Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  Sledeća »
Šifra Naziv
E70 Poremećaji metabolizma aromatičnih aminokiselina
Disordines metabolismi aminoacidorum aromaticorum
E70.0 Klasično povećanje fenil-alanina u mokraći
Phenylketonuria classica
E70.1 Drugo povećanje fenil-alanina u krvi
Hyperphenylalaninaemia alia
E70.2 Poremećaj metabolizma tirozina
Disordo metabolismi thyrosini
E70.3 Nedostatak pigmenta u organizmu
Albinismus
E70.8 Drugi poremećaji metabolizma aromatičnih aminokiselina
Disordines metabolismi aminoacidorum aromaticorum alii
E70.9 Poremećaj metabolizma aromatičnih aminokiselina,neoznačen
Disordo metabolismi aminoacidorum aromaticorum,non specificatus
E71 Poremećaji metabolizma lančanih aminokiselina i metabolizma masnih kiselina
Disordines metabolismi aminoacidorum catenosorum et metabolismi acidorum stearicorum
E71.0 Bolest mokraće kao javorov sirup
Morbus sirupus aceris-urina
E71.1 Drugi poremećaji metabolizma lančanih aminokiselina
Disordines metabolismi aminoacidorum catenosorum alii
E71.2 Poremećaj metabolizma lančanih aminokiselina,neoznačen
Disordo metabolismi aminoacidorum catenosorum,non specificatus
E71.3 Poremećaji metabolizma masnih kiselina
Disordines metabolismi acidorum stearicorum
E72 Drugi poremećaji metabolizma aminokiselina
Disordines metabolismi aminoacidorum,alii
E72.0 Poremećaji prenosa aminokiselina
Disordines transportationis aminoacidorum
E72.1 Poremećaji metabolizma aminokiselina sa sumporom
Disordines metabolismi aminoacidorum cum sulfure
E72.2 Poremećaji metabolizma ureje
Disordines metabolismi ureae
E72.3 Poremećaj metabolizma lizina i hidroksilizina
Disordines metabolismi lysini et hydroxylysini
E72.4 Poremećaji metabolizma ornitina
Disordines metabolismi ornithini
E72.5 Poremećaji metabolizma glicina
Disordines metabolismi glycini
E72.8 Drugi označeni poremećaji metabolizma aminokiselina
Disordines metabolismi aminoacidorum alii,specificati
E72.9 Poremećaj metabolizma aminokiselina,neoznačen
Disordo metabolismi aminoacidorum,non specificatus
E73 Nepodnošenje mlečnog šećera
Intolerantia lactosi
E73.0 Urođeni nedostatak mlečnog šećera
Deficientia lactosi congenita
E73.1 Stečeni nedostatak mlečnog šećera
Deficientia lactosi secundaria
E73.8 Drugo nepodnošenje mlečnog šećera
Intolerantia lactosi alia
E73.9 Nepodnošenje mlečnog šećera,neoznačeno
Intolerantia lactosi,non specificata
E74 Drugi poremećaji metabolizma ugljenih hidrata
Disordines metabolismi carbohydratorum alii
E74.0 Oboljenje uzrokovano nakupljanjem glikogena
Accumulatio glycogeni abnormalis
E74.1 Poremećaji metabolizma grožđanog šećera
Disordines metabolismi fructosi
E74.2 Poremećaji metabolizma mlečnog šećera
Disordines metabolismi galactosi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  Sledeća »

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: