Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
K90.0 Celijačka bolest - masna stolica
Morbus coeliacus

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: