Ocenite:
 • 0
(0 / 0)

Infarkt uha

Autor: Dr Srđan Milićević   

Infarkt je reč koja potiče od latinskig glagola Infacere što znači ispuniti, nabiti. U medicinskom značenju, infarkt je složen i nepredvidljiv proces gde usled začepljenja krvotoka trombom (krvnim ugruškom) u nekom organu ili delu organa dolazi do ishemije i propadanja tkiva.


Dijagnoza infarkta uha ili akutnr idiopatske nagluvosti postavljamo per exclusionem (lat. exclusio - isključivanje) tj. kada posle propisanog dijagnostičkog protokola ne možemo da utvrdimo uzrok oboljenja. Dve su rivalske teorije koje objašnjavaju kako nastaje nagli gubitak sluha:
 1. Virusna;
 2. Vaskularna koja bi mogla da se zameni terminom ''Infarkt uha''

Dijagnostički postupak kod naglog gubitka sluha podrazumeva:
 1. ORL pregled sa ispitivanjem sluha i centra za ravnotežu po potrebi;
 2. Proširene laboratorijske analize (po mogućstvu serološki testovi i hormoni štitnjače);
 3. Pregled neurologa sa NMR;
 4. Pregled interniste.
U oko 80% slučajeva pacijenti se osim zagluhosti žale i na zujanje, a svaki treći na vrtoglavicu (nerv za ravnotežu i nerv za sluh u istoj ovojnici napuštaju lobanjsku jamu).

Terapija podrazumeva:
 1. Ciljane vazodilatatore;
 2. Kortikosteroide, sistemski i lokalno u uvo;
 3. Lečenje u hiperbaričnoj komori;
 4. Vitamine i minerale.
Oporavak sluha se desi uglavnom u prve dve nedelje od oštećenja i prema raznim autorima dostiže i do 70%.

 Komentari: 0 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar