Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
I80 Zapaljenje vena i zapaljenje vene sa stvaranjem krvnog ugruška
Phlebitis et thrombophlebitis
I80.0 Zapaljenje površinske vene i zapaljenje površinske vene sa stvaranjem krvnog ugruška u nozi
Phlebitis et thrombophlebitis extremitatis inferioris superficialis
I80.1 Zapaljenje vene i zapaljenje vene sa stvaranjem ugruška u veni buta
Phlebitis et thrombophlebitis venae femoralis
I80.2 Zapaljenje vene i zapaljenje vene sa stvaranjem ugruška u dubokim venama noge
Phlebitis et thrombophlebitis extremitatis inferioris profunda
I80.3 Neoznačeno zapaljenje vene i zapaljenje vene sa stvaranjem krvnog ugruška u nozi
Phlebitis et thrombophlebitis extremitatis inferioris, non specificata
I80.8 Druga zapaljenja vena i zapaljenja vena sa stvaranjem krvnog ugruška
Phlebitis et thrombophlebitis alia
I80.9 Zapaljenje vene i zapaljenje vene sa stvaranjem krvnog ugruška, neoznačeno
Phlebitis et thrombophlebitis, non specificata
I81 Zgrušavanje krvi u ulaznoj veni
Thrombosis venae portae
I82 Začepljenje vena i stvaranje krvnog ugruška u drugim venama
Embolia venarum et thrombosis venarum, aliarum
I82.0 Budd-Chiarijev sindrom
Syndroma Budd-Chiari
I82.1 Šetajuće zapaljenje vena sa zgrušavanjem krvi
Thrombophlebitis migrans
I82.2 Začepljenje šuplje vene i zgrušavanje krvi u šupljoj veni
Embolia venae cavae et thrombosis venae cavae
I82.3 Začepljenje vene bubrega i zgrušavanje krvi u veni bubrega
Embolia venae renalis et thrombosis venae renalis
I82.8 Drugo označeno začepljenje vene i stvaranje krvnog ugruška u veni
Embolia venae et thrombosis venae alia, specificata
I82.9 Začepljenje vene i stvaranje krvnog ugruška u veni, neoznačeno
Embolia venae et thrombosis venae, non specificata
I83 Proširene vene nogu
Varices venarum extremitatum inferiorum
I83.0 Proširene vene noge sa grizlicom
Varices extremitatis inferioris cum ulcere
I83.1 Proširene vene noge sa zapaljenjem okolnog tkiva
Varices extremitatis inferioris cum inflammatione
I83.2 Proširene vene noge sa zapaljenjem okolnog tkiva i grizlicama
Varices extrmitatis inferioris cum inflammatione et ulcere
I83.9 Proširene vene noge bez grizlice ili zapaljenje okolnog tkiva
Varices extremitatis inferioris sine ulcere sive inflammatione
I84 Šuljevi
Haemorrhoides
I84.0 Zgrušavanje krvi u šuljevima čmara i pravog creva
Thrombosis haemorrhoidum recti (internarum)
I84.1 Komplikacije šuljeva pravog creva
Complicationes heamorrhoidum recti
I84.2 Unutrašnji šuljevi bez komplikacija
Haemorrhoides internae (recti) sine complicatione
I84.3 Šuljevi čmara sa zgrušavanjem krvi
Haemorrhoides externae (ani)cum thrombosi
I84.4 Šuljevi čmara sa komplikacijama
Haemorrhoides ani cum complicationibus
I84.5 Spoljašni šuljevi bez komplikacija
Haemorrhoides externae sine complicationibus
I84.6 Oznake ožiljka šuljeva na koži
Signa haermorrhoidum residualium dermatica
I84.7 Zgrušavanje krvi u šuljevima, neoznačeno
Haemorrhoides thromboticae, non specificatae
I84.8 Neoznačeni šuljevi sa drugim komplikacijama
Haemorrhoides cum complicationibus aliis, non specificatae

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: