Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
D00 Karcinom - rak "in situ" usta, jednjaka i želuca
Carcinoma in situ cavi oris,oesophagi et ventriculi
D00.0 Karcinom "in situ" usne, usta i ždrela
Carcinoma in situ labii, cavi oris et pharyngis
D00.1 Karcinom "in situ" jednjaka
Carcinoma in situ oesophagi
D00.2 Karcinom "in situ" želuca
Carcinoma in situ ventriculi
D01 Karcinom - rak "in situ" drugih organa za varenje
Carcinoma in situ organorum digestivorum aliorum
D01.0 Karcinom "in situ" debelog creva
Carcinoma in situ coli
D01.1 Karcinom "in situ" spojnice pravog i uvljenog creva
Carcinoma in situ juncturae rectosigmoidis
D01.2 Karcinom "in situ" zadnjeg creva
Carcinoma in situ recti
D01.3 Karcinom "in situ" čmara i čmarnog kana.
Carcinoma in situ ani et canalis analis
D01.4 Karcinom "in situ" drugih i neoznačenih delova creva
Carcinoma in situ partium intestini aliarum et non specificatorum
D01.5 Karcinom "in situ" jetre, žučne kesice i žučnog kanala
Carcinoma in situ hepatis,vesicae felleae et ductus biliaris
D01.7 Karcinom "in situ" drugih označenih organa za varenje
Carcinoma in situ organorum digestivorum aliorum, specificatorum
D01.9 Karcinom "insitu" organa za varenje, neoznačen
Carcinoma in situ organi digestivi, non specificatum
D02 Karcinom "in situ", srednjeg uva i organa za disanje
Carcinoma in situ auris mediae et systematis respiratori
D02.0 Karcinom "in situ" grkljana
Carcinoma in situ laryngis
D02.1 Karcinom "in situ" dušnika
Carcinoma in situ tracheae
D02.2 Karcinom "in situ" dušnika i pluća
Carcinoma in situ bronchi et pulmonis
D02.3 Karcinom "in situ" drugih delova za disanje
Carcinoma in situ partim systematis respiratorii aliarum
D03 Melanom "in situ" zloćudni crni tumor kože
Melanoma in situ
D03.0 Melanom "in situ" usne
Melanoma in situ labii oris
D03.1 Melanom "in situ", kapka oka, uključujući ugao oka
Melanoma in situ palpebrae,canthum includens
D03.2 Melanom "in situ", uva i spoljnjeg ušnog kanala
Melanoma in situ auris et meatus acustici externi
D03.3 Melanom "in situ", drugih i neoznačenih delova lica
Melanoma in situ partium faciei aliarum et non specificatarum
D03.4 Melanoma "in situ" poglavine i vrata
Melanoma in situ capilitil et colli
D03.5 Melanom " in situ" trupa
Melanoma in situ trunci
D03.6 Melanom "in situ" ruke, uključujući rame
Melanoma in situ extremitatis superioris omam includens
D03.7 Melanom "in situ" noge, uključujući predeo karlice
Melanoma in situ extremitatis inferioris regionem coxae includens
D03.8 Melanom "in situ" drugih lokalizacija
Melanoma in situ,locorum aliorum
D03.9 Melanom "in situ", neoznačen
Melanoma in situ,non specificatum
D04 Karcinom "in situ", kože
Carcinoma in situ cutis

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: