Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
J60 Pneumokonioza - Profesionalna bolest pluća uzrokovana udisanjem čestica prašine
Pneumoconiosis
J61 Pneumokonioza uzrokovana udisanjem azbestnih čestica i drugih mineralnih vlakana
Pneumoconiosis propter asbestum et fibras minerales alias
J62 Silikoza pluća - Profesionalna bolest uzrokovana udisanjem silikatnih čestica
Pneumoconiosis silicotica
J62.0 Pneumokonioza uzrokovana prahom talka
Pneumoconiosis pulverogenes
J62.8 Druga pneumokonioza uzrokovana prašinom silicijuma
Pneumoconiosis silicotica alia
J63 Pneumokonioza uzrokovana drugom neorganskom prašinom
Pneumoconiosis propter pulverem inorganicum alium
J63.0 Pneumokonioza uzrokovana prašinom aluminijuma
Aluminiosis pulmonis
J63.1 Fibroza pluća uzrokovana prašinom boksita
Fibrosis pulmonis boxitogenes
J63.2 Pneumokonioza uzrokovana prašinom berilijuma
Berylliosis
J63.3 Pneumokonioza uzrokovana prašinom grafita
Fibrosis pulmonis graphitogenes
J63.4 Pneumokoniza uzrokovana prašinom gvožđa
Siderosis
J63.5 Pneumokonioza uzrokovana prašinom kalaja
Stannosis
J63.8 Pneumokonioza uzrokovana drugom označenom neorganskom prašinom
Pneumoconiosis propter pulverem inorganicum alium specificatum
J64 Pneumokonioza,neoznačena
Pneumoconiosis,non specificata
J65 Pneumokonioza sa tuberkulozom
Pneumoconiosis cum tuberculosi
J66 Profesionalna bolest puteva za disanje uzrokovana označenom organskom prašinom
Morbus tractuum respiratoriorum propter pulverem organicum specificatum
J66.0 Bisinoza - bolest uzrokovana prašinom pamuka
Byssinosis
J66.1 Bolest prerađivača lana
Morbus fabricatoris lini
J66.2 Kanabinoza - bolest puteva za disanje uzrokovana udisanjem prašine konoplje
Cannabinosis
J66.8 Bolest puteva za disanje uzrokovana drugom označenom organskom prašinom
Morbus tractuum respiratoriorum propter pulverem organicum alium specificatum
J67 Alergijsko zapaljenje mehurića pluća
Alveolitis allergica hypersensitiva
J67.0 Farmerska pluća
Pulmo agricultoris
J67.1 Bagasoza - profesionalna bolest pluća uzrokovana udisanjem plesnive prašine
Bagassosis
J67.2 Pluća ljubitelja ptica
Pulmo amatoris avium
J67.3 Bolest pluća uzrokovana plutom
Suberosis
J67.4 Pluća proizvođača aspergilusa
Pulmo producentis Aspergilli clavati
J67.5 Pluća radnika sa gljivama
Pulmo operarii fungis
J67.6 Pluća strugača kore javora
Pulmo radentis Cryptostromatis corticalis
J67.7 Ventilacijsko zapaljenje mehurića pluća
Alveolitis ventilationalis
J67.8 Drugo alergijsko zapaljenje mehurića pluća
Alveolitis hypersensitiva alia

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: