Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
G00 Zapaljenje moždanica uzrokovano bakterijama
Meningitis bacterialis
G00.0 Zapaljenje moždanica,uzročnik Haemophilus influenzae
Meningitis haemophilosa
G00.1 Zapaljenje moždanica uzrokovano pneumokokom
Meningitis pneumococcica
G00.2 Zapaljenje moždanica uzrokovano streptokokom
Meningitis streptococcica
G00.3 Zapaljenje moždanica uzrokovano stafilokokom
Meningitis staphylococcica
G00.8 Drugo zapaljenje moždanica uzrokovano bakterijama
Meningitis bacterialis alia
G00.9 Zapaljenje moždanica uzrokovano bakterijama,neoznačeno
Meningitis bacterialis, non specificata
G01 Zapaljenje moždanica u drugim bolestima uzrokovano bakterijama
Meningitis in morbis bacterialibus aliis
G02 Zapaljenje moždanica u drugim zaraznim bolestima i parazitarnim bolestima
Meningitis in morbis infectivis, et morbis parasitariis aliis
G02.0 Zapaljenje moždanica u drugim bolestima uzrokovano virusima
Meningitis in morbis viralibus aliis
G02.1 Zapaljenje moždanica uzrokovano mikozama
Meningitis mycotica
G02.8 Zapaljenje moždanica u drugim označenim zaraznim bolestima i parazitarnim bolestima
Meningitis in morbis infectivis et morbis parasitariis,specificatis aliis
G03 Zapaljenje moždanica zbog drugih uzroka
Meningitis propter causas alias
G03.0 Zapaljenje moždanica neuzrokovano bakterijama
Meningitis non pyogenes
G03.1 Hronično zapaljenje moždanica
Meningitis chronica
G03.2 Mollaretovo blago recidivirajuće zapaljenje moždanica
Meningitis benigna recidivans (Mollaret)
G03.8 Zapaljenje moždanica zbog drugih označenih uzroka
Meningitis propter causas specificatas,alias
G03.9 Zapaljenje moždanica, neoznačeno
Meningitis, non specificata
G04 Zapaljenje mozga,zapaljenje kičmene moždine i zapaljenje mozga sa zapaljenjem kičmene moždine
Encephalitis, myelitis et encephalomyelitis
G04.0 Akutno diseminirano zapaljenje mozga
Encephalitis disseminata acuta
G04.1 Spastička tropska oduzetost nogu
Paraplegia spastica tropica
G04.2 Zapaljenje moždanica sa zapaljenjem mozga i zapaljenje moždanica sa zapaljenjem kičmene moždine uzro
Meningoencephalitis et meningomyelitis bacterialis
G04.8 Drugo zapaljenje mozga,zapaljenje kičmene moždine i zapaljenje mozga sa zapaljenjem kičmene moždine
Encephalitis, myelitis et encephalomyelitis alia
G04.9 Zapaljenje mozga,zapaljenje kičmene moždine i zapaljenje mozga i kičmene moždine,neoznačeno
Encephalitis, myelitis et encephalomyelitis,non specificata
G05 Zapaljenje mozga,zapaljenje kičmene moždine i zapaljenje mozga sa zapaljenjem kičmene moždine u drug
Encephalitis, myelitis et encephalomyelitis in morbis aliis
G05.0 Zapaljenje mozga,zapaljenje kičmene moždine i zapaljenje mozga sa zapaljenjem kičmene moždine u drug
Encephalitis, myelitis et encephalomyelitis in morbis bacterialibus aliis
G05.1 Zapaljenje mozga,zapaljenje kičmene moždine i zapaljenje mozga sa zapaljenjem kičmene moždine u drug
Encephalitis, myelitis et encephalomyelitis in morbis viralibus aliis
G05.2 Zapaljenje mozga,zapaljenje kičmene moždine i zapaljenje mozga sa zapaljenjem kičmene moždine u drug
Encephalitis, myelitis et encephalomyelitis in morbis infectivis et parasitariis aliis
G05.8 Zapaljenje mozga,zapaljenje kičmene moždine i zapaljenje mozga sa zapaljenjem kičmene moždine u drug
Encephalitis, myelitis et encephalomyelitis in morbis specificatis,aliis
G06 Zagnoj u lobanji i kičmi i tumor u lobanji i kičmi
Abscessus intracranialis et intraspinalis granuloma intracraniale et intraspinale

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: