dr sci.med. Milorad Jerkan

Dr med sci. Milorad Jerkan rođen je 09.08.1955.god. u Nišu. Specijalizaciju iz sportske medicine završio je 1989.god. u Nišu. Magistrirao je i doktorirao na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu. Načelnik je Dispanzera za medicinu sporta u Nišu i stručni saradnik Medicinskog fakulteta. Koordinator je praktične nastave specijalizacije sportske medicine, kao i član Komisije za ispitivanje specijalističkog ispita na Medicinskom fakultetu u Nišu.

Trenutno je predsednik Srpskog lekarskog društva specijalista sportske medicine Srbije.