Pretražite bazu lekova Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje

Lista A + A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu recepta i lekovi koji imaju alternativni lek

Grupa A |  Grupa B |  Grupa C |  Grupa D |  Grupa G |  Grupa H |  Grupa J |  Grupa L |  Grupa M |  Grupa N |  Grupa P |  Grupa R |  Grupa S

Lista B - Lekovi koji se izdaju na nalog

Grupa A |  Grupa B |  Grupa C |  Grupa D |  Grupa G |  Grupa H |  Grupa J |  Grupa L |  Grupa M |  Grupa N |  Grupa P |  Grupa R |  Grupa V

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

Grupa B |  Grupa L |  Grupa M

Pretraga po listi i grupi lekova

Lista lekova:


Grupa :


Slobodna pretraga

Naziv grupe leka:    Naziv leka:    Naziv proizvodjaca:   

Biće prikazano samo prvih 100 lekova nađenih po zadatom kriterijumu. Ako dobijete suviše mnogo rezultata, ponovite pretraživanje sa bolje zadatim kriterijumima pretraživanja.

JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena za orig. pak. leka DDD Cena DDD Partic. osig. lica
 J ANTIINFEKTIVNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
 J01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
 J01A Tetraciklini
 J01AA Tetraciklini
 J01AA02 doksiciklin
1022510 J01AA02 doksiciklin DOVICIN kapsula 5 po 100 mg Galenika a.d. Republika Srbija 40 0.1 gr 8 20
1022515 J01AA02 doksiciklin DOKSICIKLIN kapsula 5 po 100 mg Panfarma d.o.o. Republika Srbija 40 0.1 gr 8 20
1022500 J01AA02 doksiciklin DOKSICIKLIN tableta 5 po 100 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija 40 0.1 gr 8 20
 J01C Beta-laktam antibakterijski lekovi, penicilini
 J01CA Penicilini širokog spektra
 J01CA04 amoksicilin
2021147 J01CA04 amoksicilin SINACILIN kapi 20ml (100mg/1 ml) Galenika a.d. Republika Srbija 107 1 gr 53.5 20
1021145 J01CA04 amoksicilin SINACILIN kapsula 16 po 250 mg Galenika a.d. Republika Srbija 64.6 1 gr 16.15 20
1021148 J01CA04 amoksicilin SINACILIN kapsula 16 po 500 mg Galenika a.d. Republika Srbija 99.3 1 gr 12.41 20
3021146 J01CA04 amoksicilin SINACILIN prašak za oralnu sus 1 po 100 ml (250 mg/5 ml) Galenika a.d. Republika Srbija 74 1 gr 14.8 20
1021961 J01CA04 amoksicilin AMOKSICILIN kapsula 16 po 250 mg Panfarma d.o.o. Republika Srbija 64.6 1 gr 16.15 20
1021965 J01CA04 amoksicilin AMOKSICILIN kapsula 16 po 500 mg Panfarma d.o.o. Republika Srbija 99.3 1 gr 12.41 20
1021775 J01CA04 amoksicilin AMOKSICILIN kapsula 16 po 250 mg Remevita d.o.o. Republika Srbija 64.6 1 gr 16.15 20
1021777 J01CA04 amoksicilin AMOKSICILIN kapsula 16 po 500 mg Remevita d.o.o. Republika Srbija 99.3 1 gr 12.41 20
3021779 J01CA04 amoksicilin AMOKSICILIN prašak za oralnu sus 1 po 100 ml (250 mg/5 ml) Remevita d.o.o. Republika Srbija 74 1 gr 14.8 20
3021969 J01CA04 amoksicilin AMOKSICILIN prašak za oralnu sus 1 po 100 ml (250 mg/5 ml) Panfarma d.o.o. Republika Srbija 74 1 gr 14.8 20
 J01CE Penicilini sa spektrom delovanja benzilpenicilina
 J01CE02 fenoksimetilpenicilin
3020185 J01CE02 fenoksimetilpenicilin CLIACIL prašak za oralnu sus 1 po 150 ml (300000 i.j./5 ml) Jugoremedija a.d. Republika Srbija 192.5 3000000 i.j. 64.17 20
1020183 J01CE02 fenoksimetilpenicilin CLIACIL tableta 20 po 600000 i.j Jugoremedija a.d. Republika Srbija 118.9 3000000 i.j. 29.73 20
1020184 J01CE02 fenoksimetilpenicilin CLIACIL tableta 20 po 1200000 i.j. Jugoremedija a.d. Republika Srbija 287.3 3000000 i.j. 35.91 20
 J01CR Kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta-laktamaze
 J01CR02 amoksicilin, klavulanska kiselina
3021602 J01CR02 amoksicilin, klavulanska kiselina PANKLAV prašak za oralnu sus 1 po 100 ml (125 + 31,25 mg/5 ml) Panfarma d.o.o. Republika Srbija 194 1 g 77.6 20
INDIKACIJA
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Sirup samo za decu.
Sirup samo za decu.
3021602 J01CR02 amoksicilin, klavulanska kiselina PANKLAV prašak za oralnu sus 1 po 100 ml (125 + 31,25 mg/5 ml) Panfarma d.o.o. Republika Srbija 194 1 g 77.6 20
INDIKACIJA
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Sirup samo za decu.
3021606 J01CR02 amoksicilin, klavulanska kiselina PANKLAV forte prašak za oralnu sus 100 ml (250+ 62,5 mg/5 ml) Panfarma d.o.o. Republika Srbija 303.9 1 g 60.78 20
INDIKACIJA
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Sirup samo za decu.
Sirup samo za decu.
3021606 J01CR02 amoksicilin, klavulanska kiselina PANKLAV forte prašak za oralnu sus 100 ml (250+ 62,5 mg/5 ml) Panfarma d.o.o. Republika Srbija 303.9 1 g 60.78 20
INDIKACIJA
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Sirup samo za decu.
3021608 J01CR02 amoksicilin, klavulanska kiselina PANKLAV 2X prašak za oralnu sus 1 po 70 ml(400 mg+57 mg) Panfarma d.o.o. Republika Srbija 315 1 g 56.25 20
INDIKACIJA
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Sirup samo za decu.
Sirup samo za decu.
3021608 J01CR02 amoksicilin, klavulanska kiselina PANKLAV 2X prašak za oralnu sus 1 po 70 ml(400 mg+57 mg) Panfarma d.o.o. Republika Srbija 315 1 g 56.25 20
INDIKACIJA
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Sirup samo za decu.
3021609 J01CR02 amoksicilin, klavulanska kiselina PANKLAV 2X prašak za oralnu sus 1 po 140ml(400 mg+57 mg) Panfarma d.o.o. Republika Srbija 629.8 1 g 56.23 20
INDIKACIJA
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Sirup samo za decu.
Sirup samo za decu.
3021609 J01CR02 amoksicilin, klavulanska kiselina PANKLAV 2X prašak za oralnu sus 1 po 140ml(400 mg+57 mg) Panfarma d.o.o. Republika Srbija 629.8 1 g 56.23 20
INDIKACIJA
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Sirup samo za decu.
3021568 J01CR02 amoksicilin, klavulanska kiselina AMOKSIKLAV LEK prašak za oralnu sus 1 po 70 ml (400 mg + 57 mg) /5 ml Hemofarm a.d. Republika Srbija 315 1 g 56.25 20
INDIKACIJA
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Sirup samo za decu.
Sirup samo za decu.
3021568 J01CR02 amoksicilin, klavulanska kiselina AMOKSIKLAV LEK prašak za oralnu sus 1 po 70 ml (400 mg + 57 mg) /5 ml Hemofarm a.d. Republika Srbija 315 1 g 56.25 20
INDIKACIJA
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Sirup samo za decu.
 J01D Ostali beta-laktam antibakterijski lekovi
 J01DB Cefalosporini, I generacija
 J01DB01 cefaleksin
3321875 J01DB01 cefaleksin PALITREX prašak za oralnu sus 1 po 100 ml (250 mg/5 ml) Galenika a.d. Republika Srbija 125.2 2 gr 50.1 20
INDIKACIJA
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije bilijarnog trakta (K72; K73),
4. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reagauju na polusintetske peniciline (E. Coli, H.influenze,proteus).
Sirup samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije bilijarnog trakta (K72; K73),
4. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reagauju na polusintetske peniciline (E. Coli, H.influenze,proteus).
Sirup samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 4. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
Za indikaciju pod tačkom 4. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
3321875 J01DB01 cefaleksin PALITREX prašak za oralnu sus 1 po 100 ml (250 mg/5 ml) Galenika a.d. Republika Srbija 125.2 2 gr 50.1 20
INDIKACIJA
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije bilijarnog trakta (K72; K73),
4. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reagauju na polusintetske peniciline (E. Coli, H.influenze,proteus).
Sirup samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 4. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
1321870 J01DB01 cefaleksin PALITREX kapsula 16 po 250 mg Galenika a.d. Republika Srbija 107.3 2 gr 53.65 20
INDIKACIJA
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije bilijarnog trakta (K72; K73),
4. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reagauju na polusintetske peniciline (E. Coli, H.influenze,proteus).
Sirup samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije bilijarnog trakta (K72; K73),
4. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reagauju na polusintetske peniciline (E. Coli, H.influenze,proteus).
Sirup samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 4. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
Za indikaciju pod tačkom 4. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
1321870 J01DB01 cefaleksin PALITREX kapsula 16 po 250 mg Galenika a.d. Republika Srbija 107.3 2 gr 53.65 20
INDIKACIJA
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije bilijarnog trakta (K72; K73),
4. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reagauju na polusintetske peniciline (E. Coli, H.influenze,proteus).
Sirup samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 4. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
1321872 J01DB01 cefaleksin PALITREX kapsula 16 po 500 mg Galenika a.d. Republika Srbija 182.1 2 gr 45.52 20
INDIKACIJA
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije bilijarnog trakta (K72; K73),
4. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reagauju na polusintetske peniciline (E. Coli, H.influenze,proteus).
Sirup samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije bilijarnog trakta (K72; K73),
4. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reagauju na polusintetske peniciline (E. Coli, H.influenze,proteus).
Sirup samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 4. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
Za indikaciju pod tačkom 4. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
1321872 J01DB01 cefaleksin PALITREX kapsula 16 po 500 mg Galenika a.d. Republika Srbija 182.1 2 gr 45.52 20
INDIKACIJA
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije bilijarnog trakta (K72; K73),
4. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reagauju na polusintetske peniciline (E. Coli, H.influenze,proteus).
Sirup samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 4. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
3321719 J01DB01 cefaleksin CEFALEKSIN prašak za oralnu sus 1 po 100 ml (250 mg/5 ml) Panfarma d.o.o. Republika Srbija 125.2 2 gr 50.1 20
INDIKACIJA
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije bilijarnog trakta (K72; K73),
4. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reagauju na polusintetske peniciline (E. Coli, H.influenze,proteus).
Sirup samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije bilijarnog trakta (K72; K73),
4. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reagauju na polusintetske peniciline (E. Coli, H.influenze,proteus).
Sirup samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 4. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
Za indikaciju pod tačkom 4. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
3321719 J01DB01 cefaleksin CEFALEKSIN prašak za oralnu sus 1 po 100 ml (250 mg/5 ml) Panfarma d.o.o. Republika Srbija 125.2 2 gr 50.1 20
INDIKACIJA
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije bilijarnog trakta (K72; K73),
4. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reagauju na polusintetske peniciline (E. Coli, H.influenze,proteus).
Sirup samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 4. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
1321710 J01DB01 cefaleksin CEFALEKSIN kapsula 16 po 250 mg Panfarma d.o.o. Republika Srbija 107.3 2 gr 53.65 20
INDIKACIJA
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije bilijarnog trakta (K72; K73),
4. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reagauju na polusintetske peniciline (E. Coli, H.influenze,proteus).
Sirup samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije bilijarnog trakta (K72; K73),
4. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reagauju na polusintetske peniciline (E. Coli, H.influenze,proteus).
Sirup samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 4. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
Za indikaciju pod tačkom 4. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
1321710 J01DB01 cefaleksin CEFALEKSIN kapsula 16 po 250 mg Panfarma d.o.o. Republika Srbija 107.3 2 gr 53.65 20
INDIKACIJA
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije bilijarnog trakta (K72; K73),
4. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reagauju na polusintetske peniciline (E. Coli, H.influenze,proteus).
Sirup samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 4. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
1321711 J01DB01 cefaleksin CEFALEKSIN kapsula 16 po 500 mg Panfarma d.o.o. Republika Srbija 182.1 2 gr 45.52 20
INDIKACIJA
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije bilijarnog trakta (K72; K73),
4. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reagauju na polusintetske peniciline (E. Coli, H.influenze,proteus).
Sirup samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije bilijarnog trakta (K72; K73),
4. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reagauju na polusintetske peniciline (E. Coli, H.influenze,proteus).
Sirup samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 4. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
Za indikaciju pod tačkom 4. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
1321711 J01DB01 cefaleksin CEFALEKSIN kapsula 16 po 500 mg Panfarma d.o.o. Republika Srbija 182.1 2 gr 45.52 20
INDIKACIJA
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije bilijarnog trakta (K72; K73),
4. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reagauju na polusintetske peniciline (E. Coli, H.influenze,proteus).
Sirup samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 4. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
1321010 J01DB01 cefaleksin CEFALEXIN (Lek je brisan sa Li 0 0
INDIKACIJA
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije bilijarnog trakta (K72; K73),
4. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reagauju na polusintetske peniciline (E. Coli, H.influenze,proteus).
Sirup samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije bilijarnog trakta (K72; K73),
4. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reagauju na polusintetske peniciline (E. Coli, H.influenze,proteus).
Sirup samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 4. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
Za indikaciju pod tačkom 4. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
1321010 J01DB01 cefaleksin CEFALEXIN (Lek je brisan sa Li 0 0
INDIKACIJA
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije bilijarnog trakta (K72; K73),
4. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reagauju na polusintetske peniciline (E. Coli, H.influenze,proteus).
Sirup samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 4. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
3321012 J01DB01 cefaleksin CEFALEXIN (Lek je brisan sa Li 0 0
INDIKACIJA
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije bilijarnog trakta (K72; K73),
4. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reagauju na polusintetske peniciline (E. Coli, H.influenze,proteus).
Sirup samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije bilijarnog trakta (K72; K73),
4. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reagauju na polusintetske peniciline (E. Coli, H.influenze,proteus).
Sirup samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 4. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
Za indikaciju pod tačkom 4. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
3321012 J01DB01 cefaleksin CEFALEXIN (Lek je brisan sa Li 0 0
INDIKACIJA
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije bilijarnog trakta (K72; K73),
4. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reagauju na polusintetske peniciline (E. Coli, H.influenze,proteus).
Sirup samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 4. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
1321770 J01DB01 cefaleksin CEFALEKSIN kapsula 16 po 250 mg Srbolek a.d. Republika Srbija 99 2 gr 49.5 20
INDIKACIJA
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije bilijarnog trakta (K72; K73),
4. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reagauju na polusintetske peniciline (E. Coli, H.influenze,proteus).
Sirup samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije bilijarnog trakta (K72; K73),
4. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reagauju na polusintetske peniciline (E. Coli, H.influenze,proteus).
Sirup samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 4. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
Za indikaciju pod tačkom 4. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
1321770 J01DB01 cefaleksin CEFALEKSIN kapsula 16 po 250 mg Srbolek a.d. Republika Srbija 99 2 gr 49.5 20
INDIKACIJA
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije bilijarnog trakta (K72; K73),
4. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reagauju na polusintetske peniciline (E. Coli, H.influenze,proteus).
Sirup samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 4. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
1321774 J01DB01 cefaleksin CEFALEKSIN kapsula 16 po 500 mg Srbolek a.d. Republika Srbija 172 2 gr 43 20
INDIKACIJA
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije bilijarnog trakta (K72; K73),
4. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reagauju na polusintetske peniciline (E. Coli, H.influenze,proteus).
Sirup samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije bilijarnog trakta (K72; K73),
4. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reagauju na polusintetske peniciline (E. Coli, H.influenze,proteus).
Sirup samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 4. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
Za indikaciju pod tačkom 4. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
1321774 J01DB01 cefaleksin CEFALEKSIN kapsula 16 po 500 mg Srbolek a.d. Republika Srbija 172 2 gr 43 20
INDIKACIJA
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije bilijarnog trakta (K72; K73),
4. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reagauju na polusintetske peniciline (E. Coli, H.influenze,proteus).
Sirup samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 4. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
 J01DC Cefalosporini, II generacija
 J01DC10 cefprozil monohidrat
3321951 J01DC10 cefprozil monohidrat CEFZIL prašak za oralnu sus 1 po 60 ml (250 mg/5 ml) Bristol Myers - Squibb Švajcarska 608.4 1 gr 202.6 20
INDIKACIJA
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42;),
2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34),
4. Zapaljenje srednjeg uha (H66).
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja (osim indikacije pod tačkom 4.) što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42;),
2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34),
4. Zapaljenje srednjeg uha (H66).
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja (osim indikacije pod tačkom 4.) što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Sirup samo za decu.
Sirup samo za decu.
3321951 J01DC10 cefprozil monohidrat CEFZIL prašak za oralnu sus 1 po 60 ml (250 mg/5 ml) Bristol Myers - Squibb Švajcarska 608.4 1 gr 202.6 20
INDIKACIJA
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42;),
2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34),
4. Zapaljenje srednjeg uha (H66).
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja (osim indikacije pod tačkom 4.) što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Sirup samo za decu.
 J01DD Cefalosporini, III generacija
 J01DD08 cefiksim
3321621 J01DD08 cefiksim PANCEF prašak za oralnu sus 1 po 100 ml (100 mg/5 ml) Alkaloid a.d. Republika Makedonija 826.6 0,4 gr 165.32 20
INDIKACIJA
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06; J20; J32; J41; J42; J13; J14; J15),
2. Zapaljenje srednjeg uha (H66),
3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34),
4. Infekcija gonokokom (A54.0).
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06; J20; J32; J41; J42; J13; J14; J15),
2. Zapaljenje srednjeg uha (H66),
3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34),
4. Infekcija gonokokom (A54.0).
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Sirup samo za decu.
Sirup samo za decu.
3321621 J01DD08 cefiksim PANCEF prašak za oralnu sus 1 po 100 ml (100 mg/5 ml) Alkaloid a.d. Republika Makedonija 826.6 0,4 gr 165.32 20
INDIKACIJA
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06; J20; J32; J41; J42; J13; J14; J15),
2. Zapaljenje srednjeg uha (H66),
3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34),
4. Infekcija gonokokom (A54.0).
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Sirup samo za decu.
 J01E Sulfonamidi i trimetoprim
 J01EE Kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom, uključujući derivate
 J01EE01 sulfametoksazol, trimetoprim
3026210 J01EE01 sulfametoksazol, trimetoprim BACTRIM sirup 1 po 100ml(200 + 40 mg) /5 ml Galenika a.d. Republika Srbija 67 1,92 gr 26.8 20
3026132 J01EE01 sulfametoksazol, trimetoprim TRIMOSUL sirup 1 po 100ml(200 + 40 mg) /5 ml Panfarma d.o.o. Republika Srbija 67 1,92 gr 26.8 20
1026211 J01EE01 sulfametoksazol, trimetoprim BACTRIM tableta 20 po 480mg (400 + 80 mg) Galenika a.d. Republika Srbija 68.1 1,92 gr 13.62 20
1026130 J01EE01 sulfametoksazol, trimetoprim TRIMOSUL tableta 20 po 480 mg (400 mg + 80 mg) Panfarma d.o.o. Republika Srbija 68.1 1,92 gr 13.62 20
1026500 J01EE01 sulfametoksazol, trimetoprim TRIMOSAZOL tableta 20 po 480 mg(400 mg + 80 mg) Farmakos Republika Srbija 68.1 1,92 gr 13.62 20
1026300 J01EE01 sulfametoksazol, trimetoprim BAKTIMOL tableta 20 po 480 mg(400 mg + 80 mg) Habit Pharm a.d. Republika Srbija 68.1 1,92 gr 13.62 20
 J01F Makrolidi, linkozamidi i streptogramini
 J01FA Makrolidi
 J01FA01 eritromicin
1325152 J01FA01 eritromicin ERITROMICIN film tableta 20 po 250 mg Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. Republika Srbija 162.9 1 gr 32.58 20
INDIKACIJA
1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40;J41-J42),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5),
3. Bolest legionara (A48.1; A48.2),
4. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
5. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
6. Infekcije mokraćnih puteva (N34),
7. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika preosetljivih na penicilin.
Sirup samo za decu.
Sirup za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40;J41-J42),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5),
3. Bolest legionara (A48.1; A48.2),
4. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
5. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
6. Infekcije mokraćnih puteva (N34),
7. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika preosetljivih na penicilin.
Sirup samo za decu.
Sirup za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 7. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
Za indikaciju pod tačkom 7. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
1325152 J01FA01 eritromicin ERITROMICIN film tableta 20 po 250 mg Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. Republika Srbija 162.9 1 gr 32.58 20
INDIKACIJA
1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40;J41-J42),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5),
3. Bolest legionara (A48.1; A48.2),
4. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
5. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
6. Infekcije mokraćnih puteva (N34),
7. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika preosetljivih na penicilin.
Sirup samo za decu.
Sirup za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 7. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
1325153 J01FA01 eritromicin ERITROMICIN tableta 20 po 500 mg Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. Republika Srbija 269.1 1 gr 26.91 20
INDIKACIJA
1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40;J41-J42),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5),
3. Bolest legionara (A48.1; A48.2),
4. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
5. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
6. Infekcije mokraćnih puteva (N34),
7. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika preosetljivih na penicilin.
Sirup samo za decu.
Sirup za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40;J41-J42),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5),
3. Bolest legionara (A48.1; A48.2),
4. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
5. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
6. Infekcije mokraćnih puteva (N34),
7. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika preosetljivih na penicilin.
Sirup samo za decu.
Sirup za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 7. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
Za indikaciju pod tačkom 7. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
1325153 J01FA01 eritromicin ERITROMICIN tableta 20 po 500 mg Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. Republika Srbija 269.1 1 gr 26.91 20
INDIKACIJA
1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40;J41-J42),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5),
3. Bolest legionara (A48.1; A48.2),
4. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
5. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
6. Infekcije mokraćnih puteva (N34),
7. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika preosetljivih na penicilin.
Sirup samo za decu.
Sirup za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 7. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
1325550 J01FA01 eritromicin ERITROMICIN film tableta 16 po 250 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija 130.7 1 gr 32.68 20
INDIKACIJA
1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40;J41-J42),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5),
3. Bolest legionara (A48.1; A48.2),
4. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
5. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
6. Infekcije mokraćnih puteva (N34),
7. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika preosetljivih na penicilin.
Sirup samo za decu.
Sirup za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40;J41-J42),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5),
3. Bolest legionara (A48.1; A48.2),
4. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
5. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
6. Infekcije mokraćnih puteva (N34),
7. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika preosetljivih na penicilin.
Sirup samo za decu.
Sirup za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 7. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
Za indikaciju pod tačkom 7. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
1325550 J01FA01 eritromicin ERITROMICIN film tableta 16 po 250 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija 130.7 1 gr 32.68 20
INDIKACIJA
1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40;J41-J42),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5),
3. Bolest legionara (A48.1; A48.2),
4. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
5. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
6. Infekcije mokraćnih puteva (N34),
7. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika preosetljivih na penicilin.
Sirup samo za decu.
Sirup za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 7. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
1325551 J01FA01 eritromicin ERITROMICIN tableta 16 po 500 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija 215.5 1 gr 26.94 20
INDIKACIJA
1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40;J41-J42),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5),
3. Bolest legionara (A48.1; A48.2),
4. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
5. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
6. Infekcije mokraćnih puteva (N34),
7. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika preosetljivih na penicilin.
Sirup samo za decu.
Sirup za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40;J41-J42),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5),
3. Bolest legionara (A48.1; A48.2),
4. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
5. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
6. Infekcije mokraćnih puteva (N34),
7. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika preosetljivih na penicilin.
Sirup samo za decu.
Sirup za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 7. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
Za indikaciju pod tačkom 7. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
1325551 J01FA01 eritromicin ERITROMICIN tableta 16 po 500 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija 215.5 1 gr 26.94 20
INDIKACIJA
1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40;J41-J42),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5),
3. Bolest legionara (A48.1; A48.2),
4. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
5. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
6. Infekcije mokraćnih puteva (N34),
7. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika preosetljivih na penicilin.
Sirup samo za decu.
Sirup za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 7. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
3325552 J01FA01 eritromicin ERITROMICIN sirup 1 po 100 ml (125 mg/5 ml) Jugoremedija a.d. Republika Srbija 275.1 1 gr 110.04 20
INDIKACIJA
1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40;J41-J42),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5),
3. Bolest legionara (A48.1; A48.2),
4. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
5. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
6. Infekcije mokraćnih puteva (N34),
7. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika preosetljivih na penicilin.
Sirup samo za decu.
Sirup za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40;J41-J42),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5),
3. Bolest legionara (A48.1; A48.2),
4. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
5. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
6. Infekcije mokraćnih puteva (N34),
7. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika preosetljivih na penicilin.
Sirup samo za decu.
Sirup za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 7. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
Za indikaciju pod tačkom 7. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
3325552 J01FA01 eritromicin ERITROMICIN sirup 1 po 100 ml (125 mg/5 ml) Jugoremedija a.d. Republika Srbija 275.1 1 gr 110.04 20
INDIKACIJA
1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40;J41-J42),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5),
3. Bolest legionara (A48.1; A48.2),
4. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
5. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
6. Infekcije mokraćnih puteva (N34),
7. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika preosetljivih na penicilin.
Sirup samo za decu.
Sirup za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 7. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
3325553 J01FA01 eritromicin ERITROMICIN sirup 1 po 100 ml (250 mg/5 ml) Jugoremedija a.d. Republika Srbija 460.6 1 gr 92.12 20
INDIKACIJA
1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40;J41-J42),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5),
3. Bolest legionara (A48.1; A48.2),
4. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
5. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
6. Infekcije mokraćnih puteva (N34),
7. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika preosetljivih na penicilin.
Sirup samo za decu.
Sirup za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40;J41-J42),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5),
3. Bolest legionara (A48.1; A48.2),
4. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
5. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
6. Infekcije mokraćnih puteva (N34),
7. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika preosetljivih na penicilin.
Sirup samo za decu.
Sirup za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 7. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
Za indikaciju pod tačkom 7. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
3325553 J01FA01 eritromicin ERITROMICIN sirup 1 po 100 ml (250 mg/5 ml) Jugoremedija a.d. Republika Srbija 460.6 1 gr 92.12 20
INDIKACIJA
1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40;J41-J42),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5),
3. Bolest legionara (A48.1; A48.2),
4. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
5. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
6. Infekcije mokraćnih puteva (N34),
7. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika preosetljivih na penicilin.
Sirup samo za decu.
Sirup za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 7. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
1325141 J01FA01 eritromicin ERITROMICIN tableta 16 po 500 mg Srbolek a.d. Republika Srbija 215.5 1 gr 26.94 20
INDIKACIJA
1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40;J41-J42),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5),
3. Bolest legionara (A48.1; A48.2),
4. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
5. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
6. Infekcije mokraćnih puteva (N34),
7. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika preosetljivih na penicilin.
Sirup samo za decu.
Sirup za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40;J41-J42),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5),
3. Bolest legionara (A48.1; A48.2),
4. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
5. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
6. Infekcije mokraćnih puteva (N34),
7. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika preosetljivih na penicilin.
Sirup samo za decu.
Sirup za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 7. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
Za indikaciju pod tačkom 7. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
1325141 J01FA01 eritromicin ERITROMICIN tableta 16 po 500 mg Srbolek a.d. Republika Srbija 215.5 1 gr 26.94 20
INDIKACIJA
1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40;J41-J42),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5),
3. Bolest legionara (A48.1; A48.2),
4. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
5. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
6. Infekcije mokraćnih puteva (N34),
7. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika preosetljivih na penicilin.
Sirup samo za decu.
Sirup za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 7. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
 J01FA09 klaritromicin
3325662 J01FA09 klaritromicin KLEROMICIN prašak za oralnu sus 1 po 100ml(125mg/5 ml) Aegis Ltd. Kipar 437.5 0.5 gr 87.5 20
INDIKACIJA
1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29).
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29).
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Sirup samo za decu.
Sirup samo za decu.
3325662 J01FA09 klaritromicin KLEROMICIN prašak za oralnu sus 1 po 100ml(125mg/5 ml) Aegis Ltd. Kipar 437.5 0.5 gr 87.5 20
INDIKACIJA
1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29).
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Sirup samo za decu.
3325612 J01FA09 klaritromicin FROMILID prašak za oralnu sus 1 po 60 ml (125 mg/5 ml) Krka, Tovarna Zdravil, d.d. Slovenija 262.5 0.5 gr 87.5 20
INDIKACIJA
1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29).
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29).
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Sirup samo za decu.
Sirup samo za decu.
3325612 J01FA09 klaritromicin FROMILID prašak za oralnu sus 1 po 60 ml (125 mg/5 ml) Krka, Tovarna Zdravil, d.d. Slovenija 262.5 0.5 gr 87.5 20
INDIKACIJA
1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29).
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Sirup samo za decu.
 J01FA10 azitromicin
3325483 J01FA10 azitromicin HEMOMYCIN sirup (koncentracija 100 mg na 5 ml) Hemofarm a.d. Republika Srbija 164.3 0.3 gr 123.23 20
INDIKACIJA
1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Veliki kašalj (A37),
3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66),
4. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
5. Infekcije izazvane Clamydia-ma (A55; A56),
6. Negonokokni uretritis (N34.1),
7. Cervicitis (N72).
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Veliki kašalj (A37),
3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66),
4. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
5. Infekcije izazvane Clamydia-ma (A55; A56),
6. Negonokokni uretritis (N34.1),
7. Cervicitis (N72).
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Sirup samo za decu.
Sirup samo za decu.
3325483 J01FA10 azitromicin HEMOMYCIN sirup (koncentracija 100 mg na 5 ml) Hemofarm a.d. Republika Srbija 164.3 0.3 gr 123.23 20
INDIKACIJA
1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Veliki kašalj (A37),
3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66),
4. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
5. Infekcije izazvane Clamydia-ma (A55; A56),
6. Negonokokni uretritis (N34.1),
7. Cervicitis (N72).
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Sirup samo za decu.
3325481 J01FA10 azitromicin HEMOMYCIN sirup (koncentracija 200 mg na 5 ml) Hemofarm a.d. Republika Srbija 309.8 0,3 gr 116.17 20
INDIKACIJA
1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Veliki kašalj (A37),
3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66),
4. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
5. Infekcije izazvane Clamydia-ma (A55; A56),
6. Negonokokni uretritis (N34.1),
7. Cervicitis (N72).
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Veliki kašalj (A37),
3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66),
4. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
5. Infekcije izazvane Clamydia-ma (A55; A56),
6. Negonokokni uretritis (N34.1),
7. Cervicitis (N72).
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Sirup samo za decu.
Sirup samo za decu.
3325481 J01FA10 azitromicin HEMOMYCIN sirup (koncentracija 200 mg na 5 ml) Hemofarm a.d. Republika Srbija 309.8 0,3 gr 116.17 20
INDIKACIJA
1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Veliki kašalj (A37),
3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66),
4. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
5. Infekcije izazvane Clamydia-ma (A55; A56),
6. Negonokokni uretritis (N34.1),
7. Cervicitis (N72).
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
NAPOMENA
Sirup samo za decu.