Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
E65 Lokalizovana gojaznost
Adipositas localisata
E66 Opšta gojaznost
Obesitas
E66.0 Gojaznost uzrokovana viškom kalorija
Obesitas propter calorias enormes
E66.1 Gojaznost uzrokovana lekovima
Obesitas medicamentosa
E66.2 Preterana gojaznost sa smanjenom ventilacijom plućnih mehurića
Obesitas extrema cum hypoventilatione alveolari
E66.8 Druga gojaznost
Obesitas alia
E66.9 Gojaznost,neoznačena
Obesitas,non specificata
E67 Drugo prekomerno hranjenje
Hyperalimentatio alia
E67.0 Povećan unos vitamina A
Hypervitaminosis A
E67.1 Povećani unos karotina
Hypercarotinaemia
E67.2 Povećan unos vitamina B6
Hypervitaminosis pyridoxini
E67.3 Povećan unos vitamina D
Hypervitaminosis D
E67.8 Drugo označeno prekomerno unošenje hrane
Hyperalimentatio specificata,alia
E68 Posledice prekomernog hranjenja
Sequelae hyperalimentationis

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: