Ocenite članak:
  • 47
(2.96 / 47)

Više vežbajte i bićete zadovoljniji životom


više-vežbajte-i-bićete-zadovoljniji-životom

Imali ste loš dan? Rešenje može da bude u tome što ćete svoje redovno vežbanje produžiti za nekoliko minuta, kažu istraživači sa Državnog univerziteta u Pensilvaniji, koji su otkrili da je zadovoljstvo ljudi sopstvenim životom veće onim danima kada vežbaju više nego inače.

,, Ustanovili smo da na zadovoljstvo ljudi sopstvenim životom direktno utiče njihova dnevna fizička aktivnost’’, kaže Džeklin Mer, diplomirana studentkinja kineziologije. ,, Ovi rezultati potvrđuju ideju da je fizička aktivnost element zdravlja sa važnim posledicama po svakodnevnu dobrobit i da je treba uzeti u obzir kada se definiše nacionalna politika sa ciljem unapređenja zadovoljstva životom.’’

Fizička aktivnost utiče na zadovoljstvo životom

Tim je ispitivao uticaj fizičke aktivnosti na zadovoljstvo životom među mladim odraslim osobama između 18 i 25 godina starosti zato što kod ove populacije brže dolazi do osećaja nezadovoljstva životom nego kod ostalih starosnih grupa.
,, Mlade odrasle osobe prolaze kroz brojne promene – napuštaju roditeljski dom, počinju da studiraju ili rade’’, kaže Merova. ,, Usled toga, njihovo zadovoljstvo može da počne da opada. Odlučili smo da se fokusiramo na njih jer oni mogu da imaju najviše koristi od strategija za veće zadovoljstvo životom.’’

Istraživači su odabrali dve grupe studenata sa Državnog univerziteta u Pensilvaniji. Prva grupa od 190 osoba je tokom osam dana svakodnevno unosila informacije u dnevnik. Druga grupa od 63 osobe je svakodnevno unosila informacije na zaštićeni vebsajt u periodu od 14 dana. Obe grupe su odgovarale na pitanja koja su za cilj imala da utvrde stepen zadovoljstva životom, fizičke aktivnosti i samopoštovanja učesnika. Karakteristike ličnosti učesnika iz prve grupe su procenjene na početku studije korišćenjem formulara za procenu ličnosti pod nazivom Big Five Inventory. Kod druge grupe, istraživači su želeli da ispitaju da li je fizička aktivnost zaista uzrok većeg zadovoljstva životom, a ne neki drugi faktor, kao što je mentalno zdravlje, umor ili indeks telesne mase.

Umor predstavlja prepreku fizičkoj aktivnosti

,, Od promena kao što su depresija, anksioznost i stres se očekuje da utiču na zadovoljstvo životom u bilo kom trenutku’’, kaže Dejvid Konroj, profesor kineziologije. ,, Osim toga, umor može da predstavlja prepreku fizičkoj aktivnosti a visok indeks telesne mase povezan za prekomernom teelsnom težinom može na različite načine da izazove nezadovoljstvo kod neke osobe.’’
Praćenjem ovih faktora, istraživači su mogli da utvrde obim fizičke aktivnosti koju osoba vrši određenog dana i koja direktno utiče na njeno zadovoljstvo životom. Tim je ustanovio da samo malo dužim vežbanjem nego što je uobičajeno osoba može da bude znatno zadovoljnija životom. Rezultati su objavljeni u časopisu Health Psychology na internetu.

,, Na osnovu ovih otkrića, preporučujemo da ljudi vežbaju malo duže ili malo intenzivnije nego inače da bi bili zadovoljniji sopstvenim životom’’, kaže Konroj.


 Komentari: 0 | Pogledajte komentare | Pošaljite komentar Postavite pitanje lekaru