Ocenite članak:
  • 210
(3.57 / 210)

Lečenje visokog krvnog pritiska


Autor: prof dr Ljubomir  Hadži Pešić   

lečenje-visokog-krvnog-pritiska

Visok krvni pritisak je ozbiljna bolest. Sreća je, međutim, što se komplikacije ove bolesti mogu da. spreče kada se visok krvni pritisak dijagnostikuje, redovno leči i kontroliše. Što se ranije započne lečenje visokog krvnog pritiska biće i uspešnije. Cilj lečenja je da se krvni pritisak smanji ispod 140/90 mmHg.  Idealno bi bilo smanjenje ispod 130/85 mmHg. Uz lečenje visokog krvnog pritiska neophodno je lečiti i drage prisutne faktore rizika (povišene masti u krvi, šećerna bolest, fizička neaktivnost i dr.). Lečenje se sastoji iz primene nefarmakoloških mera i primene lekova.

Nefarmakološko lečenje visokog krvnog pritiska

Nefarmakološko lečenje se sastoji iz lečenja gojaznosti, smanjenja unosa soli, povećanja fizičke aktivnosti, relaksacionih načina lečenja i zabrane alkohola. Nefarmakološkim lečenjem se započinje lečenje svih bolesnika sa visokim krvnim pritiskom i može biti efikasno kod bolesnika čija vredost krvnog pritiska ne prelazi 160/100 mmHg. Ako se ovim merama ne normalizuje krvni pritisak, primenjuju se pored nefarmakoloških mera i lekovi.

Smanjenje telesne težine

Gojaznost ne mora obavezno da bude praćena visokim krvnim pritiskom. Međutim, postoji sigurna veza između gojaznosti i visokog krvnog pritiska. Gojazne osobe tri puta češće imaju visok krvni pritisak u odnosu na normalno uhranjene osobe. Gojazna osoba ima dodatnu količinu krvi koja uz visok krvni pritisak vrlo mnogo opterećuje srce. Možda je značajno istaći da je najteže istrajati na dijeti. Normalizovanje telesne težine kod gojaznih može da smanji krvni pritisak ili čak da ga dovede u normalne granice. Kod težih oblika visokog krvnog pritiska, smanjenje telesne težine čini lekove efikasnijim. Treba istaći da sa starenjem veliki broj ljudi dobija u telesnoj težini. Razlog za to je sledeći: posle 25. godine života organizamu treba 10 kalorija manje dnevno za svaku godinu života. Osoba stara 50 godina treba dnevno da unese manje 250 kalorija (25 x 10). Ako unosi svaki dan 100 kalorija više (na primer jedna kriška hleba), za godinu dana dobiće u težini pet kilograma.

Smanjenje unosa soli

Lečenje visokog krvnog pritiska uključuje smanjen unos kuhinjske soli. Velika restrikcija unosa soli nije potrebna. Preporučuje se unošenje dnevno do jedne kafene kašičice soli. To može da smanji krvni pritisak za 10 mmHg. Da bi se realizovalo unošenje male količine soli, preporučuje se ishrana sa više svežeg povrća i voća. Hrani, umesto soli, dodavati biljne začine i limun. Izbegavati konzervirane proizvode, slane mesne i mlečne prerađevine, kao i sve ostale slane proizvode uključujući tu i povrće spremljeno za zimu (kiseo kupus, paprike, krastavci i dr.).

Fizička aktivnost

Redovan fizički trening je koristan za bolesnike sa visokim krvnim pritiskom. Utvrđeno je da fizički trening smanjuje krvni pritisak i čini ljude više motivisanim da se leče. Pre uključenja u fizičku aktivnost, neophodni su pregledi, a posebno test opterećenja fizičkim naporom, da bi se utvrdio intenzitet opterećenja. Fizička aktivnost može da bude i štetna ako nije dobro dozirana. Preporučuju se šetanje, vožnja bicikla i plivanje. Ne preporučuju se vežbe, gde se vrše veći pokreti glavom ili statička opterećenja (dizanje tereta, guranje automobila i slično). Fizička aktivnost mora da prija, izvodi se najmanje 4 puta nedeljno u trajanju od jednog časa. Fizičku aktivnost odložiti pri nepovoljnim atmosferskim uslovima (temperatura ispod 0° C ili iznad 25° C u hladu, vlažnosti vazduha preko 70%).

Relaksacione tehnike

Poslednjih godina porastao je interes za različite relaksacione tehnike u lečenju visokog krvnog pritiska. Ovim   načinom   se   postižu   dobri  efekti   kod   psihički prenapregnutih osoba. Treba istaći da se ovaj način lečenja mora da primenjuje uz istovremeno pridržavanje dijete, fizičke aktivnosti i/ili primene lekova. Tehnike su različite: vežbe relaksacije, joga, transcendentalna meditacija i drugo.

Zabrana alkohola

Sigurno je dokazano da alkohol povećava krvni pritisak. S druge strane, prestanak uzimanja alkohola dovodi do smanjena krvnog pritiska kod osoba sa visokim krvnim pritiskom koje su ga svakodnevno konzumirale. Akohol povećava telesnu težinu. Jedna od najtežih komplikacija krvnog pritiska, moždani udar, češći je kod osoba koje uz visok krvni pritisak uzimaju i svakodnevno alkohol.

Primena lekova u lečenju visokog krvnog pritiska

Najvećem broju bolesnika pored nefarmakološkog načina lečenja neophodno je da uzimaju i lekove za smanjenje visokog krvnog pritiska. Lekovi su vrlo efiksni, pojedinačno ili u kombinaciji. Praktično nema osobe sa visokim krvnim pritiskom kojoj se krvni pritisak ne može da normalizuje primenom lekova. Hitna primena lekova je rezervisana u slučaju komplikacija visokog krvnog pritiska: krvarenja u mozgu (moždani udar ili šlog, otok mozga, popuštanje u radu srca ili rascep zida aorte).

Postoje sledeće grupe lekova koje se koriste u lečenju visokog krvnog pritiska: diuretici, beta blokatori, antagonisti kalcijuma, inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima (skr. ACE inhibitori) i alfa blokatori. Kojim će se lekom započeti lečenje, strogo je individualno. Moguće je dati bilo koji od pomenutih lekova. Prisustvo drugih faktora rizika (povišenih masti u krvi, šećerne bolesti, gojaznosti i drugo) kao i prisustvo ili odsustvo komplikacija visokog krvnog pritiska, uz godine života bolesnika su važni pri izboru leka. Ako nema uspeha sa jednim lekom, moguće je primeniti drugi lek ili kombinovati dva, pa i tri leka. Bitno je da bolesnik uzima redovno

lekove, u vreme koje će lekar odrediti, da se lekovi brzo ne menjaju ili njihove doze, i da se bolesnik pridržava uputstava o načinu života. Na početku lečenja potrebne su česte kontrole krvnog pritiska (1 -2 puta nedeljno), a kasnije jedanput mesečno.

Diuretici

Najčešće primenjivani lekovi u lečenju visokog krvnog pritiska su diuretici. Smanjuju krvni pritisak povećanim stvaranjem mokraće i izbacivanjem vode i soli iz organizma. Bolesnici zapažaju da više mokre. Ne treba ih uzimati posle 18 časova, da noću ne remete san. Uzimaju se jedanput dnevno, i obično se lečenje započinje sa manjim dozama ovih lekova, na primer 1/4 do 1/2 uobičajene doze leka. Male doze leka se preporučuju i kada se diuretici kombinuju sa drugim lekovima (ACE inhibitorima, beta blokatorima i dr.). Manjim dozama leka smanjuju se neželjeni efekti ovih lekova: porast šećera u krvi, porast masti i mokraćne kiseline i veći gubitak kalijuma. Za lečenje visokog krvnog pritiska uglavnom se upotrebljavaju diuretici iz grupe tiazida. Kod nas je registrovan Lometazid (ICN Galenika) koji se uzima pola do jedne tablete svaki dan, ili svaki drugi dan i Monozid (Slavijamed) koji se takođe uzima pola do jedne tablete dnevno, ili na drugi dan.

Beta blokatori

Beta blokatori su važna grupa lekova koja se koristi u lečenju visokog krvnog pritiska. Smanjuju količinu krvi koju srce pumpa u krvne sudove i usporavaju srčani rad. Smanjuju prenadražljivost nervnog sistema, kao i izlučivanje hormona koji povećavaju krvni pritisak. Beta blokatorima se prvenstveno leče mlađi bolesnici, bolesnici koji imaju i anginu pektoris ili infarkt miokarda, koji imaju srčane aritmije i ubrzani srčani rad. Za beta blokatore je dokazano da mogu da smanje učestalost pojave angine pektoris i infarkta miokarda kod bolesnika sa visokim krvnim pritiskom. Od nepoželjnih dejstava beta blokatora treba pomenuti osećaj umora i hladnih nogu. Ovi se lekovi ne smeju dati osobama sa usporenim srčanim radom i brahijalnom astmom. Lečenje je strogo individualno. Uvek se započinje sa manjim dozama leka i prema reakciji bolesnika doza se postepeno povećava. Beta blokatori se uzimaju ujutro, odmah posle buđenja i eventualno u večernjim časovima. U našoj zemlji postoji više registrovanih lekova iz ove grupe. Najpoznatiji su: Inderal (ICN Galenika), Prinorm (ICN Galenika), Atenolol (Zdravlje), Presolol (Hemofarm), Paginol (Jugoremedija), i dr. Nedavno je kod nas registrovan Dilatrend (Carvedilol, Hoffmann-La Roche) koji pored beta blokirajućih svojstava poseduje i svojstva da širi krvne sudove (vazodilatatorno dejstvo i antioksidativno).

Antagonisti kalcijuma

Antagonisti kalcijuma šireći arterije smanjuju krvni pritisak. To je efikasna grupa lekova i koristi se u lečenju velikog broja bolesnika sa visokim krvnim pritiskom. Ima više grupa lekova među antagonistima kalcijuma, ali se za lečenje visokog krvnog pritiska najčešće koristi grupa lekova iz grupe dihidropiridina, čiji je predstavnik nifedipin i njemu slični lekovi. Primenjuju se oni oblici ovih lekova koji imaju produženo, sporo nastupajuće delovanje. Češće primenjivani lekovi u našoj zemlji su Nifelat Retard (Zdravlje), Stadipin (ICN Galenika), Nitrepin (Zdravlje), Nisoldipin (Slavijamed.).

ACE inhibitori

Sve češće se ova grupa lekova primenjuje u lečenju visokog krvnog pritiska, posebno ako ima i komplikacija na srcu i bubrezima. Primenjuju se sami, ali često i u kombinaciji sa drugim lekovima (diureticima, beta blokatorima). Dobro se podnose i u krvi ne dovode do porasta ni šećera ni masti. Ovo je značajno ako uz visok krvni pritisak postoji i šećerna bolest ili hiperlipidemija. Početna doza leka je uvek manja da ne bi došlo do naglog pada krvnog pritiska. Lekovi iz ove grupe se ne daju trudnicama. Poznatiji lekovi u našoj zemlji su Zorkaptil (Zorka Pharma), Katopil (ICN Galenika), Enalapril (Zdravlje), Prilazid (ICN Galenika), i Tritace (Jugoremedija). Slični ovoj grupi lekova su nedavno uvedeni u kliničku praksu lekovi, koji blokiraju angiotenzin receptore (mesta na koje deluje angiotenzin). To su losartan (Cozar), valsartan (Diovan), irbesartan (Avapro) i dr. Posebno su korisni za bolesnike koji ne podnose ACE inhibitore, imaju na pr. kašalj koji je izazvan ACE inhibitorima.

Alfa blokatori

Ovi lekovi dovode do izrazite vazodilatacije (širenja arterija) i mogu da dovedu do naglog i velikog pada krvnog pritiska. Danas se ređe primenjuju. U našoj zemlji nema registrovanih lekova iz ove grupe.


 Komentari: 11 | Pogledajte komentare | Pošaljite komentar Postavite pitanje lekaru