Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
H49 Razrokost usled oduzetosti mišiča pokretača oka
Strabismus paralyticus
H49.0 Oduzetost trećeg lobanjskog živca
Paralysis nervi oculomotorii
H49.1 Oduzetost četvrtog lobanjskog živca
Paralysis nervi trochlearis
H49.2 Oduzetost šestog lobanjskog živca
Paralysis nervi abducentis
H49.3 Spoljašnja potpuna oduzetost mišića pokretača oka
Ophthalmoplegia totalis (externa)
H49.4 Spoljašnja progresivna oduzetost mišića pokretača oka
Ophthalmoplegla externa progressiva
H49.8 Druga razrokost usled oduzetosti mišića pokretača oka
Strabismus paralyticus alius
H49.9 Razrokost usled oduzetosti mišića pokretača oka,neoznačena
Strabismus paralyticus, non specificatus
H50 Druga razrokost
Strabismus alius
H50.0 Prateća konvergentna razrokost
Strabismus concomitans convergens
H50.1 Prateća divergentna razrokost
Strabismus concomitans divergens
H50.2 Vertikalna razrokost
Strabismus verticalis
H50.3 Povremena razrokost
Heterotropia temporalis
H50.4 Druga razrokost, neoznačena
Heterotropia alia, non specificata
H50.5 Sklonost razrokosti
Heterophoria
H50.6 Mehanička razrokost
Strabismus mechanicus
H50.8 Druga označena razrokost
Strabismus specificatus, alius
H50.9 Razrokost, neoznačena
Strabismus, non specificatus
H51 Drugi poremećaji pokretanja oba oka
Anomaliae motuum binocularium aliae
H51.0 Paraliza konjugovanog gledanja
Paralysis aspectus conjuncti
H51.1 Oslabljena ili pojačana konvergencija
Insufficientia sive excessus convergentiae
H51.2 Moždana oduzetost mišića oka
Ophthalmoplegla internuclearis
H51.8 Drugi označeni poremećaji pokretanja oba oka
Anomaliae motuum binocularium aliae,specificatae
H51.9 Poremećaj pokretanja oba oka, neoznačen
Anomalia motuum binocularium, non specificata
H52 Poremećaji prelamanja svetlosti i poremećaji prilagođavanja oka
Anomaliae refractionis et anomaliae accommodationis

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: