Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
H60 Zapaljenje spoljašnjeg uva
Otitis externa
H60.0 Zagnoj spoljašnjeg uva
Abscessus auris externae
H60.1 Flegmona (gnojno zapaljenje) spoljašnjeg uva
Phlegmone auris externae
H60.2 Teško zapaljenje spoljašnjeg uva
Otitis externa maligna
H60.3 Drugo zarazno zapaljenje spoljašnjeg uva
Otitis externa inftectiva alia
H60.4 Pokožična tvorevina spoljašnjeg uva
Cholesteatoma auris externae
H60.5 Akutno nezarazno zapaljenje spoljašnjeg uva
Otitis externa acuta, non infectiva
H60.8 Drugo zapaljenje spoljašnjeg uva
Otitis externa alia
H60.9 Zapaljenje spoljašnjeg uva, neoznačeno
Otitis externa, non specificata
H61 Druge bolesti spoljašnjeg uva
Morbi auris externae alii
H61.0 Zapaljenje tkiva oko hrskavice spoljašnjeg uva
Perichondritis auris externae
H61.1 Nezarazne bolesti ušne školjke
Morbi auriculae, non infectivi
H61.2 čep od ušne masti u spoljašnjem ušnom kanalu
Cerumen obturans
H61.3 Stečeno suženje spoljašnjeg ušnog kanala
Stenosis meatus acustici externi acquisita
H61.8 Druge označene bolesti spoljašnjeg uva
Morbi auris externae specificati,alii
H61.9 Bolest spoljašnjeg uva, neoznačena
Morbus auris externae, non specificatus
H62 Bolesti spoljašnjeg uva u drugim bolestima
Morbi auris externae in morbis aliis

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: