Vitamini

1 | 2 | 3 | 4 |  Sled. »

Članak iz oblasti Vitamini
Ocena: 2.87 | Komentari: 0

Vitamin B2

vitamin-b2
Vitamin B2, poznat i kao riboflavin ili vitamin G, član je porodice vitamina B-komleksa. Ovaj vitamin je najvažniji za više važnih funkcija u organizmu, a takođe učestvuje i u procesu metabolizma ugljenih hidrata, proteina i masti.
 
Članak iz oblasti Vitamini
Ocena: 2.86 | Komentari: 2
Piše: dr Sonja  Ilić

Vitamin K

vitamin-k
Vitamin K je poznat kao koagulacijski (K u nazivu), odnosno antihemoragični vitamin, jer ima važnu ulogu u zgrušavanju krvi. Nedostatak ovog vitamina može rezultovati raznim hemoragičnim bolestima.
 
Članak iz oblasti Vitamini
Ocena: 2.89 | Komentari: 1
Piše: dr Sonja  Ilić

Vitamin F

vitamin-f
Esencijalnim masnim kiselinama pripadaju kiseline sa više dvostrukih veza. To su linolna i linolenska kiselina, a po nekim autorima i arahidonska kiselina. Ove kiseline imaju vitaminsko dejstvo – vitamin F.
 
Članak iz oblasti Vitamini
Ocena: 3.02 | Komentari: 0
Piše: dr Sonja  Ilić

Vitamin E

vitamin-e
Tokoferoli su antisterilitetni vitamini jer su neophodni za očuvanje ploda u trudnoći. Sem toga od značaja su za funkcionisanje centralnog nervnog sistema i poprečno-prugastih mišića a sprečavaju i nepoželjne oksidacione procese u organizmu.
 
Članak iz oblasti Vitamini
Ocena: 2.85 | Komentari: 2
Piše: dr Sonja  Ilić

Vitamin D

vitamin-d
Vitamini D-antirahitični vitamini su grupa jedinjenja slične strukture među kojima su najvažniji vitamini D2 i D3.
 
1 | 2 | 3 | 4 |  Sled. »