Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
I46 Zastoj srca
Institio cordis
I46.0 Zastoj srca sa uspešnim oživljavanjem
Institio cordis cum reanimatione positiva
I46.1 Iznenadna smrt usled prestanka rada srca
Mors cardiaca subita
I46.9 Zastoj srca, neoznačen
Institio cordis,non specificata

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: