dr Miloš Trajković

Obrazovanje

2008-2016. godine studirao je na Medicinskom fakultetu u Prištini, sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Diplomirao je sa prosečnom ocenom 8,28, a sa ocenom 10 diplomirao je sa radnom iz oblasti ortopedske hirurgije.
U toku studiranja, redovnu studentsku praksu obavljao je u KBC Kosovska Mitrovica, Klinici „Laza Lazarević“ u Beogradu i KC Niš.
Stručni ispi položio je 2016. godine
Poseduje licencu za rad od 2017. godine.

Radno iskustvo

30.03.2016-29.06.2016.godine obavljao je obavezan lekarski staž u Domu zdravlja Niš.
05.07.2016-04.10.2016.godine obavljao je obavezan lekarski staž u KC Niš.
01.02.2017. godine angažovan jeod strane „GENERALI“ osiguranja na poziciji savetnika za životna osiguranja.
01.09.2017-01.12.2017.god. angažovan od strane kompanije „Europe-assistance“ na poziciji lekara savetnika.
Od 10.01.2018.god. angažovan na poziciji doktora medicine u Domu Zdravlja Vršac.

Ostalo

Koristi se aktivno engleskim i nemačkim jezikom.
Poznavanje rada na računaru.
Podjednako snalažljiv u timskom i individualnom radu.