Pretražite bazu lekova Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje

Lista A + A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu recepta i lekovi koji imaju alternativni lek

Grupa A |  Grupa B |  Grupa C |  Grupa D |  Grupa G |  Grupa H |  Grupa J |  Grupa L |  Grupa M |  Grupa N |  Grupa P |  Grupa R |  Grupa S

Lista B - Lekovi koji se izdaju na nalog

Grupa A |  Grupa B |  Grupa C |  Grupa D |  Grupa G |  Grupa H |  Grupa J |  Grupa L |  Grupa M |  Grupa N |  Grupa P |  Grupa R |  Grupa V

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

Grupa B |  Grupa L |  Grupa M

Pretraga po listi i grupi lekova

Lista lekova:


Grupa :


Slobodna pretraga

Naziv grupe leka:    Naziv leka:    Naziv proizvodjaca:   

Biće prikazano samo prvih 100 lekova nađenih po zadatom kriterijumu. Ako dobijete suviše mnogo rezultata, ponovite pretraživanje sa bolje zadatim kriterijumima pretraživanja.

JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena za orig. pak. leka DDD Cena DDD Partic. osig. lica
 A ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM (LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA)
 A01 STOMATOLOŠKI PREPARATI
 A01A Stomatološki preparati
 A01AA Sredstva za profilaksu karijesa
 A01AA01 natrijum fluorid
1120170 A01AA01 natrijum fluorid FLUOROGAL tableta 250 po 0,25 mg Galenika a.d. Republika Srbija 92.1 1.10 mg 1.62 20
1120171 A01AA01 natrijum fluorid FLUOROGAL tableta 100 po 1 mg Galenika a.d. Republika Srbija 83.5 1.10 mg 0.92 20
 A01AB Antiinfektivi i antiseptici za lokalno - oralnu primenu
 A01AB09 mikonazol
2157101 A01AB09 mikonazol DAKTANOL gel 1 po 40 g 2% Galenika a.d. Republika Srbija 162.1 - 0 20
 A02 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA
 A02B Lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa
 A02BC Inhibitori protonske pumpe
 A02BC01 omeprazol
1122460 A02BC01 omeprazol OMEPROL kapsula 15 po 20 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 459.9 20 mg 30.66 20
INDIKACIJA
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122460 A02BC01 omeprazol OMEPROL kapsula 15 po 20 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 459.9 20 mg 30.66 20
INDIKACIJA
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122845 A02BC01 omeprazol LOSEPRAZOL kapsula 14 po 20 mg Liconsa S.A. Španija 429.2 20 mg 30.66 20
INDIKACIJA
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122845 A02BC01 omeprazol LOSEPRAZOL kapsula 14 po 20 mg Liconsa S.A. Španija 429.2 20 mg 30.66 20
INDIKACIJA
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122700 A02BC01 omeprazol OMEZOL kapsula 14 po 20 mg Alkaloid a.d. Republika Makedonija 429.2 20 mg 30.66 20
INDIKACIJA
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122700 A02BC01 omeprazol OMEZOL kapsula 14 po 20 mg Alkaloid a.d. Republika Makedonija 429.2 20 mg 30.66 20
INDIKACIJA
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122114 A02BC01 omeprazol OMEP gastrorezistentna ka 15 po 20 mg Salutas Pharma GmbH Nemačka 459.9 20 mg 30.66 20
INDIKACIJA
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122114 A02BC01 omeprazol OMEP gastrorezistentna ka 15 po 20 mg Salutas Pharma GmbH Nemačka 459.9 20 mg 30.66 20
INDIKACIJA
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
 A02BC02 pantoprazol
1122752 A02BC02 pantoprazol CONTROLOC film tableta 14 po 20 mg Altana Pharma AG Nemačka 561.8 40 mg 80.26 20
INDIKACIJA
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122752 A02BC02 pantoprazol CONTROLOC film tableta 14 po 20 mg Altana Pharma AG Nemačka 561.8 40 mg 80.26 20
INDIKACIJA
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122750 A02BC02 pantoprazol CONTROLOC film tableta 14 po 40 mg Altana Pharma AG Nemačka 850 40 mg 60.71 20
INDIKACIJA
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122750 A02BC02 pantoprazol CONTROLOC film tableta 14 po 40 mg Altana Pharma AG Nemačka 850 40 mg 60.71 20
INDIKACIJA
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
 A02BC03 lansoprazol
1122160 A02BC03 lansoprazol SABAX gastrorezistentna ka 14 po 30 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 536.2 30 mg 38.3 20
INDIKACIJA
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122160 A02BC03 lansoprazol SABAX gastrorezistentna ka 14 po 30 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 536.2 30 mg 38.3 20
INDIKACIJA
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122161 A02BC03 lansoprazol SABAX gastrorezistentna ka 28 po 15 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 536.2 30 mg 38.3 20
INDIKACIJA
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122161 A02BC03 lansoprazol SABAX gastrorezistentna ka 28 po 15 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 536.2 30 mg 38.3 20
INDIKACIJA
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
 A02BC05 esomeprazol
1122810 A02BC05 esomeprazol NEXIUM tableta 7 po 20 mg AstraZeneca AB Švedska 409.5 30 mg 87.75 20
INDIKACIJA
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122810 A02BC05 esomeprazol NEXIUM tableta 7 po 20 mg AstraZeneca AB Švedska 409.5 30 mg 87.75 20
INDIKACIJA
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122811 A02BC05 esomeprazol NEXIUM tableta 7 po 40 mg AstraZeneca AB Švedska 540 30 mg 57.86 20
INDIKACIJA
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122811 A02BC05 esomeprazol NEXIUM tableta 7 po 40 mg AstraZeneca AB Švedska 540 30 mg 57.86 20
INDIKACIJA
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
 A03 LEKOVI KOJI REGULIŠU FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE
 A03F Propulzivi
 A03FA Propulzivi
 A03FA01 metoklopramid
1124301 A03FA01 metoklopramid KLOMETOL tableta 30 po 10 mg Galenika a.d. Republika Srbija 70.2 30 mg 7.02 20
3124300 A03FA01 metoklopramid KLOMETOL sirup 1 po 100 ml (5 mg/5 ml) Galenika a.d. Republika Srbija 56.8 30 mg 17.04 20
 A03FA02 cisaprid
1124174 A03FA02 cisaprid CISAP tableta 30 po 5 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 106.9 30 mg 21.38 20
INDIKACIJA
1. Samo za dijabetsku gastroparezu (E10-E14),
1071790
1. Samo za dijabetsku gastroparezu (E10-E14),
1071790
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1124174 A03FA02 cisaprid CISAP tableta 30 po 5 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 106.9 30 mg 21.38 20
INDIKACIJA
1. Samo za dijabetsku gastroparezu (E10-E14),
1071790
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1124175 A03FA02 cisaprid CISAP tableta 30 po 10 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 233.6 30 mg 23.36 20
INDIKACIJA
1. Samo za dijabetsku gastroparezu (E10-E14),
1071790
1. Samo za dijabetsku gastroparezu (E10-E14),
1071790
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1124175 A03FA02 cisaprid CISAP tableta 30 po 10 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 233.6 30 mg 23.36 20
INDIKACIJA
1. Samo za dijabetsku gastroparezu (E10-E14),
1071790
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
 A04 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE
 A04A Antiemetici i sredstva protiv nauzeje
 A04AA Antagonisti serotonina (5HT3)
 A04AA01 ondansetron
1124532 A04AA01 ondansetron ONDASAN film tableta 10 po 4 mg Slaviamed Republika Srbija 1 16 mg 601.96 20
NAPOMENA
Samo za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.
Samo za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.
1124532 A04AA01 ondansetron ONDASAN film tableta 10 po 4 mg Slaviamed Republika Srbija 1 16 mg 601.96 20
NAPOMENA
Samo za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.
1124534 A04AA01 ondansetron ONDASAN film tableta 10 po 8 mg Slaviamed Republika Srbija 2 16 mg 535 20
NAPOMENA
Samo za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.
Samo za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.
1124534 A04AA01 ondansetron ONDASAN film tableta 10 po 8 mg Slaviamed Republika Srbija 2 16 mg 535 20
NAPOMENA
Samo za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.
1124540 A04AA01 ondansetron ZOFRAN tableta 10 po 4 mg GlaxoSmithKline Export Limited Velika Britanija 1 16mg 601.96 20
NAPOMENA
Samo za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.
Samo za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.
1124540 A04AA01 ondansetron ZOFRAN tableta 10 po 4 mg GlaxoSmithKline Export Limited Velika Britanija 1 16mg 601.96 20
NAPOMENA
Samo za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.
1124541 A04AA01 ondansetron ZOFRAN tableta 10 po 8 mg GlaxoSmithKline Export Limited Velika Britanija 2 16mg 535 20
NAPOMENA
Samo za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.
Samo za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.
1124541 A04AA01 ondansetron ZOFRAN tableta 10 po 8 mg GlaxoSmithKline Export Limited Velika Britanija 2 16mg 535 20
NAPOMENA
Samo za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.
 A05 TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA (BILIJARNOG TRAKTA) I JETRE
 A05A Terapija bolesti žučnih puteva
 A05AA Preparati žučnih kiselina
 A05AA02 ursodeoksiholna kiselina
1127500 A05AA02 ursodeoksiholna kiselina URSOSAN kapsula 50 po 250 mg Pro.Med.CS Praha A.S. Češka 987.7 0.75 gr 59.26 20
INDIKACIJA
1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostifikovana na klinici (K74.3),
2. Primarni sklerozirajući holangitis(K83.0).
1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostifikovana na klinici (K74.3),
2. Primarni sklerozirajući holangitis(K83.0).
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
1127500 A05AA02 ursodeoksiholna kiselina URSOSAN kapsula 50 po 250 mg Pro.Med.CS Praha A.S. Češka 987.7 0.75 gr 59.26 20
INDIKACIJA
1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostifikovana na klinici (K74.3),
2. Primarni sklerozirajući holangitis(K83.0).
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
1127501 A05AA02 ursodeoksiholna kiselina URSOSAN kapsula 100 po 250 mg Pro.Med.CS Praha A.S. Češka 1 0.75 gr 59.26 20
INDIKACIJA
1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostifikovana na klinici (K74.3),
2. Primarni sklerozirajući holangitis(K83.0).
1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostifikovana na klinici (K74.3),
2. Primarni sklerozirajući holangitis(K83.0).
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
1127501 A05AA02 ursodeoksiholna kiselina URSOSAN kapsula 100 po 250 mg Pro.Med.CS Praha A.S. Češka 1 0.75 gr 59.26 20
INDIKACIJA
1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostifikovana na klinici (K74.3),
2. Primarni sklerozirajući holangitis(K83.0).
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
 A06 LAKSATIVI
 A06A Laksativi
 A06AD Osmotski laksativi
 A06AD11 laktuloza
3127050 A06AD11 laktuloza PORTALAK sirup 1 po 500 ml (67%) Belupo d.d. Hrvatska 449 6.7 gr 8.98 20
INDIKACIJA
1. Portosistemske encefalopatije (K72).
1. Portosistemske encefalopatije (K72).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
3127050 A06AD11 laktuloza PORTALAK sirup 1 po 500 ml (67%) Belupo d.d. Hrvatska 449 6.7 gr 8.98 20
INDIKACIJA
1. Portosistemske encefalopatije (K72).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
3127441 A06AD11 laktuloza LACTULOSE-MIP sirup 1 po 500 ml (67%) Chephasaar Chem.Pharm. Nemačka 423 6.7 gr 8.46 20
INDIKACIJA
1. Portosistemske encefalopatije (K72).
1. Portosistemske encefalopatije (K72).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
3127441 A06AD11 laktuloza LACTULOSE-MIP sirup 1 po 500 ml (67%) Chephasaar Chem.Pharm. Nemačka 423 6.7 gr 8.46 20
INDIKACIJA
1. Portosistemske encefalopatije (K72).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
 A07 ANTIDIJAROICI, INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI / ANTI-INFEKTIVNI
 A07A Intestinalni antiinfektivi
 A07AA Antibiotici
 A07AA02 nistatin
1327260 A07AA02 nistatin NYSTATIN obložena tableta 10 po 500000 i.j. Panfarma d.o.o. Republika Srbija 43.2 1.5 Mi.j. 12.96 20
2327262 A07AA02 nistatin NYSTATIN kapi 1 po 24 ml (100000 i.j./1 ml) Panfarma d.o.o. Republika Srbija 56.1 1.5 Mi.j. 35.1 20
 A07E Intestinalni antiinflamatorni lekovi
 A07EA Kortikosteroidi koji deluju lokalno
 A07EA06 budesonid
1129930 A07EA06 budesonid BUDOSAN gastrorezistentna ka 100 po 3 mg Dr Falk Pharma GmbH Nemačka 6 9 mg 196.57 20
INDIKACIJA
1.Chronova bolest terminalnog ileuma i ascedentnog kolona (K50).
1.Chronova bolest terminalnog ileuma i ascedentnog kolona (K50).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi do tri meseca godišnje na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Lek se u terapiju uvodi do tri meseca godišnje na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1129930 A07EA06 budesonid BUDOSAN gastrorezistentna ka 100 po 3 mg Dr Falk Pharma GmbH Nemačka 6 9 mg 196.57 20
INDIKACIJA
1.Chronova bolest terminalnog ileuma i ascedentnog kolona (K50).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi do tri meseca godišnje na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
 A07EC Aminosalicilna kiselina i slični preparati
 A07EC01 sulfasalazin
1129490 A07EC01 sulfasalazin SALAZOPYRIN-EN tableta 100 po 500 mg Pfizer Enterprises Luksemburg 768.6 2 gr 30.74 20
 A07EC02 mesalazin
1129300 A07EC02 mesalazin 5-ASA obložena tableta 100 po 250 mg Slaviamed Republika Srbija 806.2 1.5 gr 48.37 20
INDIKACIJA
1. Chronova bolesti (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).
1. Chronova bolesti (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi za indikacije pod tačkom 1. i 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste u slučaju neuspešnosti lečenja sulfasalazinskim preparatima.
Lek se u terapiju uvodi za indikacije pod tačkom 1. i 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste u slučaju neuspešnosti lečenja sulfasalazinskim preparatima.
1129300 A07EC02 mesalazin 5-ASA obložena tableta 100 po 250 mg Slaviamed Republika Srbija 806.2 1.5 gr 48.37 20
INDIKACIJA
1. Chronova bolesti (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi za indikacije pod tačkom 1. i 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste u slučaju neuspešnosti lečenja sulfasalazinskim preparatima.
5129303 A07EC02 mesalazin 5-ASA supozitorija 30 po 250 mg Slaviamed Republika Srbija 650.9 1.5 gr 130.18 20
INDIKACIJA
1. Chronova bolesti (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).
1. Chronova bolesti (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi za indikacije pod tačkom 1. i 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste u slučaju neuspešnosti lečenja sulfasalazinskim preparatima.
Lek se u terapiju uvodi za indikacije pod tačkom 1. i 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste u slučaju neuspešnosti lečenja sulfasalazinskim preparatima.
5129303 A07EC02 mesalazin 5-ASA supozitorija 30 po 250 mg Slaviamed Republika Srbija 650.9 1.5 gr 130.18 20
INDIKACIJA
1. Chronova bolesti (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi za indikacije pod tačkom 1. i 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste u slučaju neuspešnosti lečenja sulfasalazinskim preparatima.
 A10 LEKOVI KOJI SE UPOTRBLJAVAJU U DIJABETES MELITUSU (ANTIDIJABETICI)
 A10A Insulini I analozi
 A10AB Insulini I analozi, kratkog dejstva
 A10AB01 insulini kratkog dejstva, humani
41537 A10AB01 insulini kratkog dejstva, humani ACTRAPID HM 100 injekcija,bočica 1 po 10 ml(100 i.j./1 ml) Hemofarm a.d. Republika Srbija 964.6 40 i.j. 38.58 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41537 A10AB01 insulini kratkog dejstva, humani ACTRAPID HM 100 injekcija,bočica 1 po 10 ml(100 i.j./1 ml) Hemofarm a.d. Republika Srbija 964.6 40 i.j. 38.58 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41413 A10AB01 insulini kratkog dejstva, humani ACTRAPID PENFILL injekcija,karpula 5 po 3ml(100ij/1ml) Hemofarm a.d. Republika Srbija 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41413 A10AB01 insulini kratkog dejstva, humani ACTRAPID PENFILL injekcija,karpula 5 po 3ml(100ij/1ml) Hemofarm a.d. Republika Srbija 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41414 A10AB01 insulini kratkog dejstva, humani ACTRAPID Novo Let injekcija,karpula sa 5 po 3ml (100ij/1ml) Novo Nordisk A/S Danska 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41414 A10AB01 insulini kratkog dejstva, humani ACTRAPID Novo Let injekcija,karpula sa 5 po 3ml (100ij/1ml) Novo Nordisk A/S Danska 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41523 A10AB01 insulini kratkog dejstva, humani INSUMAN RAPID ZA OPTIPEN injekcija,karpula (za Optipen) 5 po 3ml (100i.j./1 ml) Aventis Intercontinental Francuska 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41523 A10AB01 insulini kratkog dejstva, humani INSUMAN RAPID ZA OPTIPEN injekcija,karpula (za Optipen) 5 po 3ml (100i.j./1 ml) Aventis Intercontinental Francuska 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41425 A10AB01 insulin humani,kristalni HUMULIN R injekcija,karpula 5 po 3 ml (100 i.j./ml) Lilly France S.A.S. Francuska 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41425 A10AB01 insulin humani,kristalni HUMULIN R injekcija,karpula 5 po 3 ml (100 i.j./ml) Lilly France S.A.S. Francuska 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41533 A10AB01 insulin kratkog dejstva, humani INSUMAN RAPID OPTISET injekcija,karpula sa 5 po 3ml (100ij/1ml) Aventis Intercontinental Francuska 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41533 A10AB01 insulin kratkog dejstva, humani INSUMAN RAPID OPTISET injekcija,karpula sa 5 po 3ml (100ij/1ml) Aventis Intercontinental Francuska 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
 A10AB05 insulin aspart (analog humanom)
41532 A10AB05 insulin aspart NOVO RAPID injekcija,bočica 1 po 10ml (100ij/1ml) Novo Nordisk A/S Danska 1 40 i.j. 63.91 20
NAPOMENA
Pacijenti na terapiji subkutanom insulinskom infuzijom pomoću insulinske pumpe, na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Pacijenti na terapiji subkutanom insulinskom infuzijom pomoću insulinske pumpe, na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41532 A10AB05 insulin aspart NOVO RAPID injekcija,bočica 1 po 10ml (100ij/1ml) Novo Nordisk A/S Danska 1 40 i.j. 63.91 20
INDIKACIJA
NAPOMENA
Pacijenti na terapiji subkutanom insulinskom infuzijom pomoću insulinske pumpe, na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41527 A10AB05 insulin aspart (analog humanom) NOVORAPID FLEXPEN injekcija,karpula sa 5 po 3ml (100ij/1ml) Novo Nordisk A/S Danska 2 40 i.j. 74.01 20
INDIKACIJA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
NAPOMENA
Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa tokom poslednjih 6 meseci na intenziviranoj terapiji humanim insulinima (4 i više doza dnevno), kod kojih je utvrđena vrednost glikoziliranog hemoglobina veća od 7% (HbA1c>7%), koji imaju više od jedne hipoglikemije nedeljno od kojih su tri tokom šest meseci verifikovane laboratorijski.
Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa tokom poslednjih 6 meseci na intenziviranoj terapiji humanim insulinima (4 i više doza dnevno), kod kojih je utvrđena vrednost glikoziliranog hemoglobina veća od 7% (HbA1c>7%), koji imaju više od jedne hipoglikemije nedeljno od kojih su tri tokom šest meseci verifikovane laboratorijski.
41527 A10AB05 insulin aspart (analog humanom) NOVORAPID FLEXPEN injekcija,karpula sa 5 po 3ml (100ij/1ml) Novo Nordisk A/S Danska 2 40 i.j. 74.01 20
INDIKACIJA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
NAPOMENA
Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa tokom poslednjih 6 meseci na intenziviranoj terapiji humanim insulinima (4 i više doza dnevno), kod kojih je utvrđena vrednost glikoziliranog hemoglobina veća od 7% (HbA1c>7%), koji imaju više od jedne hipoglikemije nedeljno od kojih su tri tokom šest meseci verifikovane laboratorijski.
41528 A10AB05 insulin aspart (analog humanom) NOVOMIX 30 FLEXPEN injekcija,karpula sa 5 po 3ml (100ij/1ml) Novo Nordisk A/S Danska 2 40 i.j. 74.01 20
INDIKACIJA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
NAPOMENA
Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa tokom poslednjih 6 meseci na terapiji humanim insulinima, kod kojih je utvrđena vrednost glikoziliranog hemoglobina veća od 7% (HbA1c>7%).
Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa tokom poslednjih 6 meseci na terapiji humanim insulinima, kod kojih je utvrđena vrednost glikoziliranog hemoglobina veća od 7% (HbA1c>7%).
41528 A10AB05 insulin aspart (analog humanom) NOVOMIX 30 FLEXPEN injekcija,karpula sa 5 po 3ml (100ij/1ml) Novo Nordisk A/S Danska 2 40 i.j. 74.01 20
INDIKACIJA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
NAPOMENA
Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa tokom poslednjih 6 meseci na terapiji humanim insulinima, kod kojih je utvrđena vrednost glikoziliranog hemoglobina veća od 7% (HbA1c>7%).
 A10AB06 insulin glulizin
41549 A10AB06 insulin glulizin APIDRA injekcija,bočica 1 po 10 ml (100i.j./ml) Aventis Pharma Deutschland GmbH Nemačka 1 40 i.j. 64.04 20
NAPOMENA
Pacijenti na terapiji subkutanom insulinskom infuzijom pomoću insulinske pumpe, na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Pacijenti na terapiji subkutanom insulinskom infuzijom pomoću insulinske pumpe, na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41549 A10AB06 insulin glulizin APIDRA injekcija,bočica 1 po 10 ml (100i.j./ml) Aventis Pharma Deutschland GmbH Nemačka 1 40 i.j. 64.04 20
INDIKACIJA
NAPOMENA
Pacijenti na terapiji subkutanom insulinskom infuzijom pomoću insulinske pumpe, na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41548 A10AB06 insulin glulizin APIDRA injekcija,karpula 5 po 3 ml (100 i.j./ml) Aventis Pharma Deutschland GmbH Nemačka 2 40 i.j. 72.1 20
INDIKACIJA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
NAPOMENA
Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa tokom poslednjih 6 meseci na intenziviranoj terapiji humanim insulinima (4 i više doza dnevno), kod kojih je utvrđena vrednost glikoziliranog hemoglobina veća od 7% (HbA1c>7%), koji imaju više od jedne hipoglikemije nedeljno od kojih su tri tokom šest meseci verifikovane laboratorijski.
Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa tokom poslednjih 6 meseci na intenziviranoj terapiji humanim insulinima (4 i više doza dnevno), kod kojih je utvrđena vrednost glikoziliranog hemoglobina veća od 7% (HbA1c>7%), koji imaju više od jedne hipoglikemije nedeljno od kojih su tri tokom šest meseci verifikovane laboratorijski.
41548 A10AB06 insulin glulizin APIDRA injekcija,karpula 5 po 3 ml (100 i.j./ml) Aventis Pharma Deutschland GmbH Nemačka 2 40 i.j. 72.1 20
INDIKACIJA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
NAPOMENA
Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa tokom poslednjih 6 meseci na intenziviranoj terapiji humanim insulinima (4 i više doza dnevno), kod kojih je utvrđena vrednost glikoziliranog hemoglobina veća od 7% (HbA1c>7%), koji imaju više od jedne hipoglikemije nedeljno od kojih su tri tokom šest meseci verifikovane laboratorijski.
 A10AC Insulini i analozi, srednje dugog dejstva
 A10AC01 insulin srednje dugog dejstva, humani
41538 A10AC01 insulin srednje dugog dejstva, humani INSULATARD HM injekcija,bočica 1 po 10 ml(100 i.j./1 ml) Hemofarm a.d. Republika Srbija 964.6 40 i.j. 38.58 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41538 A10AC01 insulin srednje dugog dejstva, humani INSULATARD HM injekcija,bočica 1 po 10 ml(100 i.j./1 ml) Hemofarm a.d. Republika Srbija 964.6 40 i.j. 38.58 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41400 A10AC01 insulin srednje dugog dejstva, humani INSULATARD NOVOLET injekcija,karpula sa 5 po 3ml (100ij/1ml) Novo Nordisk A/S Danska 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41400 A10AC01 insulin srednje dugog dejstva, humani INSULATARD NOVOLET injekcija,karpula sa 5 po 3ml (100ij/1ml) Novo Nordisk A/S Danska 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41401 A10AC01 insulin srednje dugog dejstva, humani (izofan) INSULATRD HM PENFILL injekcija,karpula (za Novopen) 5 po 3 ml(100i.j./ml) Hemofarm a.d. Republika Srbija 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41401 A10AC01 insulin srednje dugog dejstva, humani (izofan) INSULATRD HM PENFILL injekcija,karpula (za Novopen) 5 po 3 ml(100i.j./ml) Hemofarm a.d. Republika Srbija 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41524 A10AC01 rekombinantni humani insulin INSUMAN BAZAL ZA OPTIPEN injekcija,karpula (za Optipen) 5 po 3 ml(100i.j./1 ml) Aventis Intercontinental Francuska 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41524 A10AC01 rekombinantni humani insulin INSUMAN BAZAL ZA OPTIPEN injekcija,karpula (za Optipen) 5 po 3 ml(100i.j./1 ml) Aventis Intercontinental Francuska 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41428 A10AC01 insulin humani izofan HUMULIN NPH injekcija,karpula 5 po 3 ml (100 i.j./ml) Lilly France S.A.S. Francuska 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41428 A10AC01 insulin humani izofan HUMULIN NPH injekcija,karpula 5 po 3 ml (100 i.j./ml) Lilly France S.A.S. Francuska 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41515 A10AC01 insulin humani izofan HUMULIN PEN NPH injekcija,karpula sa 5 po 3 ml (100 i.j./ml) Lilly France S.A.S. Francuska 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41515 A10AC01 insulin humani izofan HUMULIN PEN NPH injekcija,karpula sa 5 po 3 ml (100 i.j./ml) Lilly France S.A.S. Francuska 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41534 A10AC01 rekombinantni humani insulin INSUMAN BAZAL OPTISET injekcija,karpula sa 5 po 3ml (100ij/1ml) Aventis Intercontinental Francuska 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41534 A10AC01 rekombinantni humani insulin INSUMAN BAZAL OPTISET injekcija,karpula sa 5 po 3ml (100ij/1ml) Aventis Intercontinental Francuska 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
 A10AD Insulini i analozi, srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva
 A10AD01 insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva, humani
41402 A10AD01 insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva, humani MIXTARD 30 NOVOLET injekcija, karpula s 5 po 3ml (100ij/1ml) Novo Nordisk A/S Danska 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41402 A10AD01 insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva, humani MIXTARD 30 NOVOLET injekcija, karpula s 5 po 3ml (100ij/1ml) Novo Nordisk A/S Danska 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.