Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
F70 Laka duševna zaostalost
Retardatio mentalis levis
F70.0 Laka duševna zaostalost-nema poremećaja ponašanja ili je minimalan
Retardatio mentalis levis
F70.1 Laka duševna zaostalost-značajan poremećaj ponašanja koji zahteva pažnju i tretman
Retardatio mentalis levis
F70.2 Laka duševna zaostalost-drugi poremećaji ponašanja
Retardatio mentalis levis
F70.3 Laka duševna zaostalost-nema napomene o poremećaju ponašanja
Retardatio mentalis levis
F71 Umerena duševna zaostalost
Retardatio mentalis moderata
F71.0 Umerena duševna zaostalost-nema poremećaja ponašanja ili je minimalan
Retardatio mentalis moderata
F71.1 Umerena duševna zaostalost-značajan poremećaj ponašanja koji zahteva pažnju i tretman
Retardatio mentalis moderata
F71.2 Umerena duševna zaostalost-drugi poremećaji ponašanja
Retardatio mentalis moderata
F71.3 Umerena duševna zaostalost-nema napomene o poremećaju ponašanja
Retardatio mentalis moderata
F72 Teška duševna zaostalost
Retardatio mentalis gravis
F72.0 Teška duševna zaostalost-nema poremećaja ponašanja ili je minimalan
Retardatio mentalis gravis
F72.1 Teška duševna zaostalost-značajan poremećaj ponašanja koji zahteva pažnju i tretman
Retardatio mentalis gravis
F72.2 Teška duševna zaostalost-drugi poremećaji ponašanja
Retardatio mentalis gravis
F72.3 Teška duševna zaostalost-nema napomene o poremećaju ponašanja
Retardatio mentalis gravis
F73 Duboka duševna zaostalost
Retardatio mentalis profuoda
F73.0 Duboka duševna zaostalost-nema poremećaja ponašanja ili je minimalan
Retardatio mentalis profuoda
F73.1 Duboka duševna zaostalost-značajan poremećaj ponašanja koji zahteva pažnju i tretman
Retardatio mentalis profuoda
F73.2 Duboka duševna zaostalost-drugi poremećaji ponašanja
Retardatio mentalis profuoda
F73.3 Duboka duševna zaostalost-nema napomene o poremećaju ponašanja
Retardatio mentalis profuoda
F78 Druga duševna zaostalost
Retardatio mentalis alia
F78.0 Druga duševna zaostalost-nema poremećaja ponašanja ili je minimalan
Retardatio mentalis alia
F78.1 Druga duševna zaostalost-značajan poremećaj ponašanja koji zahteva pažnju i tretman
Retardatio mentalis alia
F78.2 Druga duševna zaostalost-drugi poremećaji ponašanja
Retardatio mentalis alia
F78.3 Druga duševna zaostalost-nema napomene o poremećaju ponašanja
Retardatio mentalis alia
F79 Duševna zaostalost,neoznačena
Retardatio mentalis,non specificata

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: