Pretražite bazu lekova Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje

Lista A + A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu recepta i lekovi koji imaju alternativni lek

Grupa A |  Grupa B |  Grupa C |  Grupa D |  Grupa G |  Grupa H |  Grupa J |  Grupa L |  Grupa M |  Grupa N |  Grupa P |  Grupa R |  Grupa S

Lista B - Lekovi koji se izdaju na nalog

Grupa A |  Grupa B |  Grupa C |  Grupa D |  Grupa G |  Grupa H |  Grupa J |  Grupa L |  Grupa M |  Grupa N |  Grupa P |  Grupa R |  Grupa V

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

Grupa B |  Grupa L |  Grupa M

Pretraga po listi i grupi lekova

Lista lekova:


Grupa :


Slobodna pretraga

Naziv grupe leka:    Naziv leka:    Naziv proizvodjaca:   

Biće prikazano samo prvih 100 lekova nađenih po zadatom kriterijumu. Ako dobijete suviše mnogo rezultata, ponovite pretraživanje sa bolje zadatim kriterijumima pretraživanja.

JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena za orig. pak. leka DDD Cena DDD Partic. osig. lica
 H HORMONI ZA SISTEMSKU PRIMENU, ISKLJUČUJUĆI POLNE HORMONE I INSULINE
 H01 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI
 H01AC Somatropin i analozi
 H01AC01 somatropin
44307 H01AC01 somatropin NORDITROPIN NordiLet injekcija,karpula sa 1 po 15i.j. (5 mg/1,5ml) Novo Nordisk A/S Danska 11 2i.j. 1 20
INDIKACIJA
1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece do 18 godina starosti,
2. Turnerov sindrom (Q 96), samo kod dece do 18 godina starosti,
3. Kao supstituciona terapija kod mladih osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) do 35 godina starosti(E23.0),
1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece do 18 godina starosti,
2. Turnerov sindrom (Q 96), samo kod dece do 18 godina starosti,
3. Kao supstituciona terapija kod mladih osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) do 35 godina starosti(E23.0),
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
44307 H01AC01 somatropin NORDITROPIN NordiLet injekcija,karpula sa 1 po 15i.j. (5 mg/1,5ml) Novo Nordisk A/S Danska 11 2i.j. 1 20
INDIKACIJA
1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece do 18 godina starosti,
2. Turnerov sindrom (Q 96), samo kod dece do 18 godina starosti,
3. Kao supstituciona terapija kod mladih osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) do 35 godina starosti(E23.0),
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
44308 H01AC01 somatropin NORDITROPIN NordiLet injekcija,karpula sa 1 po 30 i.j. (10 mg/1,5ml) Novo NordiskA/S Danska 23 2i.j. 1 20
INDIKACIJA
1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece do 18 godina starosti,
2. Turnerov sindrom (Q 96), samo kod dece do 18 godina starosti,
3. Kao supstituciona terapija kod mladih osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) do 35 godina starosti(E23.0),
1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece do 18 godina starosti,
2. Turnerov sindrom (Q 96), samo kod dece do 18 godina starosti,
3. Kao supstituciona terapija kod mladih osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) do 35 godina starosti(E23.0),
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
44308 H01AC01 somatropin NORDITROPIN NordiLet injekcija,karpula sa 1 po 30 i.j. (10 mg/1,5ml) Novo NordiskA/S Danska 23 2i.j. 1 20
INDIKACIJA
1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece do 18 godina starosti,
2. Turnerov sindrom (Q 96), samo kod dece do 18 godina starosti,
3. Kao supstituciona terapija kod mladih osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) do 35 godina starosti(E23.0),
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
44309 H01AC01 somatropin NORDITROPIN NordiLet injekcija,karpula sa 1 po 45 i.j. (15 mg/1,5ml) Novo NordiskA/S Danska 34 2i.j. 1 20
INDIKACIJA
1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece do 18 godina starosti,
2. Turnerov sindrom (Q 96), samo kod dece do 18 godina starosti,
3. Kao supstituciona terapija kod mladih osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) do 35 godina starosti(E23.0),
1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece do 18 godina starosti,
2. Turnerov sindrom (Q 96), samo kod dece do 18 godina starosti,
3. Kao supstituciona terapija kod mladih osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) do 35 godina starosti(E23.0),
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
44309 H01AC01 somatropin NORDITROPIN NordiLet injekcija,karpula sa 1 po 45 i.j. (15 mg/1,5ml) Novo NordiskA/S Danska 34 2i.j. 1 20
INDIKACIJA
1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece do 18 godina starosti,
2. Turnerov sindrom (Q 96), samo kod dece do 18 godina starosti,
3. Kao supstituciona terapija kod mladih osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) do 35 godina starosti(E23.0),
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
44242 H01AC01 somatropin GENOTROPIN injekcija,karpula 1 po 16i.j.(5,3mg/1 ml) Pfizer Enterprises Luksemburg 12 2i.j. 1 20
INDIKACIJA
1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece do 18 godina starosti,
2. Turnerov sindrom (Q 96), samo kod dece do 18 godina starosti,
3. Kao supstituciona terapija kod mladih osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) do 35 godina starosti (E23.0),
4. Deca rođena mala za gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P 05.1),
5. Prader-Willi sindrom (Q87.1).
1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece do 18 godina starosti,
2. Turnerov sindrom (Q 96), samo kod dece do 18 godina starosti,
3. Kao supstituciona terapija kod mladih osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) do 35 godina starosti (E23.0),
4. Deca rođena mala za gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P 05.1),
5. Prader-Willi sindrom (Q87.1).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
44242 H01AC01 somatropin GENOTROPIN injekcija,karpula 1 po 16i.j.(5,3mg/1 ml) Pfizer Enterprises Luksemburg 12 2i.j. 1 20
INDIKACIJA
1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece do 18 godina starosti,
2. Turnerov sindrom (Q 96), samo kod dece do 18 godina starosti,
3. Kao supstituciona terapija kod mladih osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) do 35 godina starosti (E23.0),
4. Deca rođena mala za gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P 05.1),
5. Prader-Willi sindrom (Q87.1).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
44241 H01AC01 somatropin GENOTROPIN injekcija,karpula 5 po 16i.j.(5,3 mg/1 ml) Pfizer Enterprises Luksemburg 56 2i.j. 1 20
INDIKACIJA
1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece do 18 godina starosti,
2. Turnerov sindrom (Q 96), samo kod dece do 18 godina starosti,
3. Kao supstituciona terapija kod mladih osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) do 35 godina starosti (E23.0),
4. Deca rođena mala za gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P 05.1),
5. Prader-Willi sindrom (Q87.1).
1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece do 18 godina starosti,
2. Turnerov sindrom (Q 96), samo kod dece do 18 godina starosti,
3. Kao supstituciona terapija kod mladih osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) do 35 godina starosti (E23.0),
4. Deca rođena mala za gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P 05.1),
5. Prader-Willi sindrom (Q87.1).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
44241 H01AC01 somatropin GENOTROPIN injekcija,karpula 5 po 16i.j.(5,3 mg/1 ml) Pfizer Enterprises Luksemburg 56 2i.j. 1 20
INDIKACIJA
1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece do 18 godina starosti,
2. Turnerov sindrom (Q 96), samo kod dece do 18 godina starosti,
3. Kao supstituciona terapija kod mladih osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) do 35 godina starosti (E23.0),
4. Deca rođena mala za gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P 05.1),
5. Prader-Willi sindrom (Q87.1).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
 H01B Hormoni zadnjeg režnja hipofize
 H01BA Vazopresin i analozi
 H01BA02 dezmopresin
7045080 H01BA02 dezmopresin MINIRIN sprej za nos 50doza/5ml (1 0mcg/do za) Ferring GmbH Švedska 2 25 mcg 146.16 20
1045081 H01BA02 dezmopresin MINIRIN tableta 30 po 0,2mg Ferring GmbH Švedska 3 0.4 mg 202.83 20
 H02 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU
 H02A Kortikosteroidi za sistemsku primenu, monokomponentni
 H02AB Glukokortikoidi
 H02AB02 deksametazon
1047143 H02AB02 deksametazon DEXASON tableta 50 po 0,5 mg Galenika a.d. Republika Srbija 120 1.5 mg 7.2 20
 H02AB04 metilprednizolon
1047177 H02AB04 metilprednizolon NIRYPAN tableta 20 po 4 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija 141.7 7.5 mg 13.28 20
1047180 H02AB04 metilprednizolon NIRYPAN tableta 20 po 8 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija 325.6 7.5 mg 15.26 20
 H02AB07 prednizon
1047632 H02AB07 prednizon PRONISON tableta 20 po 20 mg Galenika a.d. Republika Srbija 150.5 10mg 3.76 20
1047555 H02AB07 prednizon PREDNIZON tableta 20 po 5 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija 54.6 10 mg 5.46 20
1047556 H02AB07 prednizon PREDNIZON tableta 20 po 20 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija 150.5 10mg 3.76 20
1047551 H02AB07 prednizon PREDNISON tableta 20 po 5 mg Farmakos Republika Srbija 54.6 10 mg 5.46 20
 H02AB09 hidrokortizon (kortizol)
1047411 H02AB09 hidrokortizon (kortizol) HYDROCORTISON tableta 20 po 20 mg Galenika a.d. Republika Srbija 95.8 30 mg 7.19 20
 H03 TERAPIJA BOLESTI TIREOIDEJE
 H03A Preparati tireoideje
 H03AA Tireoidni hormoni
 H03AA01 levotiroksin natrijum
1040050 H03AA01 levotiroksin natrijum TIVORAL tableta 50 po 100 mcg Galenika a.d. Republika Srbija 63.9 150mcg 1.91 20
NAPOMENA
Euthyrox tbl 50 po 25 mcg samo za decu do 12 godina.
Euthyrox tbl 50 po 25 mcg samo za decu do 12 godina.
1040050 H03AA01 levotiroksin natrijum TIVORAL tableta 50 po 100 mcg Galenika a.d. Republika Srbija 63.9 150mcg 1.91 20
NAPOMENA
Euthyrox tbl 50 po 25 mcg samo za decu do 12 godina.
1040230 H03AA01 levotiroksin natrijum EUTHYROX tableta 50 po 25 mcg Merck KGaA Nemačka 78.6 150mcg 9.43 20
NAPOMENA
Euthyrox tbl 50 po 25 mcg samo za decu do 12 godina.
Euthyrox tbl 50 po 25 mcg samo za decu do 12 godina.
1040230 H03AA01 levotiroksin natrijum EUTHYROX tableta 50 po 25 mcg Merck KGaA Nemačka 78.6 150mcg 9.43 20
NAPOMENA
Euthyrox tbl 50 po 25 mcg samo za decu do 12 godina.
 H03B Antitireoidni preparati
 H03BA Tiouracili
 H03BA02 propiltiouracil
1040190 H03BA02 propiltiouracil PTU tableta 20 po 50 mg Alkaloid a.d. Republika Makedonija 125 0.1 gr 12.49 20
1040192 H03BA02 propiltiouracil PTU tableta 45 po 100 mg Alkaloid a.d. Republika Makedonija 503.3 0.1 gr 11.18 20
 H03BB Derivati imidazola sa sumporom
 H03BB02 tiamazol
1040120 H03BB02 tiamazol TIASTAT tableta 20 po 20 mg Bosnalijek BiH 148.2 10mg 3.7 20
 H04 PANKREASNI HORMONI
 H04A Glikogenolitički hormoni
 H04AA Glikogenolitički hormoni
 H04AA01 glukagon
341340 H04AA01 glukagon GLUCAGEN 1mg HYPOKIT injekcija 1 po 1 mg (1 i.j.) sa rastv. Novo Nordisk A/S Danska 1 1 mg 1 20
INDIKACIJA341340 H04AA01 glukagon GLUCAGEN 1mg HYPOKIT injekcija 1 po 1 mg (1 i.j.) sa rastv. Novo Nordisk A/S Danska 1 1 mg 1 20
INDIKACIJA