dipl. logoped Smilja Vukotić


- Diplomirani logoped, rođena 1981. u Beogradu.
- Diplomirala na Defektološkom fakultetu (sada: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju), logopedski smer, 2005. godine
- Po zavrsetku studiranja započela pripravnički staž na Klinici za rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”. 
- Nakon pripravničkog staža nastavlja sa radom na dečijem odeljenju Klinike. 
- Bavi se problemima kasnog progovaranja, govornih i jezičkih poremećaja (razvojna disfazija, mucanje, problem artikulacije), kao i patologijom glasa, problemima čitanja, pisanja, računanja i ostalih školskih veština. 
- Radi sa pacijentima koji su doživeli povredu glave, pacijentima koji imaju smanjene motorne i/ili mentalne sposobnosti i/ili imaju problem sa čulom vida/sluha. 
- Tokom 2017.godine radila kao vodeći logoped u LIH Olivia’s Place Shenzhen Pediatric Clinic, u Kini. Usavršavala se na polju upotrebe standardizovanog test materijala u cilju precizne dijagostike govorno-jezičkih poremećaja dece.