Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
I26 Začepljenje krvnih sudova pluća
Embolia pulmonis
I26.0 Začepljenje krvnih sudova pluća sa akutnim smetnjama srca
Embolia pulmonis cum corde pulmonali acuto
I26.9 Začepljenje krvnih sudova pluća bez akutnih smetnji srca
Embolia pulmonis sine corde pulmonali acuto
I27 Druge bolesti srca plućnog porekla
Morbi cordis pulmonales alii
I27.0 Bitno povišen pritisak krvi u plućima
Hypertensio arteriae pulmonalis essentialis
I27.1 Bolest srca uzrokovana krivom kičmom
Cor kyphoscolioticum
I27.8 Druge označene bolesti srca plućnog porekla
Morbi cordis pulmonales alii,specificati
I27.9 Bolest srca plućnog porekla,neoznačena
Morbus cordis pulmonalis,non specificatus
I28 Druge bolesti krvnih sudova pluća
Morbi vasorum pulmonis alii

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: