Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
J10 Grip,virus identifikovan
Influenza,virus identificatum
J10.0 Grip sa zapaljenjem pluća, virus identifikovan
Influenza cum pneumonia,virus identificatum
J10.1 Grip sa drugim disajnim smetnjama, virus identifikovan
Influenza cum symptomatis respiratoriis aliis, virus identificatum
J10.8 Grip sa drugim smetnjama, virus identifikovan
Influenza cum symptomatis allis,virus identificatum
J11 Grip,virus neidentifikovan
Influenza,virus non identificatum
J11.0 Grip sa zapaljenjem pluća, virus neidentifikovan
Influenza cum pneumonia,virus non identificatum
J11.1 Grip sa drugim disajnim smetnjama, virus neidentifikovan
Influenza cum symptomatis respiratoriis aliis, virus non identificatum
J11.8 Grip sa drugim smetnjama, virus neidentifikovan
Influenza cum symptomatis aliis, virus non identificatum
J12 Zapaljenje pluća uzrokovano virusima
Pneumonia viralis
J12.0 Zapaljenje pluća uzrokovano adenovirusima
Pneumonia adenoviralis
J12.1 Zapaljenje pluća uzrokovano respiratornim sincicijalnim virusima
Pneumonia viralis syncytialis
J12.2 Zapaljenje pluća uzrokovano virusima parainfluence
Pneumonia paragripposa
J12.8 Zapaljenje pluća uzrokovano drugim virusima
Pneumonia viralis,alia
J12.9 Zapaljenje pluća uzrokovano virusom, neoznačeno
Pneumonia viralis,non specificata
J13 Zapaljenje pluća, uzročnik Streptococcus pneumoniae
Pneumonia pneumococcica
J14 Zapaljenje pluća, uzročnik Haemophilus influenzae
Pneumonia per Haemophilum influenzae
J15 Zapaljenje pluća uzrokovano bakterijama
Pneumonia bacterialis
J15.0 Zapaljenje pluća, uzročnik Klebsiella pneumoniae
Pneumonia per Klebsiellam pneumoniae
J15.1 Zapaljenje pluća, uzročnik Pseudomonas
Pneumonia per Pseudomonadem
J15.2 Zapaljenje pluća uzročnik Staphylococcus
Pneumonia staphylococcica
J15.3 Zapaljenje pluća, uzročnik Streptococcus grupe B
Pneumonia streptococcica B
J15.4 Drugo zapaljenje pluća uzrokovano streptokokima
Pneumonia streptococcica alia
J15.5 Zapaljenje pluća, uzročnik Escherichia coli
Pneumonia per Escherichiam colli
J15.6 Zapaljenje pluća uzrokovano aerobnim gram-negativnim bakterijama
Pneumonia bacterialis,gram-negativa-aerobica
J15.7 Zapaljenje pluća, uzročnik Mycoplasma pneumoniae
Pneumonia per Mycoplasma pneumoniae
J15.8 Drugo bakrerijsko zapaljenje pluća
Pneumonia bacterialis alia
J15.9 Zapaljenje pluća,neoznačeno
Pneumonia bacterialis,non specificata
J16 Zapaljenje pluća uzrokovano drugim zaraznim organizmima
Pneumonia propter organismos infectivos alios
J16.0 Zapaljenje pluća, uzročnik Chlamydia
Pneumonia chlamydialis
J16.8 Zapaljenje pluća uzrokovano drugim označenim zaraznim organizmima
Pneumonia propter organismos infectivos alios, specificatos

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: