POSTAVITE PITANJE LEKARIMA

Moje ime je (opciono):
Moj email je*:
Moj pol je*(označite polje):
Godina mog rođenja je*:
Zemlja*:
Poštanski broj i mesto*:
Izaberite oblast*:

Ukoliko postoji potreba dodajte sliku uz vaše pitanje:

Odaberite datoteku
Ne želim da moji podaci budu vidljivi na sajtu stetoskop.info

doc dr Dragan Krasić

Oblast: Maksilofacijalna hirurgija

Nakon toga izabran za Šef predmeta maksilofacijalna hirurgija na Medicinskom fakultetu u Nišu.Reizabran u zvanje docenta 18.12.2004.god. Za direktora Klinike za stomatologiju u Nišu imenovan 2002.god. Obavljao funkciju predsednika Upravnog odbora Kliničkog centra u Nišu. Član je ekspertskog tima Ministarstva za zdravlje Vlade Republike Srbije za oblast stomatologije. Predsednik Udruženja maksilofacijalnih hirurga Srbije, kao i član Evropske Asocijacije za Kraniofacijalnu hirurgiju. Učestvovao u radu velikog broja Kongresa Mediteranskog, Evropskog i Svetskog udruženja maksilofacijalnih hirurga. Dosada objavio 110 naucno-strucnih radova. Bio je mentor velikom broju studenata za izradu studentskih radova, koji su prezentovani na odgovarajućim kongresima u zemlji i inostranstvu. Neki od tih radova su i štampani u stručnim časopisima. Doc.dr Krasić je mentor za specijalističke poslediplomske studije i učestvuje u izvođenju nastave za specijalizante i magistrante maksilofacijalne hirurgije. Dugogodišnji je član Uredništva časopisa Acta Stomatologica Naissi ,a sad je u funkciji predsednika Uređivačkog odbora.