Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
J80 Sindrom poremećenog disanja kod odraslih osoba
Syndroma distress respiratoria ad adultum
J81 Otok pluća
Oedema pulmonis
J82 Eozinofilocitoza pluća
Infiltratio pulmonis,eosinophilica (loffler)
J84 Druga zapaljenja potpornog tkiva pluća
Pneumoniae interstitiales aliae

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: