Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
H53 Poremećaji vida
Disordines visuales
H53.0 Slabovidost bez gubitka vida
Amblyopia sine anopsia
H53.1 Subjektivni poremećaji vida
Disordines visus subjectivi
H53.2 Udvojeno viđenje
Diplopia
H53.3 Drugi poremećaji dvoočnog vida
Disordines visus binocularis alii
H53.4 Oštećenje u polju vida
Defectus regionis visualis
H53.5 Poremećaji vida u boji
Dyschromatopsiae
H53.6 Noćno slepilo
Nyctalopia
H53.8 Drugi poremećaji vida
Disordines visuales alii
H53.9 Poremaćaj vida, neoznačen
Disordo visualis, non specificatus
H54 Slepilo i oslabljen vid
Amaurosis et amblyopia

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: