Pretražite bazu lekova Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje

Lista A + A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu recepta i lekovi koji imaju alternativni lek

Grupa A |  Grupa B |  Grupa C |  Grupa D |  Grupa G |  Grupa H |  Grupa J |  Grupa L |  Grupa M |  Grupa N |  Grupa P |  Grupa R |  Grupa S

Lista B - Lekovi koji se izdaju na nalog

Grupa A |  Grupa B |  Grupa C |  Grupa D |  Grupa G |  Grupa H |  Grupa J |  Grupa L |  Grupa M |  Grupa N |  Grupa P |  Grupa R |  Grupa V

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

Grupa B |  Grupa L |  Grupa M

Pretraga po listi i grupi lekova

Lista lekova:


Grupa :


Slobodna pretraga

Naziv grupe leka:    Naziv leka:    Naziv proizvodjaca:   

Biće prikazano samo prvih 100 lekova nađenih po zadatom kriterijumu. Ako dobijete suviše mnogo rezultata, ponovite pretraživanje sa bolje zadatim kriterijumima pretraživanja.

JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena za orig. pak. leka DDD Cena DDD Partic. osig. lica
 L ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI
 L01 ANTINEOPLASTICI
 L01A Alkilirajuci antineoplastici
 L01AX Ostali alkilirajući antineoplastici
 L01B Antimetaboliti
 L01BA Analozi folne kiseline
 L01BB Analozi purina
 L01BB05 fludarabin
0034020 L01BB05 fludarabin FLUDARA liofilizat za rastvo 5 po 50 mg Schering A.G. Nemačka 63 - 0 -
INDIKACIJA
Hronična limfocitna leukemija i "LOW GRADE" Non Hodgkin limfomi, prva linija hemioterapije u relapsiranom ili rezistentnom obolenju.
Relaps akutne leukemije i relaps posle transplatacije matične ćelije hematopoeze, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
Hronična limfocitna leukemija i "LOW GRADE" Non Hodgkin limfomi, prva linija hemioterapije u relapsiranom ili rezistentnom obolenju.
Relaps akutne leukemije i relaps posle transplatacije matične ćelije hematopoeze, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
NAPOMENA
STAC
STAC
0034020 L01BB05 fludarabin FLUDARA liofilizat za rastvo 5 po 50 mg Schering A.G. Nemačka 63 - 0 -
INDIKACIJA
Hronična limfocitna leukemija i "LOW GRADE" Non Hodgkin limfomi, prva linija hemioterapije u relapsiranom ili rezistentnom obolenju.
Relaps akutne leukemije i relaps posle transplatacije matične ćelije hematopoeze, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
NAPOMENA
STAC
 L01BC Analozi pirimidina
 L01BC05 gemcitabin
0034210 L01BC05 gemcitabin GEMZAR liofilizat za rastvo 1 po 200 mg Elli Lilly Švajcarska 3 - 0 -
INDIKACIJA
1. Ne-mikro-celularni karcinom pluća - klinički stadijum III i IV, PS 0 ili 1 bez komorbiditeta, bez metastaza u CNS-u i/ili kostima, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
2. Urotelijalni karcinomi (TCC) - kao neoadjuvantna hemioterapija kod bolesnika sa lokalno uznapredovalim karcinomom, kliničkog stadijuma II i III i kao sistemska terapija kod bolesnika sa kliničkim stadijumom IV, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
3. Rezistentni Hodgkin limfom, III linija hemioterapije, Prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
4. Adenokarcinom pankreasa, I linija hemioterapije, uznapredovala ili metastatska neresektabilna bolest, PS 0,1 ili 2, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
5. Karcinom dojke, metastatska dominantno visceralna bolest, posle prethodne primene antraciklina, u kombinaciji sa paklitakselom, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
1. Ne-mikro-celularni karcinom pluća - klinički stadijum III i IV, PS 0 ili 1 bez komorbiditeta, bez metastaza u CNS-u i/ili kostima, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
2. Urotelijalni karcinomi (TCC) - kao neoadjuvantna hemioterapija kod bolesnika sa lokalno uznapredovalim karcinomom, kliničkog stadijuma II i III i kao sistemska terapija kod bolesnika sa kliničkim stadijumom IV, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
3. Rezistentni Hodgkin limfom, III linija hemioterapije, Prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
4. Adenokarcinom pankreasa, I linija hemioterapije, uznapredovala ili metastatska neresektabilna bolest, PS 0,1 ili 2, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
5. Karcinom dojke, metastatska dominantno visceralna bolest, posle prethodne primene antraciklina, u kombinaciji sa paklitakselom, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
NAPOMENA
STAC
STAC
0034210 L01BC05 gemcitabin GEMZAR liofilizat za rastvo 1 po 200 mg Elli Lilly Švajcarska 3 - 0 -
INDIKACIJA
1. Ne-mikro-celularni karcinom pluća - klinički stadijum III i IV, PS 0 ili 1 bez komorbiditeta, bez metastaza u CNS-u i/ili kostima, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
2. Urotelijalni karcinomi (TCC) - kao neoadjuvantna hemioterapija kod bolesnika sa lokalno uznapredovalim karcinomom, kliničkog stadijuma II i III i kao sistemska terapija kod bolesnika sa kliničkim stadijumom IV, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
3. Rezistentni Hodgkin limfom, III linija hemioterapije, Prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
4. Adenokarcinom pankreasa, I linija hemioterapije, uznapredovala ili metastatska neresektabilna bolest, PS 0,1 ili 2, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
5. Karcinom dojke, metastatska dominantno visceralna bolest, posle prethodne primene antraciklina, u kombinaciji sa paklitakselom, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
NAPOMENA
STAC
0034211 L01BC05 gemcitabin GEMZAR liofilizat za rastvo 1 po 1000 mg Elli Lilly Švajcarska 14 - 0 -
INDIKACIJA
1. Ne-mikro-celularni karcinom pluća - klinički stadijum III i IV, PS 0 ili 1 bez komorbiditeta, bez metastaza u CNS-u i/ili kostima, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
2. Urotelijalni karcinomi (TCC) - kao neoadjuvantna hemioterapija kod bolesnika sa lokalno uznapredovalim karcinomom, kliničkog stadijuma II i III i kao sistemska terapija kod bolesnika sa kliničkim stadijumom IV, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
3. Rezistentni Hodgkin limfom, III linija hemioterapije, Prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
4. Adenokarcinom pankreasa, I linija hemioterapije, uznapredovala ili metastatska neresektabilna bolest, PS 0,1 ili 2, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
5. Karcinom dojke, metastatska dominantno visceralna bolest, posle prethodne primene antraciklina, u kombinaciji sa paklitakselom, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
1. Ne-mikro-celularni karcinom pluća - klinički stadijum III i IV, PS 0 ili 1 bez komorbiditeta, bez metastaza u CNS-u i/ili kostima, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
2. Urotelijalni karcinomi (TCC) - kao neoadjuvantna hemioterapija kod bolesnika sa lokalno uznapredovalim karcinomom, kliničkog stadijuma II i III i kao sistemska terapija kod bolesnika sa kliničkim stadijumom IV, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
3. Rezistentni Hodgkin limfom, III linija hemioterapije, Prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
4. Adenokarcinom pankreasa, I linija hemioterapije, uznapredovala ili metastatska neresektabilna bolest, PS 0,1 ili 2, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
5. Karcinom dojke, metastatska dominantno visceralna bolest, posle prethodne primene antraciklina, u kombinaciji sa paklitakselom, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
NAPOMENA
STAC
STAC
0034211 L01BC05 gemcitabin GEMZAR liofilizat za rastvo 1 po 1000 mg Elli Lilly Švajcarska 14 - 0 -
INDIKACIJA
1. Ne-mikro-celularni karcinom pluća - klinički stadijum III i IV, PS 0 ili 1 bez komorbiditeta, bez metastaza u CNS-u i/ili kostima, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
2. Urotelijalni karcinomi (TCC) - kao neoadjuvantna hemioterapija kod bolesnika sa lokalno uznapredovalim karcinomom, kliničkog stadijuma II i III i kao sistemska terapija kod bolesnika sa kliničkim stadijumom IV, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
3. Rezistentni Hodgkin limfom, III linija hemioterapije, Prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
4. Adenokarcinom pankreasa, I linija hemioterapije, uznapredovala ili metastatska neresektabilna bolest, PS 0,1 ili 2, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
5. Karcinom dojke, metastatska dominantno visceralna bolest, posle prethodne primene antraciklina, u kombinaciji sa paklitakselom, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
NAPOMENA
STAC
 L01BC06 kapecitabin
1034341 L01BC06 kapecitabin XELODA film tableta 120 po 500 mg F.Hoffmann-La Roche Ltd Švajcarska 24 - 0 -
INDIKACIJA
1. Karcinom dojke, prva linija postantraciklinske terapije u hematološki fragilnih bolesnica sa umereno evolutivnom bolešću, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
2. Kolorektalni karcinom - adjuvantna hemioterapija u kliničkom stadijumu Dukes "C" , kod starijih bolesnika (≥ 65 godina), PS 0 ili 1, samo pri intoleranciji na 5 - fluorouracil ili izraženoj toksičnosti na prethodno sprovedenu fluoropirimidinsku terapiju, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
1. Karcinom dojke, prva linija postantraciklinske terapije u hematološki fragilnih bolesnica sa umereno evolutivnom bolešću, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
2. Kolorektalni karcinom - adjuvantna hemioterapija u kliničkom stadijumu Dukes "C" , kod starijih bolesnika (≥ 65 godina), PS 0 ili 1, samo pri intoleranciji na 5 - fluorouracil ili izraženoj toksičnosti na prethodno sprovedenu fluoropirimidinsku terapiju, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
1034341 L01BC06 kapecitabin XELODA film tableta 120 po 500 mg F.Hoffmann-La Roche Ltd Švajcarska 24 - 0 -
INDIKACIJA
1. Karcinom dojke, prva linija postantraciklinske terapije u hematološki fragilnih bolesnica sa umereno evolutivnom bolešću, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
2. Kolorektalni karcinom - adjuvantna hemioterapija u kliničkom stadijumu Dukes "C" , kod starijih bolesnika (≥ 65 godina), PS 0 ili 1, samo pri intoleranciji na 5 - fluorouracil ili izraženoj toksičnosti na prethodno sprovedenu fluoropirimidinsku terapiju, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
 L01C Biljni alkaloidi i drugi prirodni proizvodi
 L01CD Taksani
 L01CD02 docetaksel
0039300 L01CD02 docetaksel TAXOTERE koncentrat za rastvo 1 po 20 mg/ 0.5 ml + (rastvarač) Aventis Intercontinental Francuska 12 - 0 -
INDIKACIJA
1. Karcinom dojke, metastatska dominantno visceralna bolest, prva linija hemioterapije posle prethodne kontrole bolesti antraciklinima (CR, PR ili SD duže od 6 meseci), PD 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
2. Ne-mikro-celularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije (posle primene gemcitabin hlorid-a) klinički stadijum IIIb, PS 0 ili 1, bez komorbiditeta, prem Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
3. Hormon refraktorni karcinom prostate, PS 0 ili 1, bez komordibiteta, dobra hematološka rezerva i kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ml), prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
4. Karcinom dojke, nodus pozitivna bolest, adjuvantna hemioterapija u kombinaciji sa antraciklinskim režimima, kao sekvencionalni ili konkomitantni pristup, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
1. Karcinom dojke, metastatska dominantno visceralna bolest, prva linija hemioterapije posle prethodne kontrole bolesti antraciklinima (CR, PR ili SD duže od 6 meseci), PD 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
2. Ne-mikro-celularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije (posle primene gemcitabin hlorid-a) klinički stadijum IIIb, PS 0 ili 1, bez komorbiditeta, prem Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
3. Hormon refraktorni karcinom prostate, PS 0 ili 1, bez komordibiteta, dobra hematološka rezerva i kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ml), prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
4. Karcinom dojke, nodus pozitivna bolest, adjuvantna hemioterapija u kombinaciji sa antraciklinskim režimima, kao sekvencionalni ili konkomitantni pristup, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
NAPOMENA
STAC
STAC
0039300 L01CD02 docetaksel TAXOTERE koncentrat za rastvo 1 po 20 mg/ 0.5 ml + (rastvarač) Aventis Intercontinental Francuska 12 - 0 -
INDIKACIJA
1. Karcinom dojke, metastatska dominantno visceralna bolest, prva linija hemioterapije posle prethodne kontrole bolesti antraciklinima (CR, PR ili SD duže od 6 meseci), PD 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
2. Ne-mikro-celularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije (posle primene gemcitabin hlorid-a) klinički stadijum IIIb, PS 0 ili 1, bez komorbiditeta, prem Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
3. Hormon refraktorni karcinom prostate, PS 0 ili 1, bez komordibiteta, dobra hematološka rezerva i kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ml), prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
4. Karcinom dojke, nodus pozitivna bolest, adjuvantna hemioterapija u kombinaciji sa antraciklinskim režimima, kao sekvencionalni ili konkomitantni pristup, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
NAPOMENA
STAC
0039301 L01CD02 docetaksel TAXOTERE koncentrat za rastvo 1 po 80 mg/ 2 ml + (rastvarač) Aventis Intercontinental Francuska 46 - 0 -
INDIKACIJA
1. Karcinom dojke, metastatska dominantno visceralna bolest, prva linija hemioterapije posle prethodne kontrole bolesti antraciklinima (CR, PR ili SD duže od 6 meseci), PD 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
2. Ne-mikro-celularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije (posle primene gemcitabin hlorid-a) klinički stadijum IIIb, PS 0 ili 1, bez komorbiditeta, prem Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
3. Hormon refraktorni karcinom prostate, PS 0 ili 1, bez komordibiteta, dobra hematološka rezerva i kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ml), prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
4. Karcinom dojke, nodus pozitivna bolest, adjuvantna hemioterapija u kombinaciji sa antraciklinskim režimima, kao sekvencionalni ili konkomitantni pristup, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
1. Karcinom dojke, metastatska dominantno visceralna bolest, prva linija hemioterapije posle prethodne kontrole bolesti antraciklinima (CR, PR ili SD duže od 6 meseci), PD 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
2. Ne-mikro-celularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije (posle primene gemcitabin hlorid-a) klinički stadijum IIIb, PS 0 ili 1, bez komorbiditeta, prem Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
3. Hormon refraktorni karcinom prostate, PS 0 ili 1, bez komordibiteta, dobra hematološka rezerva i kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ml), prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
4. Karcinom dojke, nodus pozitivna bolest, adjuvantna hemioterapija u kombinaciji sa antraciklinskim režimima, kao sekvencionalni ili konkomitantni pristup, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
NAPOMENA
STAC
STAC
0039301 L01CD02 docetaksel TAXOTERE koncentrat za rastvo 1 po 80 mg/ 2 ml + (rastvarač) Aventis Intercontinental Francuska 46 - 0 -
INDIKACIJA
1. Karcinom dojke, metastatska dominantno visceralna bolest, prva linija hemioterapije posle prethodne kontrole bolesti antraciklinima (CR, PR ili SD duže od 6 meseci), PD 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
2. Ne-mikro-celularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije (posle primene gemcitabin hlorid-a) klinički stadijum IIIb, PS 0 ili 1, bez komorbiditeta, prem Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
3. Hormon refraktorni karcinom prostate, PS 0 ili 1, bez komordibiteta, dobra hematološka rezerva i kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ml), prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
4. Karcinom dojke, nodus pozitivna bolest, adjuvantna hemioterapija u kombinaciji sa antraciklinskim režimima, kao sekvencionalni ili konkomitantni pristup, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
NAPOMENA
STAC
 L01D Citotoksični antibiotici i srodne supstance
 L01DB Antraciklini i srodni preparati
 L01DB06 idarubicin
0033181 L01DB06 idarubicin ZAVEDOS liofilizat za rastvo 1 po 10 mg Pfizer Enterprises Luksemburg 9 - 0 -
INDIKACIJA
Indikovano lečenje akutne mijeloblastne i akutne limfoblastne leukemije, agresivni NHL, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
Indikovano lečenje akutne mijeloblastne i akutne limfoblastne leukemije, agresivni NHL, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
NAPOMENA
STAC
STAC
0033181 L01DB06 idarubicin ZAVEDOS liofilizat za rastvo 1 po 10 mg Pfizer Enterprises Luksemburg 9 - 0 -
INDIKACIJA
Indikovano lečenje akutne mijeloblastne i akutne limfoblastne leukemije, agresivni NHL, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
NAPOMENA
STAC
 L01X Ostali antineoplastici
 L01XC Monoklonska antitela
 L01XC02 rituksimab
0014140 L01XC02 rituximab MABTHERA koncentrat za rastvo 2 po 100 mg/10ml F.Hoffmann-La Roche Ltd Švajcarska 40 - 0 -
INDIKACIJA
1. Sastavni deo lečenja primarne hemioterapije (CHOP) ili "CHOP like" agresivnih CD 20 pozitivnih krupnoćelijskih - B - Non-Hodgkin - skih limfoma (DLCL: tzv. "Diffuze large B - cell lymphoma"), PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
2. Non - Hodgkin limfomi, folikularnog tipa, kliničkog stadijuma III i IV, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
3. Reumatoidni artritis - rituximab u kombinaciji sa metotreksatom indikovan je kao četvrta linija za lečenje odraslih pacijenata sa teškim aktivnim reumatoidnim artritisom koji ili nisu adekvatno reagovali ili nisu uopšte podnosili terapiju:
- nesteroidnim antireumaticima (NSAID),
- lekovima koji modifikuju tok bolesti (DMARD),
- lekovima koji inhibiraju faktor tumorske nekroze (anti TNF) u trajanju od šest meseci.
1. Sastavni deo lečenja primarne hemioterapije (CHOP) ili "CHOP like" agresivnih CD 20 pozitivnih krupnoćelijskih - B - Non-Hodgkin - skih limfoma (DLCL: tzv. "Diffuze large B - cell lymphoma"), PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
2. Non - Hodgkin limfomi, folikularnog tipa, kliničkog stadijuma III i IV, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
3. Reumatoidni artritis - rituximab u kombinaciji sa metotreksatom indikovan je kao četvrta linija za lečenje odraslih pacijenata sa teškim aktivnim reumatoidnim artritisom koji ili nisu adekvatno reagovali ili nisu uopšte podnosili terapiju:
- nesteroidnim antireumaticima (NSAID),
- lekovima koji modifikuju tok bolesti (DMARD),
- lekovima koji inhibiraju faktor tumorske nekroze (anti TNF) u trajanju od šest meseci.
NAPOMENA
STAC; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja Komisije RZZZO za odobravanje upotrebe i obezbeđivanje biološke terapije.
STAC; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja Komisije RZZZO za odobravanje upotrebe i obezbeđivanje biološke terapije.
0014140 L01XC02 rituximab MABTHERA koncentrat za rastvo 2 po 100 mg/10ml F.Hoffmann-La Roche Ltd Švajcarska 40 - 0 -
INDIKACIJA
1. Sastavni deo lečenja primarne hemioterapije (CHOP) ili "CHOP like" agresivnih CD 20 pozitivnih krupnoćelijskih - B - Non-Hodgkin - skih limfoma (DLCL: tzv. "Diffuze large B - cell lymphoma"), PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
2. Non - Hodgkin limfomi, folikularnog tipa, kliničkog stadijuma III i IV, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
3. Reumatoidni artritis - rituximab u kombinaciji sa metotreksatom indikovan je kao četvrta linija za lečenje odraslih pacijenata sa teškim aktivnim reumatoidnim artritisom koji ili nisu adekvatno reagovali ili nisu uopšte podnosili terapiju:
- nesteroidnim antireumaticima (NSAID),
- lekovima koji modifikuju tok bolesti (DMARD),
- lekovima koji inhibiraju faktor tumorske nekroze (anti TNF) u trajanju od šest meseci.
NAPOMENA
STAC; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja Komisije RZZZO za odobravanje upotrebe i obezbeđivanje biološke terapije.
0014141 L01XC02 rituximab MABTHERA koncentrat za rastvo 1 po 500 mg/50ml F.Hoffmann-La Roche Ltd Švajcarska 100 - 0 -
INDIKACIJA
1. Sastavni deo lečenja primarne hemioterapije (CHOP) ili "CHOP like" agresivnih CD 20 pozitivnih krupnoćelijskih - B - Non-Hodgkin - skih limfoma (DLCL: tzv. "Diffuze large B - cell lymphoma"), PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
2. Non - Hodgkin limfomi, folikularnog tipa, kliničkog stadijuma III i IV, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
3. Reumatoidni artritis - rituximab u kombinaciji sa metotreksatom indikovan je kao četvrta linija za lečenje odraslih pacijenata sa teškim aktivnim reumatoidnim artritisom koji ili nisu adekvatno reagovali ili nisu uopšte podnosili terapiju:
- nesteroidnim antireumaticima (NSAID),
- lekovima koji modifikuju tok bolesti (DMARD),
- lekovima koji inhibiraju faktor tumorske nekroze (anti TNF) u trajanju od šest meseci.
1. Sastavni deo lečenja primarne hemioterapije (CHOP) ili "CHOP like" agresivnih CD 20 pozitivnih krupnoćelijskih - B - Non-Hodgkin - skih limfoma (DLCL: tzv. "Diffuze large B - cell lymphoma"), PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
2. Non - Hodgkin limfomi, folikularnog tipa, kliničkog stadijuma III i IV, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
3. Reumatoidni artritis - rituximab u kombinaciji sa metotreksatom indikovan je kao četvrta linija za lečenje odraslih pacijenata sa teškim aktivnim reumatoidnim artritisom koji ili nisu adekvatno reagovali ili nisu uopšte podnosili terapiju:
- nesteroidnim antireumaticima (NSAID),
- lekovima koji modifikuju tok bolesti (DMARD),
- lekovima koji inhibiraju faktor tumorske nekroze (anti TNF) u trajanju od šest meseci.
NAPOMENA
STAC; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja Komisije RZZZO za odobravanje upotrebe i obezbeđivanje biološke terapije.
STAC; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja Komisije RZZZO za odobravanje upotrebe i obezbeđivanje biološke terapije.
0014141 L01XC02 rituximab MABTHERA koncentrat za rastvo 1 po 500 mg/50ml F.Hoffmann-La Roche Ltd Švajcarska 100 - 0 -
INDIKACIJA
1. Sastavni deo lečenja primarne hemioterapije (CHOP) ili "CHOP like" agresivnih CD 20 pozitivnih krupnoćelijskih - B - Non-Hodgkin - skih limfoma (DLCL: tzv. "Diffuze large B - cell lymphoma"), PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
2. Non - Hodgkin limfomi, folikularnog tipa, kliničkog stadijuma III i IV, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
3. Reumatoidni artritis - rituximab u kombinaciji sa metotreksatom indikovan je kao četvrta linija za lečenje odraslih pacijenata sa teškim aktivnim reumatoidnim artritisom koji ili nisu adekvatno reagovali ili nisu uopšte podnosili terapiju:
- nesteroidnim antireumaticima (NSAID),
- lekovima koji modifikuju tok bolesti (DMARD),
- lekovima koji inhibiraju faktor tumorske nekroze (anti TNF) u trajanju od šest meseci.
NAPOMENA
STAC; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja Komisije RZZZO za odobravanje upotrebe i obezbeđivanje biološke terapije.
 L01XC03 trastuzumab
0039345 L01XC03 trastuzumab HERCEPTIN koncentrat za rastvo 440 mg F.Hoffmann-La Roche Ltd Švajcarska 143 - 0 -
INDIKACIJA
1. Karcinom dojke, HER2 (3+), kao nastavak adjuvantne terapije, a nakon sprovedene adjuvantne hemioterapije (FAC/FEC), bez ispoljene kardiotoksičnosti antraciklina (normalna LVEF), ili nakon sprovedene adjuvantne hemioterapije taksanskim režimima u kombinaciji sa antraciklinima, tokom maksimum 12 meseci, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
2. Metastatski karcinom dojke, HER2 (3+), PS 0 ili 1, prva linija sistemske terapije posle adjuvantne hemioterapije antraciklinima, obavezno uz paklitaksel ili docetaksel, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
1. Karcinom dojke, HER2 (3+), kao nastavak adjuvantne terapije, a nakon sprovedene adjuvantne hemioterapije (FAC/FEC), bez ispoljene kardiotoksičnosti antraciklina (normalna LVEF), ili nakon sprovedene adjuvantne hemioterapije taksanskim režimima u kombinaciji sa antraciklinima, tokom maksimum 12 meseci, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
2. Metastatski karcinom dojke, HER2 (3+), PS 0 ili 1, prva linija sistemske terapije posle adjuvantne hemioterapije antraciklinima, obavezno uz paklitaksel ili docetaksel, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
NAPOMENA
STAC
STAC
0039345 L01XC03 trastuzumab HERCEPTIN koncentrat za rastvo 440 mg F.Hoffmann-La Roche Ltd Švajcarska 143 - 0 -
INDIKACIJA
1. Karcinom dojke, HER2 (3+), kao nastavak adjuvantne terapije, a nakon sprovedene adjuvantne hemioterapije (FAC/FEC), bez ispoljene kardiotoksičnosti antraciklina (normalna LVEF), ili nakon sprovedene adjuvantne hemioterapije taksanskim režimima u kombinaciji sa antraciklinima, tokom maksimum 12 meseci, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
2. Metastatski karcinom dojke, HER2 (3+), PS 0 ili 1, prva linija sistemske terapije posle adjuvantne hemioterapije antraciklinima, obavezno uz paklitaksel ili docetaksel, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
NAPOMENA
STAC
 L01XX Ostali antineoplastici
 L01XX05 hidroksikarbamid
1039285 L01XX05 hidroksikarbamid LITALIR kapsula 100 po 500 mg Bristol Myers - Squibb Švajcarska 3 - 0 -
INDIKACIJA
Hronične mijeloproliferativne bolesti (hronična granulocitna leukemija, esencijalna trombocitemija, primarna mijelofibroza, prava policitemija), prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
Hronične mijeloproliferativne bolesti (hronična granulocitna leukemija, esencijalna trombocitemija, primarna mijelofibroza, prava policitemija), prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
1039285 L01XX05 hidroksikarbamid LITALIR kapsula 100 po 500 mg Bristol Myers - Squibb Švajcarska 3 - 0 -
INDIKACIJA
Hronične mijeloproliferativne bolesti (hronična granulocitna leukemija, esencijalna trombocitemija, primarna mijelofibroza, prava policitemija), prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
 L01XX11 estramustin
1031043 L01XX11 estramustin ESTRACYT kapsula 100 po 140 mg Pfizer Enterprises Luksemburg 9 - 0 -
INDIKACIJA
Karcinom prostate, hormono refraktoran, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
Karcinom prostate, hormono refraktoran, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
1031043 L01XX11 estramustin ESTRACYT kapsula 100 po 140 mg Pfizer Enterprises Luksemburg 9 - 0 -
INDIKACIJA
Karcinom prostate, hormono refraktoran, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
 L01XX14 tretinoin
1069140 L01XX14 tretinoin VESANOID kapsula 100 po 10 mg F.Hoffmann-La Roche Ltd Švajcarska 17 - 0 -
INDIKACIJA
Akutna promijelocitna leukemija, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
Akutna promijelocitna leukemija, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
1069140 L01XX14 tretinoin VESANOID kapsula 100 po 10 mg F.Hoffmann-La Roche Ltd Švajcarska 17 - 0 -
INDIKACIJA
Akutna promijelocitna leukemija, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
 L01XX19 irinotekan
0039291 L01XX19 irinotekan CAMPTO koncentrat za rastvo 1 po 100 mg / 5 ml Pfizer Enterprises Luksemburg 13 - 0 -
INDIKACIJA
1. Kolorektalni karcinom, relaps u toku adjuvantne hemioterapije ili do 6 meseci po završenoj adjuvantnoj hemioterapiji, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
2. Kolorektalni karcinom, dijagnostikovan u fazi metastatskog obolenja, progresija posle dva ciklusa primarne hemioterapije 5FU-LV ("Mayo" režim) , PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
1. Kolorektalni karcinom, relaps u toku adjuvantne hemioterapije ili do 6 meseci po završenoj adjuvantnoj hemioterapiji, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
2. Kolorektalni karcinom, dijagnostikovan u fazi metastatskog obolenja, progresija posle dva ciklusa primarne hemioterapije 5FU-LV ("Mayo" režim) , PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
NAPOMENA
STAC
STAC
0039291 L01XX19 irinotekan CAMPTO koncentrat za rastvo 1 po 100 mg / 5 ml Pfizer Enterprises Luksemburg 13 - 0 -
INDIKACIJA
1. Kolorektalni karcinom, relaps u toku adjuvantne hemioterapije ili do 6 meseci po završenoj adjuvantnoj hemioterapiji, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
2. Kolorektalni karcinom, dijagnostikovan u fazi metastatskog obolenja, progresija posle dva ciklusa primarne hemioterapije 5FU-LV ("Mayo" režim) , PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
NAPOMENA
STAC
 L01XX28 imatinib-mesilat
1039381 L01XX28 imatinib-mesilat GLIVEC kapsula 120 po 100 mg Novartis Švajcarska 183 - 0 -
INDIKACIJA
1. Hronična mijeloidna leukemija (CML) u hroničnoj fazi bolesti, PS 0 ili 1, kod bolesnika bez dodatnih citogenetskih aberacija, sa Philadelphia hromozomom, kod kojih nema podudarnog srodnog davaoca ili ako ga ima, ali se nalazi u srednjem ili visokom riziku od transplantacije matične ćelije hematopoeze. Bolesnici mogu biti prethodno lečeni hidroksiureom, ne duže od šest meseci (inicijalna leukoredukcija u toku sprovođenja dijagnostičkih procedura).
Kod svih bolesnika kod kojih se planira lečenje imatinibom, neophodno je da se kvantitativno kontroliše Philadelphia hromozom pre početka lečenja i dalje na 6, 12 i 18 meseci terapije. Najmanji broj analiziranih mitoza je deset, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
2. GIST (Gastro Intestinalni Stromalni Tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
1. Hronična mijeloidna leukemija (CML) u hroničnoj fazi bolesti, PS 0 ili 1, kod bolesnika bez dodatnih citogenetskih aberacija, sa Philadelphia hromozomom, kod kojih nema podudarnog srodnog davaoca ili ako ga ima, ali se nalazi u srednjem ili visokom riziku od transplantacije matične ćelije hematopoeze. Bolesnici mogu biti prethodno lečeni hidroksiureom, ne duže od šest meseci (inicijalna leukoredukcija u toku sprovođenja dijagnostičkih procedura).
Kod svih bolesnika kod kojih se planira lečenje imatinibom, neophodno je da se kvantitativno kontroliše Philadelphia hromozom pre početka lečenja i dalje na 6, 12 i 18 meseci terapije. Najmanji broj analiziranih mitoza je deset, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
2. GIST (Gastro Intestinalni Stromalni Tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
NAPOMENA
STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RZZZO za odobravanje upotrebe leka Glivec.
STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RZZZO za odobravanje upotrebe leka Glivec.
1039381 L01XX28 imatinib-mesilat GLIVEC kapsula 120 po 100 mg Novartis Švajcarska 183 - 0 -
INDIKACIJA
1. Hronična mijeloidna leukemija (CML) u hroničnoj fazi bolesti, PS 0 ili 1, kod bolesnika bez dodatnih citogenetskih aberacija, sa Philadelphia hromozomom, kod kojih nema podudarnog srodnog davaoca ili ako ga ima, ali se nalazi u srednjem ili visokom riziku od transplantacije matične ćelije hematopoeze. Bolesnici mogu biti prethodno lečeni hidroksiureom, ne duže od šest meseci (inicijalna leukoredukcija u toku sprovođenja dijagnostičkih procedura).
Kod svih bolesnika kod kojih se planira lečenje imatinibom, neophodno je da se kvantitativno kontroliše Philadelphia hromozom pre početka lečenja i dalje na 6, 12 i 18 meseci terapije. Najmanji broj analiziranih mitoza je deset, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
2. GIST (Gastro Intestinalni Stromalni Tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
NAPOMENA
STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RZZZO za odobravanje upotrebe leka Glivec.
 L02 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA
 L02B Hormonski antagonisti i srodni lekovi
 L02BG Inhibitori enzima aromataze
 L02BG03 anastrozol
1039325 L02BG03 anastrozol ARIMIDEX tableta 28 po 1 mg Astra Zeneca UK Limited Velika Britanija 8 1 mg 311.96 -
INDIKACIJA
1. Inhibitori enzima aromataze će se primenjivati kao prva linija sistemske hormonoterapije postmenopauznih bolesnica sa hormono zavisnim metastatskim karcinomom dojke pri pojavi prvog relapsa bolesti, na adjuvantno primenjeni tamoksifen.
2. Inhibitori enzima aromataze će se primenjivati kao prva linija sistemske hormonoterapije metastatskog karcinoma ili kao adjuvantna terapija kod bolesnica koje imaju apsolutne kontraindikacije za primenu tamoksifena, i to:
- dokazanu duboku vensku trombozu u poslednje dve godine, zbog čega su na antikoagulantnoj terapiji;
- dokazanu i ponovljenu alergijsku reakciju na tamoksifen ili neželjena dejstva tamoksifena koja apsolutno ne dozvoljavaju njegovu dalju primenu (maligni glaukom i sl.), prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
1. Inhibitori enzima aromataze će se primenjivati kao prva linija sistemske hormonoterapije postmenopauznih bolesnica sa hormono zavisnim metastatskim karcinomom dojke pri pojavi prvog relapsa bolesti, na adjuvantno primenjeni tamoksifen.
2. Inhibitori enzima aromataze će se primenjivati kao prva linija sistemske hormonoterapije metastatskog karcinoma ili kao adjuvantna terapija kod bolesnica koje imaju apsolutne kontraindikacije za primenu tamoksifena, i to:
- dokazanu duboku vensku trombozu u poslednje dve godine, zbog čega su na antikoagulantnoj terapiji;
- dokazanu i ponovljenu alergijsku reakciju na tamoksifen ili neželjena dejstva tamoksifena koja apsolutno ne dozvoljavaju njegovu dalju primenu (maligni glaukom i sl.), prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
1039325 L02BG03 anastrozol ARIMIDEX tableta 28 po 1 mg Astra Zeneca UK Limited Velika Britanija 8 1 mg 311.96 -
INDIKACIJA
1. Inhibitori enzima aromataze će se primenjivati kao prva linija sistemske hormonoterapije postmenopauznih bolesnica sa hormono zavisnim metastatskim karcinomom dojke pri pojavi prvog relapsa bolesti, na adjuvantno primenjeni tamoksifen.
2. Inhibitori enzima aromataze će se primenjivati kao prva linija sistemske hormonoterapije metastatskog karcinoma ili kao adjuvantna terapija kod bolesnica koje imaju apsolutne kontraindikacije za primenu tamoksifena, i to:
- dokazanu duboku vensku trombozu u poslednje dve godine, zbog čega su na antikoagulantnoj terapiji;
- dokazanu i ponovljenu alergijsku reakciju na tamoksifen ili neželjena dejstva tamoksifena koja apsolutno ne dozvoljavaju njegovu dalju primenu (maligni glaukom i sl.), prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
 L02BG04 letrozol
1039330 L02BG04 letrozol FEMARA tableta 30 po 2.5 mg Novartis Švajcarska 9 2.5 mg 312.25 -
INDIKACIJA
1. Inhibitori enzima aromataze će se primenjivati kao prva linija sistemske hormonoterapije postmenopauznih bolesnica sa hormono zavisnim metastatskim karcinomom dojke pri pojavi prvog relapsa bolesti, na adjuvantno primenjeni tamoksifen.
2. Inhibitori enzima aromataze će se primenjivati kao prva linija sistemske hormonoterapije metastatskog karcinoma ili kao adjuvantna terapija kod bolesnica koje imaju apsolutne kontraindikacije za primenu tamoksifena, i to:
- dokazanu duboku vensku trombozu u poslednje dve godine, zbog čega su na antikoagulantnoj terapiji;
- dokazanu i ponovljenu alergijsku reakciju na tamoksifen ili neželjena dejstva tamoksifena koja apsolutno ne dozvoljavaju njegovu dalju primenu (maligni glaukom i sl.), prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
1. Inhibitori enzima aromataze će se primenjivati kao prva linija sistemske hormonoterapije postmenopauznih bolesnica sa hormono zavisnim metastatskim karcinomom dojke pri pojavi prvog relapsa bolesti, na adjuvantno primenjeni tamoksifen.
2. Inhibitori enzima aromataze će se primenjivati kao prva linija sistemske hormonoterapije metastatskog karcinoma ili kao adjuvantna terapija kod bolesnica koje imaju apsolutne kontraindikacije za primenu tamoksifena, i to:
- dokazanu duboku vensku trombozu u poslednje dve godine, zbog čega su na antikoagulantnoj terapiji;
- dokazanu i ponovljenu alergijsku reakciju na tamoksifen ili neželjena dejstva tamoksifena koja apsolutno ne dozvoljavaju njegovu dalju primenu (maligni glaukom i sl.), prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
1039330 L02BG04 letrozol FEMARA tableta 30 po 2.5 mg Novartis Švajcarska 9 2.5 mg 312.25 -
INDIKACIJA
1. Inhibitori enzima aromataze će se primenjivati kao prva linija sistemske hormonoterapije postmenopauznih bolesnica sa hormono zavisnim metastatskim karcinomom dojke pri pojavi prvog relapsa bolesti, na adjuvantno primenjeni tamoksifen.
2. Inhibitori enzima aromataze će se primenjivati kao prva linija sistemske hormonoterapije metastatskog karcinoma ili kao adjuvantna terapija kod bolesnica koje imaju apsolutne kontraindikacije za primenu tamoksifena, i to:
- dokazanu duboku vensku trombozu u poslednje dve godine, zbog čega su na antikoagulantnoj terapiji;
- dokazanu i ponovljenu alergijsku reakciju na tamoksifen ili neželjena dejstva tamoksifena koja apsolutno ne dozvoljavaju njegovu dalju primenu (maligni glaukom i sl.), prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
 L02BG06 eksemestan
1039390 L02BG06 eksemestan AROMASIN tableta 30 po 25 mg Pfizer Enterprises SAD 8 25 mg 312.5 -
INDIKACIJA
1. Inhibitori enzima aromataze će se primenjivati kao sistemska hormonoterapija postmenopauznih bolesnica sa hormonozavisnim metastatskim karcinomom dojke pri pojavi prvog relapsa bolesti, na adjuvantno ili sistemski primenjeni tamoksifen.
2. Inhibitori enzima aromataze će se primenjivati kao prva linija sistemske hormonoterapije metastatskog karcinoma ili kao adjuvantna terapija kod bolesnica koje imaju apsolutne kontraindikacije za primenu tamoksifena, i to:
- dokazano duboku vensku trombozu u poslednje dve godine, zbog čega su na antikoagulantnoj terapiji;
- dokazano i ponovljenu alergijsku reakciju na tamoksifen ili neželjena dejstva tamoksifena koja apsolutno ne dozvoljavaju njegovu dalju primenu (maligni glaukom i sl.), prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
1. Inhibitori enzima aromataze će se primenjivati kao sistemska hormonoterapija postmenopauznih bolesnica sa hormonozavisnim metastatskim karcinomom dojke pri pojavi prvog relapsa bolesti, na adjuvantno ili sistemski primenjeni tamoksifen.
2. Inhibitori enzima aromataze će se primenjivati kao prva linija sistemske hormonoterapije metastatskog karcinoma ili kao adjuvantna terapija kod bolesnica koje imaju apsolutne kontraindikacije za primenu tamoksifena, i to:
- dokazano duboku vensku trombozu u poslednje dve godine, zbog čega su na antikoagulantnoj terapiji;
- dokazano i ponovljenu alergijsku reakciju na tamoksifen ili neželjena dejstva tamoksifena koja apsolutno ne dozvoljavaju njegovu dalju primenu (maligni glaukom i sl.), prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
1039390 L02BG06 eksemestan AROMASIN tableta 30 po 25 mg Pfizer Enterprises SAD 8 25 mg 312.5 -
INDIKACIJA
1. Inhibitori enzima aromataze će se primenjivati kao sistemska hormonoterapija postmenopauznih bolesnica sa hormonozavisnim metastatskim karcinomom dojke pri pojavi prvog relapsa bolesti, na adjuvantno ili sistemski primenjeni tamoksifen.
2. Inhibitori enzima aromataze će se primenjivati kao prva linija sistemske hormonoterapije metastatskog karcinoma ili kao adjuvantna terapija kod bolesnica koje imaju apsolutne kontraindikacije za primenu tamoksifena, i to:
- dokazano duboku vensku trombozu u poslednje dve godine, zbog čega su na antikoagulantnoj terapiji;
- dokazano i ponovljenu alergijsku reakciju na tamoksifen ili neželjena dejstva tamoksifena koja apsolutno ne dozvoljavaju njegovu dalju primenu (maligni glaukom i sl.), prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
 L03 IMUNOSTIMULANSI
 L03A Citokini I imunomodulatori
 L03AB Interferoni
 L03AB07 interferon beta 1a
0328388 L03AB07 interferon beta 1a REBIF rastvor za injekciju 12 po 44 mcg/1ml Serono Pharma Švajcarska 76 4.3 mcg 620.6 -
INDIKACIJA
Prema kriterijumima iz odluke stručne komisije za lečenje multiple skleroze.
Prema kriterijumima iz odluke stručne komisije za lečenje multiple skleroze.
0328388 L03AB07 interferon beta 1a REBIF rastvor za injekciju 12 po 44 mcg/1ml Serono Pharma Švajcarska 76 4.3 mcg 620.6 -
INDIKACIJA
Prema kriterijumima iz odluke stručne komisije za lečenje multiple skleroze.
 L03AB08 interferon beta 1b
0015150 L03AB08 interferon beta 1b BETAFERON prašak za injekciju, 15 po 9.600.000 i.j. Schering A.G. Nemačka 72 4 M i.j. 2 -
INDIKACIJA
Prema kriterijumima iz odluke stručne komisije za lečenje multiple skleroze.
Prema kriterijumima iz odluke stručne komisije za lečenje multiple skleroze.
0015150 L03AB08 interferon beta 1b BETAFERON prašak za injekciju, 15 po 9.600.000 i.j. Schering A.G. Nemačka 72 4 M i.j. 2 -
INDIKACIJA
Prema kriterijumima iz odluke stručne komisije za lečenje multiple skleroze.
 L03AB10 peginterferon alfa 2b
0328630 L03AB10 peginterferon alfa 2b PEGINTRON liofilizat za rastvo 1 po 50 mcg + 0.5 ml rastvarača Schering Plough Nemačka 7 - 0 -
INDIKACIJA
Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze (bolesnici koji apstiniraju od i.v.droga i alkohola, najmanje 12 meseci), prema stavu Republičke stručne komisije.
a. serološki profil: anti HCV pozitivna (>6 meseci), HCV RNK (PCR) pozitivna u titru >100 000 kopija na ml seruma,
b. prisutna replikacija virusa >6 meseci,
c. biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT)(>2X od gornje granice normalne vrednosti),
d. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekroinflamatorna aktivnost i fibroza),
e. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonima
Terapijski protokol: prema kriterijumima za lečenje hroničnih obolenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon + ribavirin). Trajanje terapije zavisno od genotipa virusa (genotip 2 i 3 HCV 24 nedelje, a genotipovi 1, 4, 5 i 6 HCV 48 nedelja).
Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze (bolesnici koji apstiniraju od i.v.droga i alkohola, najmanje 12 meseci), prema stavu Republičke stručne komisije.
a. serološki profil: anti HCV pozitivna (>6 meseci), HCV RNK (PCR) pozitivna u titru >100 000 kopija na ml seruma,
b. prisutna replikacija virusa >6 meseci,
c. biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT)(>2X od gornje granice normalne vrednosti),
d. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekroinflamatorna aktivnost i fibroza),
e. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonima
Terapijski protokol: prema kriterijumima za lečenje hroničnih obolenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon + ribavirin). Trajanje terapije zavisno od genotipa virusa (genotip 2 i 3 HCV 24 nedelje, a genotipovi 1, 4, 5 i 6 HCV 48 nedelja).
NAPOMENA
STAC
STAC
0328630 L03AB10 peginterferon alfa 2b PEGINTRON liofilizat za rastvo 1 po 50 mcg + 0.5 ml rastvarača Schering Plough Nemačka 7 - 0 -
INDIKACIJA
Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze (bolesnici koji apstiniraju od i.v.droga i alkohola, najmanje 12 meseci), prema stavu Republičke stručne komisije.
a. serološki profil: anti HCV pozitivna (>6 meseci), HCV RNK (PCR) pozitivna u titru >100 000 kopija na ml seruma,
b. prisutna replikacija virusa >6 meseci,
c. biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT)(>2X od gornje granice normalne vrednosti),
d. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekroinflamatorna aktivnost i fibroza),
e. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonima
Terapijski protokol: prema kriterijumima za lečenje hroničnih obolenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon + ribavirin). Trajanje terapije zavisno od genotipa virusa (genotip 2 i 3 HCV 24 nedelje, a genotipovi 1, 4, 5 i 6 HCV 48 nedelja).
NAPOMENA
STAC
0328631 L03AB10 peginterferon alfa 2b PEGINTRON liofilizat za rastvo 1 po 80 mcg + 0.5 ml rastvarača Schering Plough Nemačka 12 - 0 -
INDIKACIJA
Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze (bolesnici koji apstiniraju od i.v.droga i alkohola, najmanje 12 meseci), prema stavu Republičke stručne komisije.
a. serološki profil: anti HCV pozitivna (>6 meseci), HCV RNK (PCR) pozitivna u titru >100 000 kopija na ml seruma,
b. prisutna replikacija virusa >6 meseci,
c. biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT)(>2X od gornje granice normalne vrednosti),
d. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekroinflamatorna aktivnost i fibroza),
e. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonima
Terapijski protokol: prema kriterijumima za lečenje hroničnih obolenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon + ribavirin). Trajanje terapije zavisno od genotipa virusa (genotip 2 i 3 HCV 24 nedelje, a genotipovi 1, 4, 5 i 6 HCV 48 nedelja).
Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze (bolesnici koji apstiniraju od i.v.droga i alkohola, najmanje 12 meseci), prema stavu Republičke stručne komisije.
a. serološki profil: anti HCV pozitivna (>6 meseci), HCV RNK (PCR) pozitivna u titru >100 000 kopija na ml seruma,
b. prisutna replikacija virusa >6 meseci,
c. biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT)(>2X od gornje granice normalne vrednosti),
d. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekroinflamatorna aktivnost i fibroza),
e. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonima
Terapijski protokol: prema kriterijumima za lečenje hroničnih obolenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon + ribavirin). Trajanje terapije zavisno od genotipa virusa (genotip 2 i 3 HCV 24 nedelje, a genotipovi 1, 4, 5 i 6 HCV 48 nedelja).
NAPOMENA
STAC
STAC
0328631 L03AB10 peginterferon alfa 2b PEGINTRON liofilizat za rastvo 1 po 80 mcg + 0.5 ml rastvarača Schering Plough Nemačka 12 - 0 -
INDIKACIJA
Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze (bolesnici koji apstiniraju od i.v.droga i alkohola, najmanje 12 meseci), prema stavu Republičke stručne komisije.
a. serološki profil: anti HCV pozitivna (>6 meseci), HCV RNK (PCR) pozitivna u titru >100 000 kopija na ml seruma,
b. prisutna replikacija virusa >6 meseci,
c. biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT)(>2X od gornje granice normalne vrednosti),
d. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekroinflamatorna aktivnost i fibroza),
e. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonima
Terapijski protokol: prema kriterijumima za lečenje hroničnih obolenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon + ribavirin). Trajanje terapije zavisno od genotipa virusa (genotip 2 i 3 HCV 24 nedelje, a genotipovi 1, 4, 5 i 6 HCV 48 nedelja).
NAPOMENA
STAC
 L03AB11 peginterferon alfa 2a
0328605 L03AB11 peginterferon alfa 2a PEGASYS rastvor za injekciju 1 po 135 mcg / 1 ml F.Hoffmann-La Roche Ltd Švajcarska 10 26 mcg 2 -
INDIKACIJA
Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze (bolesnici koji apstiniraju od i.v.droga i alkohola, najmanje 12 meseci), prema stavu Republičke stručne komisije.
a. serološki profil: anti HCV pozitivna (>6 meseci), HCV RNK (PCR) pozitivna u titru >100 000 kopija na ml seruma,
b. prisutna replikacija virusa >6 meseci,
c. biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT)(>2X od gornje granice normalne vrednosti),
d. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekroinflamatorna aktivnost i fibroza),
e. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonima
Terapijski protokol: prema kriterijumima za lečenje hroničnih obolenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon + ribavirin). Trajanje terapije zavisno od genotipa virusa (genotip 2 i 3 HCV 24 nedelje, a genotipovi 1, 4, 5 i 6 HCV 48 nedelja).
Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze (bolesnici koji apstiniraju od i.v.droga i alkohola, najmanje 12 meseci), prema stavu Republičke stručne komisije.
a. serološki profil: anti HCV pozitivna (>6 meseci), HCV RNK (PCR) pozitivna u titru >100 000 kopija na ml seruma,
b. prisutna replikacija virusa >6 meseci,
c. biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT)(>2X od gornje granice normalne vrednosti),
d. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekroinflamatorna aktivnost i fibroza),
e. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonima
Terapijski protokol: prema kriterijumima za lečenje hroničnih obolenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon + ribavirin). Trajanje terapije zavisno od genotipa virusa (genotip 2 i 3 HCV 24 nedelje, a genotipovi 1, 4, 5 i 6 HCV 48 nedelja).
NAPOMENA
STAC
STAC
0328605 L03AB11 peginterferon alfa 2a PEGASYS rastvor za injekciju 1 po 135 mcg / 1 ml F.Hoffmann-La Roche Ltd Švajcarska 10 26 mcg 2 -
INDIKACIJA
Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze (bolesnici koji apstiniraju od i.v.droga i alkohola, najmanje 12 meseci), prema stavu Republičke stručne komisije.
a. serološki profil: anti HCV pozitivna (>6 meseci), HCV RNK (PCR) pozitivna u titru >100 000 kopija na ml seruma,
b. prisutna replikacija virusa >6 meseci,
c. biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT)(>2X od gornje granice normalne vrednosti),
d. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekroinflamatorna aktivnost i fibroza),
e. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonima
Terapijski protokol: prema kriterijumima za lečenje hroničnih obolenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon + ribavirin). Trajanje terapije zavisno od genotipa virusa (genotip 2 i 3 HCV 24 nedelje, a genotipovi 1, 4, 5 i 6 HCV 48 nedelja).
NAPOMENA
STAC
0328606 L03AB11 peginterferon alfa 2a PEGASYS rastvor za injekciju 1 po 180 mcg / 1 ml F.Hoffmann-La Roche Ltd Švajcarska 14 26 mcg 2 -
INDIKACIJA
Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze (bolesnici koji apstiniraju od i.v.droga i alkohola, najmanje 12 meseci), prema stavu Republičke stručne komisije.
a. serološki profil: anti HCV pozitivna (>6 meseci), HCV RNK (PCR) pozitivna u titru >100 000 kopija na ml seruma,
b. prisutna replikacija virusa >6 meseci,
c. biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT)(>2X od gornje granice normalne vrednosti),
d. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekroinflamatorna aktivnost i fibroza),
e. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonima
Terapijski protokol: prema kriterijumima za lečenje hroničnih obolenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon + ribavirin). Trajanje terapije zavisno od genotipa virusa (genotip 2 i 3 HCV 24 nedelje, a genotipovi 1, 4, 5 i 6 HCV 48 nedelja).
Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze (bolesnici koji apstiniraju od i.v.droga i alkohola, najmanje 12 meseci), prema stavu Republičke stručne komisije.
a. serološki profil: anti HCV pozitivna (>6 meseci), HCV RNK (PCR) pozitivna u titru >100 000 kopija na ml seruma,
b. prisutna replikacija virusa >6 meseci,
c. biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT)(>2X od gornje granice normalne vrednosti),
d. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekroinflamatorna aktivnost i fibroza),
e. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonima
Terapijski protokol: prema kriterijumima za lečenje hroničnih obolenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon + ribavirin). Trajanje terapije zavisno od genotipa virusa (genotip 2 i 3 HCV 24 nedelje, a genotipovi 1, 4, 5 i 6 HCV 48 nedelja).
NAPOMENA
STAC
STAC
0328606 L03AB11 peginterferon alfa 2a PEGASYS rastvor za injekciju 1 po 180 mcg / 1 ml F.Hoffmann-La Roche Ltd Švajcarska 14 26 mcg 2 -
INDIKACIJA
Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze (bolesnici koji apstiniraju od i.v.droga i alkohola, najmanje 12 meseci), prema stavu Republičke stručne komisije.
a. serološki profil: anti HCV pozitivna (>6 meseci), HCV RNK (PCR) pozitivna u titru >100 000 kopija na ml seruma,
b. prisutna replikacija virusa >6 meseci,
c. biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT)(>2X od gornje granice normalne vrednosti),
d. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekroinflamatorna aktivnost i fibroza),
e. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonima
Terapijski protokol: prema kriterijumima za lečenje hroničnih obolenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon + ribavirin). Trajanje terapije zavisno od genotipa virusa (genotip 2 i 3 HCV 24 nedelje, a genotipovi 1, 4, 5 i 6 HCV 48 nedelja).
NAPOMENA
STAC
0328607 L03AB11 peginterferon alfa 2a PEGASYS rastvor za injekciju 1 po 135 mcg / 0,5ml F.Hoffmann-La Roche Ltd Švajcarska 10 26 mcg 2 -
INDIKACIJA
Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze (bolesnici koji apstiniraju od i.v.droga i alkohola, najmanje 12 meseci), prema stavu Republičke stručne komisije.
a. serološki profil: anti HCV pozitivna (>6 meseci), HCV RNK (PCR) pozitivna u titru >100 000 kopija na ml seruma,
b. prisutna replikacija virusa >6 meseci,
c. biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT)(>2X od gornje granice normalne vrednosti),
d. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekroinflamatorna aktivnost i fibroza),
e. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonima
Terapijski protokol: prema kriterijumima za lečenje hroničnih obolenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon + ribavirin). Trajanje terapije zavisno od genotipa virusa (genotip 2 i 3 HCV 24 nedelje, a genotipovi 1, 4, 5 i 6 HCV 48 nedelja).
Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze (bolesnici koji apstiniraju od i.v.droga i alkohola, najmanje 12 meseci), prema stavu Republičke stručne komisije.
a. serološki profil: anti HCV pozitivna (>6 meseci), HCV RNK (PCR) pozitivna u titru >100 000 kopija na ml seruma,
b. prisutna replikacija virusa >6 meseci,
c. biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT)(>2X od gornje granice normalne vrednosti),
d. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekroinflamatorna aktivnost i fibroza),
e. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonima
Terapijski protokol: prema kriterijumima za lečenje hroničnih obolenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon + ribavirin). Trajanje terapije zavisno od genotipa virusa (genotip 2 i 3 HCV 24 nedelje, a genotipovi 1, 4, 5 i 6 HCV 48 nedelja).
NAPOMENA
STAC
STAC
0328607 L03AB11 peginterferon alfa 2a PEGASYS rastvor za injekciju 1 po 135 mcg / 0,5ml F.Hoffmann-La Roche Ltd Švajcarska 10 26 mcg 2 -
INDIKACIJA
Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze (bolesnici koji apstiniraju od i.v.droga i alkohola, najmanje 12 meseci), prema stavu Republičke stručne komisije.
a. serološki profil: anti HCV pozitivna (>6 meseci), HCV RNK (PCR) pozitivna u titru >100 000 kopija na ml seruma,
b. prisutna replikacija virusa >6 meseci,
c. biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT)(>2X od gornje granice normalne vrednosti),
d. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekroinflamatorna aktivnost i fibroza),
e. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonima
Terapijski protokol: prema kriterijumima za lečenje hroničnih obolenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon + ribavirin). Trajanje terapije zavisno od genotipa virusa (genotip 2 i 3 HCV 24 nedelje, a genotipovi 1, 4, 5 i 6 HCV 48 nedelja).
NAPOMENA
STAC
0328608 L03AB11 peginterferon alfa 2a PEGASYS rastvor za injekciju 1 po 180 mcg / 0,5ml F.Hoffmann-La Roche Ltd Švajcarska 14 26 mcg 2 -
INDIKACIJA
Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze (bolesnici koji apstiniraju od i.v.droga i alkohola, najmanje 12 meseci), prema stavu Republičke stručne komisije.
a. serološki profil: anti HCV pozitivna (>6 meseci), HCV RNK (PCR) pozitivna u titru >100 000 kopija na ml seruma,
b. prisutna replikacija virusa >6 meseci,
c. biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT)(>2X od gornje granice normalne vrednosti),
d. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekroinflamatorna aktivnost i fibroza),
e. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonima
Terapijski protokol: prema kriterijumima za lečenje hroničnih obolenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon + ribavirin). Trajanje terapije zavisno od genotipa virusa (genotip 2 i 3 HCV 24 nedelje, a genotipovi 1, 4, 5 i 6 HCV 48 nedelja).
Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze (bolesnici koji apstiniraju od i.v.droga i alkohola, najmanje 12 meseci), prema stavu Republičke stručne komisije.
a. serološki profil: anti HCV pozitivna (>6 meseci), HCV RNK (PCR) pozitivna u titru >100 000 kopija na ml seruma,
b. prisutna replikacija virusa >6 meseci,
c. biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT)(>2X od gornje granice normalne vrednosti),
d. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekroinflamatorna aktivnost i fibroza),
e. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonima
Terapijski protokol: prema kriterijumima za lečenje hroničnih obolenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon + ribavirin). Trajanje terapije zavisno od genotipa virusa (genotip 2 i 3 HCV 24 nedelje, a genotipovi 1, 4, 5 i 6 HCV 48 nedelja).
NAPOMENA
STAC
STAC
0328608 L03AB11 peginterferon alfa 2a PEGASYS rastvor za injekciju 1 po 180 mcg / 0,5ml F.Hoffmann-La Roche Ltd Švajcarska 14 26 mcg 2 -
INDIKACIJA
Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze (bolesnici koji apstiniraju od i.v.droga i alkohola, najmanje 12 meseci), prema stavu Republičke stručne komisije.
a. serološki profil: anti HCV pozitivna (>6 meseci), HCV RNK (PCR) pozitivna u titru >100 000 kopija na ml seruma,
b. prisutna replikacija virusa >6 meseci,
c. biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT)(>2X od gornje granice normalne vrednosti),
d. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekroinflamatorna aktivnost i fibroza),
e. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonima
Terapijski protokol: prema kriterijumima za lečenje hroničnih obolenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon + ribavirin). Trajanje terapije zavisno od genotipa virusa (genotip 2 i 3 HCV 24 nedelje, a genotipovi 1, 4, 5 i 6 HCV 48 nedelja).
NAPOMENA
STAC
 L03AX Ostali citokini i imunomodulatori
 L03AX13 glatiramer acetat
0015120 L03AX13 glatiramer acetat COPAXONE rastvor za injekciju 28 po 1 ml (20mg/ml) Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Izrael 80 20 mg 2 -
INDIKACIJA
Prema kriterijumima iz odluke stručne komisije za lečenje multiple skleroze.
Prema kriterijumima iz odluke stručne komisije za lečenje multiple skleroze.
0015120 L03AX13 glatiramer acetat COPAXONE rastvor za injekciju 28 po 1 ml (20mg/ml) Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Izrael 80 20 mg 2 -
INDIKACIJA
Prema kriterijumima iz odluke stručne komisije za lečenje multiple skleroze.
 L04 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA
 L04A Imunosupresivi
 L04AA Selektivni imunosupresivi
 L04AA11 etanercept
0014310 L04AA11 etanercept ENBREL prašak za rastvor za 4 po 25 mg Wyeth Laboratories Velika Britanija 42 - 0 -
INDIKACIJA
1. Poliartikularni juvenilni hronični artritis za pacijente starosne dobi od 4 do 26 godina života kao i posle navršenih 26 godina života kada je lečenje započeto pre navršenih 26 godina.
2. Aktivan reumatoidni artritis kod odraslih sa neadekvatnim odgovorom na metotreksat ili druge imunosupresivne lekove, najmanje tokom šest meseci terapije.
1. Poliartikularni juvenilni hronični artritis za pacijente starosne dobi od 4 do 26 godina života kao i posle navršenih 26 godina života kada je lečenje započeto pre navršenih 26 godina.
2. Aktivan reumatoidni artritis kod odraslih sa neadekvatnim odgovorom na metotreksat ili druge imunosupresivne lekove, najmanje tokom šest meseci terapije.
NAPOMENA
STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije za odobravanje upotrebe i obezbeđivanja biološke terapije.
STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije za odobravanje upotrebe i obezbeđivanja biološke terapije.
0014310 L04AA11 etanercept ENBREL prašak za rastvor za 4 po 25 mg Wyeth Laboratories Velika Britanija 42 - 0 -
INDIKACIJA
1. Poliartikularni juvenilni hronični artritis za pacijente starosne dobi od 4 do 26 godina života kao i posle navršenih 26 godina života kada je lečenje započeto pre navršenih 26 godina.
2. Aktivan reumatoidni artritis kod odraslih sa neadekvatnim odgovorom na metotreksat ili druge imunosupresivne lekove, najmanje tokom šest meseci terapije.
NAPOMENA
STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije za odobravanje upotrebe i obezbeđivanja biološke terapije.
0014312 L04AA11 etanercept ENBREL rastvor za injekciju napunjen inj.špric 4 po 50mg/1ml Wyeth Pharmaceuticals Velika Britanija 84 - 0 -
INDIKACIJA
1. Poliatrikularni juvenilni hronični artritis za pacijente starosne dobi od 4 do 26 godina života kao i posle navršenih 26 godina života kada je lečenje započeto pre navršenih 26 godina.
2. Aktivan reumatoidni artritis kod odraslih sa neadekvatnim odgovorom na metotreksat ili druge imunosupresivne lekove, najmanje tokom šest meseci terapije.
1. Poliatrikularni juvenilni hronični artritis za pacijente starosne dobi od 4 do 26 godina života kao i posle navršenih 26 godina života kada je lečenje započeto pre navršenih 26 godina.
2. Aktivan reumatoidni artritis kod odraslih sa neadekvatnim odgovorom na metotreksat ili druge imunosupresivne lekove, najmanje tokom šest meseci terapije.
NAPOMENA
STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RZZO za odobravanje upotrebe i obezbeđivanje biološke terapije.
STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RZZO za odobravanje upotrebe i obezbeđivanje biološke terapije.
0014312 L04AA11 etanercept ENBREL rastvor za injekciju napunjen inj.špric 4 po 50mg/1ml Wyeth Pharmaceuticals Velika Britanija 84 - 0 -
INDIKACIJA
1. Poliatrikularni juvenilni hronični artritis za pacijente starosne dobi od 4 do 26 godina života kao i posle navršenih 26 godina života kada je lečenje započeto pre navršenih 26 godina.
2. Aktivan reumatoidni artritis kod odraslih sa neadekvatnim odgovorom na metotreksat ili druge imunosupresivne lekove, najmanje tokom šest meseci terapije.
NAPOMENA
STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RZZO za odobravanje upotrebe i obezbeđivanje biološke terapije.
 L04AA12 infliksimab
0014220 L04AA12 infliksimab REMICADE prašak za rastvor za 1 po 100 mg Schering Plough Nemačka 42 3.75 mg 1 -
INDIKACIJA
Fistulirajuće forme Chronove bolesti samo u referentnim kućama.
Fistulirajuće forme Chronove bolesti samo u referentnim kućama.
NAPOMENA
STAC
STAC
0014220 L04AA12 infliksimab REMICADE prašak za rastvor za 1 po 100 mg Schering Plough Nemačka 42 3.75 mg 1 -
INDIKACIJA
Fistulirajuće forme Chronove bolesti samo u referentnim kućama.
NAPOMENA
STAC