Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
H90 Sprovodna gluvoća i senzornoneuralna gluvoća
Surditas conductiva et surditas sensorineuralis
H90.0 Sprovodna obostrana gluvoća
Surditas conductiva bilateralis
H90.1 Sprovodna jednostrana gluvoća
Surditas conductiva unilateralis
H90.2 Sprovodna gluvoća, neoznačena
Surditas conductiva, non specificata
H90.3 Obostrana senzornoneuralna gluvoća
Surditas sensorineuralis bilateralis
H90.4 Jednostrana senzornoneuralna gluvoća
Surditas sensorineuralis unilateralis
H90.5 Senzornoneuralna gluvoća, neoznačena
Surditas sensorineuralis, non specificata
H90.6 Obostrana mešovita sprovodna gluvoća i senzornoneuralna gluvoća
Surditas conductiva et surditas sensorineuralis mixta billateralis
H90.7 Jednostrana mešovita sprovodna gluvoća i senzornoneuralna gluvoća
Surditas conductiva et surditas sensorineuralis mixta unilateralis
H90.8 Mešovita sprovodna gluvoća i senzornoneuralna gluvoća,neoznačena
Surditas conductiva et surditas sensorineuralis mixta,non specificata
H91 Druga gluvoća
Surditas alia
H91.0 Toksička gluvoća
Surditas toxica
H91.1 Staračka nagluvost
Presbyacusis
H91.2 Naglo nastala samopojavna gluvoća
Surditas idiopathica acuta
H91.3 Gluvonemost
Surdomutitas
H91.8 Druga označena gluvoća
Surditas specificata, alia
H91.9 Gluvoća, neoznačena
Surditas, non specificata
H92 Bol u uvu i curenje iz uva
Otalgia et otorrhoea
H92.0 Bol u uvu
Otalgia
H92.1 Curenje iz uva
Otorrhoea
H92.2 Krvarenje iz uva
Otorrhagia
H93 Drugi poremećaji uva
Disordines auris alii
H93.0 Poremećaji uva uzrokovani degenerativnim promenama uva i krvnih sudova
Disordines auris degenerativi et vasculares
H93.1 Zujanje u uvu
Tinnitus
H93.2 Druge nenormalne slušne percepcije
Perceptiones acusticae abnormales aliae
H93.3 Degenerativne promene slušnog živca
Degeneratio nervi acustici
H93.8 Druge označene bolesti uva
Morbi auris alii, specificati
H93.9 Bolest uva, neoznačena
Morbus auris, non specificatus
H94 Druge bolesti uva u drugim bolestima
Morbi auris alii in morbis aliis
H94.0 Zapaljenje slušnog živca u zaraznim bolestima i parazitarnim bolestima
Neuritis nervi acustici in morbis infectivis et morbis parasitariis

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: