Ocenite:
  • 77
(2.57 / 77)

Weber-Christian-ova bolest

Uzrok nastanka

Uzrok nastanka je nepoznat. Pretpostavlja se da u nastanku bolesti učestvuje imunološki sistem zbog povećanog nivoa cirkulišućih imunih kompleksa.
 
 

Klinička slika

Oboleli najčešće imaju kožne a ređe i sistemske manifestacije. Kožne promene su vidu eritematoznih, edematoznih potkožnih čvorića, 1-2 cm u prečniku ili veće, i uglavnom se javljaju u grupama. Čvorići se javljaju u egzarcebacijama i povlače nedeljama, nekada i mesecima. Promene su simetrične i najčešće se javljaju na butinama i nogama. Pojedinačni noduli se povlače za nekoliko nedelja nakon čega ostaje atrofičan utisnut ožiljak. Nekada dolazi do pucanja kože iznad nodula i iz njih se prazni braonkasti masni sadržaj.
Bolest može da zahvati pluća, srce, creva, slezinu, bubrege. Sistemske manifestacije podrazumevaju malaksalost, slabost, groznicu, mučninu, povraćanje, bol u abdomenu, gubitak telesne težine, bolove u kostima, mišićima i zglobovima, uvećane slezina i jetra.
 
 
 
 

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, kliničkog pregleda, laboratorijskih analiza, biopsije promena i patohistološkog nalaza.
 
 
 
 

Lečenje

Ne postoji specifična terapija. Mogu se ordinirati fibrinolitici, hidroksihlorokvin, azatioprin, ciklofosfamid, tetraciklini, ciklosporini. Nekada sistemski kortokosteroidi mogu da preveniraju egzarcebacije promena.
 
 

 Komentari: 0 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar