Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
F10 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom alkohola
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis (alcoholismus)
F10.0 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom alkohola-akutno trovanje
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis (alcoholismus)-intoxicatio acuta
F10.1 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom alkohola-zloupotreba
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis (alcoholismus)-usus noxius
F10.2 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom alkohola-sindrom zavisnosti
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis (alcoholismus)-syndroma dependentiae
F10.3 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom alkohola-apstinencijalni sindrom
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis (alcoholismus)-syndroma abstinentialis
F10.4 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom alkohola-apstinencijalni sindrom sa d
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis (alcoholismus)-syndroma abstinentalis
F10.5 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom alkohola-duševni poremećaj
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis (alcoholismus)-psychosis
F10.6 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom alkohola-sindrom gubitka pamćenja
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis (alcoholismus)-syndroma amnestica
F10.7 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom alkohola-psihotičke posledice i kasni
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis (alcoholismus)-psychosis residualis et
F10.8 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom alkohola-drugi duševni poremećaji i p
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis (alcoholismus)-disordines mentales et
F10.9 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom alkohola-duševni poremećaj i poremeća
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis (alcoholismus)-disordo mentalis et dis

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: