Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
C64 Zloćudni tumor bubrega,izuzev karlice bubrega
Neoplasma malignum renis, pelvem renalem excludens
C65 Zloćudni tumor karlice bubrega
Neoplasma malignum pelvis renalis
C66 Zloćudni tumor mokraćnog kanala iz bubrega
Neoplasma malignum ureteris
C67 Zloćudni tumor mokraćne bešike
Neoplasma malignum vesciae urinariae
C67.0 Zloćudni tumor trougla mokraćne bešike
Neoplasma malignum trigoni vesicae urinarie
C67.1 Zloćudni tumor dna mokraćne bešike
Neoplasma malignum basis vesicae urinarie
C67.2 Zloćudni tumor bočnog zida mokraćne bešike
Neoplasma malignum vesicae urinariae,parietis lateralis
C67.3 Zloćudni tumor prednjeg zida mokraćne bešike
Neoplasma malignum urinariae anterioris,parietis vesicae
C67.4 Zloćudni tumor zadnjeg zida mokraćne bešike
Neoplasma malignum vesicae urinariae,parietis posterioris
C67.5 Zloćudni tumor vrata mokraćne bešike
Neoplasma malignum colli vesicae urinarie
C67.6 Zloćudni tumor ušća mokraćnog kanala u bubreg
Neoplasma malignum ostii ureteris
C67.7 Zloćudni tumor urahusa
Neoplasma malignum urachi
C67.8 Zloćudni tumor koji prelazi granice mokraćne bešike
Neoplasma malignum vesicae urinariae,limites transiens
C67.9 Zloćudni tumor mokraćne bešike, neoznačen
Neoplasma malignum vesicae urinariae,non specificatum
C68 Zloćudni tumor drugih neoznačenih organa za mokrenje
Neoplasma malignum organorum urinariorum aliorum,non specificatorum

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: