dr Danijela Todorović

Dr Danijela Todorović rođena je u Beogradu 1972.

Edukacija: Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2000.Specijalizaciju iz oblasti pedijatrije završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2006.

Usavršavanja: Škola ultrazvuka u pedijatriji na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu 2007.Učesnik brojnih seminara kontinuirane medicinske edukacije u pedijatriji i drugim oblastima medicine.

Veštine: Pregledi novorođenčeta, odojčeta i dece do 18 godina života, vakcinacije, sistematski pregledi, otoskopski pregledi, kožne alergo probe, pulsna oksimetrija, ultrazvučni pregledi kukova odojčadi.

Radna karijera:

- DZ "Savski venac" - obavezan jednogodišnji staž, lekar stažista 2001.
- ZC „Južni Banat“ – služba opšte medicine, lekar opšte prakse 2002.
- BeoLab Laboratorije – propaganda proizvoda dečje kozmetike, lekar propagandista 2002. - 2004.
- Univerzitetska dečja klinika – volonterski rad u okviru specijalizacije iz pedijatrije, specijalizant 2002.-2006.
- DZ „Dr Ristić“ – služba pedijatrije, specijalista pedijatrije 2007.-2010.
- DZ „Jedro“- služba pedijatrije, specijalista pedijatrije 2010.-2014.
- Specijalistička ordinacija iz oblasti pedijatrije „Pedijatrija Todorović“ - osnivač i vlasnik, specijalista pedijatrije januar 2015.
Dr Danijela Todorović koautor je priručnika za trudnice "Od zdravih roditelja do zdravog potomstva" 2004. i autor brojnih tekstova o aktuelnim temama iz oblasti pedijatrije.

Stručne asocijacije: Član Lekarske komore Srbije i Udruženja pedijatara Srbije

Jezici: Govori engleski jezik.