Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
H40 Zelena mrena
Glaucoma
H40.0 Sumnja na zelenu mrenu
Glaucoma suspectum
H40.1 Primarna zelena mrena otvorenog ugla
Glaucoma anguli aperti primarium
H40.2 Primarni glaukom zatvorenog ugla
Glaucoma anguli clausi primarium
H40.3 Sekundarna povredna zelena mrena
Glaucoma oculi traumaticum secundarium
H40.4 Sekundarna zelena mrena posle zapaljenja oka
Glaucoma secundarium post inflammationem oculi
H40.5 Sekundarna zelena mrena posle drugih bolesti oka
Glaucoma secundarium post morbus oculi alios
H40.6 Sekundarna zelena mrena uzrokovana lekovima
Glaucoma medicamentosum
H40.8 Druga zelena mrena
Glaucoma aliud
H40.9 Zelena mrena, neoznačena
Glaucoma, non specificatum
H42 Zelena mrena u drugim bolestima
Glaucoma in morbis aliis

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: