doc dr sci med dr stom Predrag Kovačević

Specijalizaciju iz plastične i rekonstruktivne hirurgije završio na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu a specijalizaciju iz maksilofacijalne hirurgije na medicinskom fakultetu u Nišu. Zvanje doktor medicinskih nauka iz oblasti plastične i rekonstruktivne hirurgije stekao 2002 godine. Izabran za docenta na katedri hirurgija 2005 god Od 1993. godine zaposlen na Klinici za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Kliničkog Centra NIŠ. Trenutno obavlja poslove pomoćnika direktora Klinike.
Oblast specijalizacije: Član je Srpskog lekarskog društva, Udruženja za plastičnu i rekosntruktivnu hirurgiju Srbije kao i balkanskog i evropskog udruženja Autor je i koautor u preko 70 radova, objavljenih u domaćšim i stranim časopisima, i saopštenih na domaćim, medjunarodnim, evropskim i svetskim kongresima. Usavršavao se u Beču, Cirihu, Amsterdamu i Ljubljani iz oblasti plastične i rekonstruktivne i maksilofacijalne hirurgije.