmonis cum pneumonia
J85.2 Zagnoj pluća
Abscessus pulmonis
J85.3 Zagnoj sredogruđa
Abscessus mediastini
J86 Zagnoj u grudnom košu
Pyothorax

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: