Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
G80 Dečja moždana paraliza - oduzetost
Paralysis cerebralis infantilis
G80.0 Spastička (grčevita) moždana paraliza
Paralysis cerebralis spastica
G80.1 Spastička (grčevita) paraliza obe ruke ili noge
Diplegia spastica
G80.2 Dečja jednostrana paraliza
Hemiplegia infantilis
G80.3 Diskinetička moždana paraliza
Paralysis cerebralis dyskinetica
G80.4 Moždana paraliza sa poremećajima mišićne koordinacije
Paralysis cerebralis ataxica
G80.8 Druga dečja moždana paraliza
Paralysis cerebralis infantilis alia
G80.9 Dečja moždana paraliza, neoznačena
Paralysis cerebralis infantilis, non specificata
G81 Jednostrana paraliza - oduzetost
Hemiplegia
G81.0 Mlitava jednostrana paraliza
Hemiplegia flaccida
G81.1 Spastička(grčevita)jednostrana paraliza
Hemiplegia spastica
G81.9 Jednostrana paraliza, neoznačena
Hemiplegia, non specificata
G82 Simetrična paraliza - oduzetost obe ruke ili obe noge i svih udova
Paraplegia et tetraplegia
G82.0 Mlitava paraliza dva simetrična uda
Paraplegia flaccida
G82.1 Spastička (grčevita) paraliza dva simetrična uda
Paraplegia spastica
G82.2 Simetrična paraliza udova, neoznačena
Paraplegia, non specificata
G82.3 Mlitava paraliza svih udova
Tetraplegia flaccida
G82.4 Spastička(grčevita)paraliza svih udova
Tetraplegia spastica
G82.5 Paraliza svih udova, neoznačena
Tetraplegia, non specificata
G83 Druge paralize
Paralyses aliae

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: