Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
I10 Povišen krvni pritisak,nepoznatog porekla
Hypertensio arterialis essentialis (primaria)
I11 Bolest srca uzrokovana povišenim krvnim pritiskom
Morbus cordis hypertensivus
I11.0 Slabost srca kod povišenog krvnog pritiska
Incompensatio cordis hypertensiva
I11.9 Bolest srca kod povišenog krvnog pritiska bez nedovoljne funkcije srca
Morbus cordis hypertensivus sine insufficientia cordis
I12 Povišen krvni pritisak bubrežnog porekla
Morbus renalis hypertensivus
I12.0 Povišen krvni pritisak bubrežnog porekla sa nedovoljnom funkcijom bubrega
Hypertensio renalis cum insufficientia renis
I12.9 Povišen krvni pritisak bubrežnog porekla bez nedovoljne funkcije bubrega
Hypertensio renalis sine insufficientia renis
I13 Bolest srca i bolest bubrega uzrokovana povišenim krvnim pritiskom
Morbus cordis et morbus renis hypertensivus
I13.0 Bolest srca i bolest bubrega uzrokovana povišenim krvnim pritiskom sa nedovoljnom funkcijom srca
Morbus cordis et morbus renis hypertensivus cum insufficientia cordis
I13.1 Bolest srca i bolest bubrega uzrokovana povišenim krvnim pritiskom sa nedovoljnom funkcijom bubrega
Morbus cordis et morbus renis hypertensivus cum insufficientia renis
I13.2 Bolest srca i bolest bubrega uzrokovana povišenim krvnim pritiskom sa nedovoljnom funkcijom srca i b
Morbus cordis et morbus renis hypertensivum cum insufficientia cordis et renis
I13.9 Bolest srca i bolest bubrega uzrokovana povišenim krvnim pritiskom,neoznačena
Morbus cordis et morbus renis hypertensivus,non specificatus
I15 Sekundarno povišen krvni pritisak
Hypertensio arterialis,secundaria

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: