Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
A20 Kuga
Pestis
A20.0 Kuga čvorova prepona
Pestis bubonica
A20.1 Kuga kože
Pestis cellulocutanea
A20.2 Kuga pluća
Pestis pneumonica
A20.3 Zapaljenje moždanica uzrokovano kugom
Meningitis pestica
A20.7 Sepsa uzrokovana kugom
Pestis septica
A20.8 Drugi oblici kuge
Pestis, formae aliae
A20.9 Kuga, neoznačena
Pestis, non specificata

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: