Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

1 | 2 | 3 |  Sledeća »
Šifra Naziv
E20 Smanjena funkcija paraštitaste žlezde
Hypoparathyreoidismus
E20.0 Samopojavna smanjena funkcija paraštitaste žlezde
Hypoparathyreoidismus idiopathicus
E20.1 Neizražena smanjena funkcija paraštitaste žlezde
Pseudohypoparathyreoidismus
E20.8 Druga smanjena funkc.paraštitaste žlezde
Hypoparathyreoidismus alius
E20.9 Smanjena funkcija paraštitaste žlezde,neoznačena
Hypoparathyreoidismus,non specificatus
E21 Pojačana funkcija i drugi poremećaji paraštitaste žlezde
Hiperparathyreoidismus et disordines glandulae parathyreoideae alii
E21.0 Primarno pojačana funkcija paraštitaste žlezde
Hyperparathyreoidismus primarius
E21.1 Sekundarno pojačana funkcija paraštitaste žlezde
Hyperparathyreoidismus secundarius
E21.2 Druga pojačana funkcija paraštitaste žlezde
Hyperparathyreoidismus alius
E21.3 Pojačana funkcija paraštitaste žlezde,neoznačena
Hyperparathyreoidismus,non specificatus
E21.4 Drugi označeni poremećaji paraštitaste žlezde
Disordines glandulae parathyreoideae alii,specificati
E21.5 Poremećaj paraštitaste žlezde,neoznačen
Disordo glandulae parathyreoideae,non specificatus
E22 Pojačana funkcija hipofize
Hyperfunctio glandulae pituitariae
E22.0 Hipofizna akromegalija i džinovski rast
Acromegalia et gigantismus pituitarius
E22.1 Povišen nivo prolaktina u krvi
Hyperprolactinaemia
E22.2 Sindrom poremećenog lučenja hormona koji sprečava mokrenje
Sindroma secretionis hormoni antidiuretici abnormalis
E22.8 Druga povećana funkcija hipofize
Hyperfunctio glandulae pituitariae alia
E22.9 Povećana funkcija hipofize,neoznačena
Hyperfunctio glandulae pituitariae,non specificata
E23 Smanjena funkcija hipofize i.druge bolesti hipofize
Hypopituitarismus et morbi hypophysis alii
E23.0 Smanjena funkcija hipofize
Hypopituitarismus
E23.1 Smanjena funkcija hipofize uzrokovana lekovima
Hypopituitarismus medicamentosus
E23.2 Šećerna bolest uzrokovana poremećajem funkcije hipofize
Diabetes insipidus
E23.3 Poremećaj funkcije hipotalamusa
Dysfunctio hypothalami
E23.6 Druge bolesti hipofize
Morbi glandulae pituitariae alii
E23.7 Bolest hipofize,neoznačena
Morbus glandulae pituitariae,non specificatus
E24 Cushingov sindrom
Sindroma Cushing
E24.0 Cushingova bolest,hipofizno zavisna
Morbus Cushing,glandula pituitaria dependens
E24.1 Nelsonov sindrom
Syndroma Nelson
E24.2 Cushingov sindrom uzrokovan lekom
Sindroma Cushing medicamentosa
E24.3 Sindrom lučenja ACTH izvan hipofize
Sindroma ACTH ectopica
1 | 2 | 3 |  Sledeća »

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: