Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
H43 Bolesti staklastog tela
Morbi corporis vitrei
H43.0 Ispadanje staklastog tela
Prolapsus corporis vitrei
H43.1 Krvarenje u staklastom telu
Hemorrhagia corporis vitrei
H43.2 Kristalne naslage u staklastom telu
Deposita corporis vitrei crystallinae
H43.3 Druga zamućenja staklastog tela
Opacitates corporis vitrei aliae
H43.8 Druge bolesti staklastog tela
Morbi corporis vitrei alii
H43.9 Bolest staklastog tela, neoznačena
Morbus corporis vitrei, non specificatus
H44 Bolesti jabučice oka
Morbi bulbi oculi
H44.0 Gnojno zapaljenje unutrašnjeg tkiva jabučice oka
Endophthalmitis purulenta
H44.1 Druga zapaljenja unutrašnjeg tkiva jabučice oka
Endophthalmitides aliae
H44.2 Degenerativna kratkovidost
Myopia degenerativa
H44.3 Druge degenerativne bolesti jabučice oka
Morbi bulbi oculi degenerativi alii
H44.4 Snižen očni pritisak
Hypothonia oculi
H44.5 Degenerativna stanja jabučice oka
Degenerationes bulbi oculi
H44.6 Hronično magnetno strano telo u oku
Corpus alienum magneticum intraoculare chronicum
H44.7 Hronično nemagnetno strano telo u oku
Corpus alienum non magneticum intraoculare chronicum
H44.8 Druge bolesti jabučice oka
Morbi bulbi oculi alii
H44.9 Bolest jabučice oka, neoznačena
Morbi bulbi oculi, non specificatus
H45 Bolesti staklastog tela i jabučice oka u drugim bolestima
Morbi corporis vitrei morbi bulbi oculi in morbis aliis

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: