Ocenite:
  • 29
(2.07 / 29)

Urođena germinativna aplazija (Aplasio germinative congenitalis)

Urođena germinativna aplazija ( Castillo-Engleov sindrom) predstavlja aplaziju germinativnih ćelija Sertolievog sincicijuma odgovornih za sprematogenezu, najčešće usled kongenitalnih poremećaja.


Uzrok nastanka

Urođena germinativna aplazija nastaje usled kongenitalnih poremećaja. Pored kongenitalnih uzroka, viđa se i kod virusnih orhitisa, kriptorhizma i rezistencije na androgene hormone.


Klinička slika

Patološko-anatomske promene u vidu nedostatka ćelija germinativnog epitela, nabubrele bazalne membrane i vakuoliziranih ćelija semenih kanalića su uzrok azoospremiji i sterilitetu. Ove osobe su normalnih primarnih i sekundarnih muških karateristika. U manjih broja ovih bolesnika postoje i smanjeni testisi.


Dijagnoza

U sprematogramu se nalazi azoospermija, ali je hromozomski nalaz normalan. Zbog oštećenja primarnog procesa spermatogeneze odgovarajući gonadotropni hormon FSH je izrazito povišen.


Lečenje

Nije moguće terapijski uticati na azoospermiju i sterilitet. Rešenje bračnog steriliteta je vantelesna oplodnja.

 Komentari: 2 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar