Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
J20 Akutno zapaljenje dušnica
Bronchitis acuta
J20.0 Akutno zapaljenje dušnica, uzročnik Mycoplasma pneumoniae
Bronchitis per Mycoplasma pneumoniae acuta
J20.1 Akutno zapaljenje dušnica, uzročnik Haemophillus influenzae
Bronchitis per Haemophillum Influenzae acuta
J20.2 Zapaljenje dušnica uzrokovano streptokokima
Bronchitis streptococcica acuta
J20.3 Akutno zapaljenje dušnica, uzročnik Coxsackie virus
Bronchitis coxsackieviralis acuta
J20.4 Akutno zapaljenje dušnica uzrokovano virusima parainfluence
Bronchitis parainfluenzoviralis acuta
J20.5 Akutno zapaljenje dušnica uzrokovano respiratornim sincicijalnim virusima
Bronchitis syncytioviralis acuta
J20.6 Akutno zapaljenje dušnica uzrokovano rinovirusima
Bronchitis rhinoviralis acuta
J20.7 Akutno zapaljenje dušniva uzrokovano ehovirusima
Bronchitis echoviralis acuta
J20.8 Akutno zapaljenje dušnica uzrokovano drugim označenim mikroorganizmima
Bronchitis acuta propter microorganismos alios, specificatos
J20.9 Akutno zapaljenje dušnica, neoznačeno
Bronchitis acuta,non specificata
J21 Akutno zapaljenje krajnjih ogranaka dušnica
Bronchiolitis acuta
J21.0 Akutno zapaljenje krajnjih ogranaka dušnica uzrokovano respiratornim sincicijalnim virusima
Bronchiolitis syncytioviralis acuta
J21.8 Akutno zapaljenje krajnjih ogranaka dušnica uzrokovano drugim označenim mikroorganizmima
Bronchiolitis acuta propter microorganismos alios, specificatos
J21.9 Akutno zapaljenje krajnjih ogranaka dušnica, neoznačeno
Bronchiolitis acuta,non specificata
J22 Akutna infekcija donjeg dela puta za disanje, neoznačena
Infectio respiratoria inferior acuta, non specificata

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: