Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
I64 Apopleksija - Moždana kap, neoznačena kao krvarenja ili infarkt mozga
Apoplexia cerebri ut haemorrhagia sive infarctus non specificata

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: