Međunarodne klasifikacija bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Zadovoljstvo nam je da vam omogućimo pretraživanje medicinskog šifarnika bolesti, odnosno 10. reviziju Međunarodne klasifikaciju bolesti (MKB 10). Dovoljno je da u formi desno ukucate početak šifre bolesti ili zadate ključnu reč iz naziva bolesti na srpskom ili latinskom jeziku. Pretraživanje možete da suzite i izborom jedne ili više grupa bolesti.

Deseta revizija MKB utvrđena je 1990. Godine i od strane pojedinih zemalja primenuje se od 1993. Godine. Ova revizija MKB uvodi alfanumeričku šifru sa slovom na prvom i brojem na drugom, trećem i četvrtom mestu. Neke kategorije su date samo sa tri mesta - bez broja na četvrtom mestu iza decimale.Te šifre su date kao rezerva za buduća proširenja tih kategorija, što znači da će sledeća revizija MKB biti relativno mala (proširenje tih i eventualno neke nove kategorije). Deseta revizija menja i grupe oboljenja i povećava ukupan broj grupa.

Prihvatajući novu reviziju MKB i pripremajući se za XXI vek i bolji kvalitet ukupnog rada u zdravstvu, zakonska obaveza registracije morbiditeta i mortaliteta mora se ispunjavati preciznije.Time bi i naša zemlja bila ravnopravna sa drugim zamljama članicama SZO, odnosno koristili bi se podaci morbiditeta i mortaliteta i sa našeg područja od strane SZO. Realna primarna registracija morbiditeta i mortaliteta omogućila bi sistematsko praćenje, poređenje, tumačenje i analiziranje podataka, a istovremeno poslužila bi kao objektivna osnova za planiranje razvoja zdravstvene zaštite i zdravstvene delatnosti.

U tom smislu daje se ovaj izvod Desete MKB kao pomoć u korišćenju knige. Izvod sadrži najčešće dijagnoze i šifre koje su date uporedo iz devete i desete revizije MKB, gde god je to bilo moguće. Izvod sigurno ne može zameniti knjigu, ali se nadamo da će biti od pomoći u realnom registrovanju morbiditeta i mortaliteta i kao olakšica u samom korišćenju iste.

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: