Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
E40 Teška proteinska pothranjenost,"prvo-drugo dete"
Morbus kwashiorkor
E41 Teška energetska pothranjenost
Marasmus malnutritionalis
E42 Teška proteinsko-energetska pothranjenost
Kwashiorkor marasmaticus
E43 Teška proteinsko-energetska pothranjenost,neoznačena
Malnutritio proteinoenergetica gravis,non specificata
E44 Blaga i umereno teška proteinsko-energetska pothranjenost
Malnutritio proteinoenergetica mitis et moderate gravis
E44.0 Umerena pothranjenost
Malnutritio moderata
E44.1 Blaga proteinsko-energetska pothranjenost
Malnutritio proteinoenergetica mitis
E45 Zastoj u razvoju usled proteinsko-energetske pothranjenosti
Retardatio propter malnutritionem proteinoenergeticam
E46 Proteinsko-energetska pothranjenost,neoznačena
Malnutritio proteinoenergeticam,non specificata

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: