dr Saša Plećević

Rodjen u Požarevcu 1970.godine, gde je i završio srednju medicinsku školu. Medicinski fakultet završio je u Nišu. Radio je u hitnoj medicinskoj pomoći u Nišu dve godine.
Nakon toga seli se u Beograd gde je završio specijalizaciju anesteziologije sa reanimatologijom na VMA. U SAD se usavršavao iz oblasti fitnesa.

Sportom se bavi od detinjstva. Trenutno je na Sportskoj akademiji i Višoj školi za sportske trenere. Takodje radi na doktoratu iz sportske medicine.

Potparol je Udruženja za medicinu sporta Srbije. Tvorac je programa dr Feelgood.