Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
H25 Siva mrena - staračko zamućenje sočiva
Cataracta senilis
H25.0 Početna staračka siva mrena
Cataracta senilis incipiens
H25.1 Početna staračka siva mrena
Cataracta senilis nuclearis
H25.2 Morgagnijeva staračka siva mrena
Cataracta senilis Morgagni
H25.8 Druga staračka siva mrena
Cataracta senills alia
H25.9 Staračka siva mrena, neoznačeno
Cataracta senilis, non specificata
H26 Druga siva mrena
Cataracta alia
H26.0 Siva mrena dece, mladih i odraslih osoba
Cataracta infantilis, juverilis et praesenilis
H26.1 Siva mrena uzrokovana povredom
Cataracta traumatica
H26.2 Komplikovana siva mrena
Cataracta complicata
H26.3 Siva mrena uzrokovana lekovima
Cataracta medicamentosa
H26.4 Sekundarna siva mrena
Cataracta secundaria
H26.8 Druga označena siva mrena
Cataracta specificata, alia
H26.9 Siva mrena, neoznačena
Cataracta, non specificata
H27 Druge bolesti sočiva
Morbi lentis alii
H27.0 Nedostajanje sočiva oka
Aphakia
H27.1 Iščašenje i pomerenost sočiva oka
Luxatio et subluxatio lentis
H27.8 Druge označene bolesti sočiva oka
Morbi lentis specificati, alii
H27.9 Bolesti sočiva oka, neoznačena
Morbus lentis, non specificatus
H28 Siva mrena i druge bolesti sočiva oka u drugim bolestima
Cataracta et morbi lentis oculi alii in morbis aliis

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: