Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
H00 čmičak i tvrdo zrno u kapku oka
Hordeolum et chalazion
H00.0 čmičak i druga duboka zapaljenja kapaka oka
Hordeolum et inflammationes palpebrae profuodae aliae
H00.1 Tvrdo zrno u kapku oka
Chalazion
H01 Druga zapaljenja kapka oka
Morbi palpebrae inflammatorii alii
H01.0 Zapaljenje ivice kapka oka
Blepharitis
H01.1 Nezarazno oboljenje kože kapka oka
Dermatosis palpebrae non infectiva
H01.8 Druga označena zapaljenja kapka oka
Morbi palpebrae inflammatorii alii, specificati
H01.9 Zapaljenje kapka oka, neoznačeno
Morbus palpebrae inflammatorius, non specificatus
H02 Druge bolesti kapka oka
Morbi palpebrae alii
H02.0 Uvrnutost kapka oka i uvrnuta trepavica
Entropiumet et trichiasis pelpebrae
H02.1 Izvrnutost kapka oka
Ectropium palpebrae
H02.2 Nepotpuno zatvaranje kapaka oka
Lagophthalmus
H02.3 Opuštanje kože kapka oka
Blepharochalasis
H02.4 Spušten kapak oka
Ptosis palpebrae
H02.5 Drugi poremećaji pokretljivosti kapka oka
Disordines palpebrae alii
H02.6 Ksantelazma kapka oka
Xanthelasma palpebrae
H02.7 Druge degeneracije kapka i okoline oka
Degenerationes palpebrae et areae periocularis aliae
H02.8 Druge označene bolesti kapka oka
Morbi palpebrae specificati, alii
H02.9 Bolest kapka oka, neoznačena
Morbus palpebrae, non specificatus
H03 Bolesti kapka oka u drugim bolestima
Morbi palpebrae in morbis aliis
H03.0 Parazitarna oboljenja kapka oka u drugim bolestima
Parasitosis palpebrae in morbis aliis
H03.1 Bolest kapka oka u drugim zaraznim bolestima
Morbus palpebrae in morbis infectivis aliis
H03.8 Bolesti kapka oka u drugim bolestima
Morbi palpebrae in morbis aliis
H04 Bolesti suznog aparata
Morbi apparatus lacrimalis
H04.0 Zapaljenje suzne žlezde
Dacryoadenitis
H04.1 Druge bolesti suzne žlezde
Morbi glandulae lacrimalis alii
H04.2 Suzenje
Epiphora
H04.3 Akutno zapaljenje suznih puteva, neoznačeno
Dacryocystitis acuta, non specificata
H04.4 Hronično zapaljenje suznih puteva
Dacryocystitis chronica
H04.5 Suženje i nedovoljna funkcija suznih puteva
Stenosis et insufficientia ductuum lacrimalium

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: